Bläddra
Sökresultat för Ulla Eriksson-Zetterquist... Rensa filter?

av: Ulla Eriksson-Zetterquist, Magnus Hansson, Fredrik Nilsson, Johan Alvehus, Helén Anderson, Charlotta Bay, Anna Bengtson, Emilia Florin Samuelsson, Peter Frii, Mikael Gidhagen, Nanna Gillberg, Jan Greve, Linda Höglund, Tobias Johansson, Hans Kjellberg, Hans Knutsson, Johnny Lind, Eva Lindell, Susanne Lundholm, Maria Norbäck, Cecilia Pahlberg, Jens Rennstam, Ebba B:dotter Sjögren, Pamela Schultz Nybacka, Alexander Styhre, Oscar Stålnacke, Peter Svensson, David Sörhammar, Fredrik Tell, Sofia Ulver, Linda Wedlin, Peter Öhman, Jacob Östberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning
Business administration is a scientific field described as complex, diverse, and eclectic. Acknowledging the multiplicity of the field and the many challenges faced by students of business administration, there is a need for a book on theories and perspectives and how they can be applied. This book outlines a broad set…
Köp här

Isbn: 9789144127088

Utgivningsår: 20200227

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulla Eriksson-Zetterquist, Alexander Styhre

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Varför är en person underordnad andra personer? Svaren blir olika beroende på vilka teorier forskare använder.Denna bok visar hur intersektionalitet kan tillämpas inom organisationsteorin. Genom att skifta fokus och alternera mellan teorier om kön, klass, etnicitet och sexualitet kan man få en större insikt om en…
Köp här

Isbn: 9789147077359

Utgivningsår: 20070109

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Eriksson-Zetterquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Institutionell teori är en teoribildning som belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkta att vara. Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden snarare än av rationalitet.Inom den skandinaviska organisationsforskningen…
Köp här

Isbn: 9789147088737

Utgivningsår: 20090326

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Eriksson-Zetterquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Institutionell teori är en teoribildning som belyser varför organisationer inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkta att vara. Den sätter fokus på hur organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden snarare än av rationalitet. Läs mer Inom den skandinaviska…
Köp här

Isbn: 9789147107438

Utgivningsår: 20120531

Utgivare: Liber AB

Mediatyp: EA

av: Lars Strannegård, Ulla Eriksson-Zetterquist

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Organisering är en helt central komponent i all mänsklig verksamhet. Det går inte att tänka sig en värld utan koordinering, samarbete, planering och social interaktion. Boken ger en introduktion till den omfattande forskning som bedrivits inom området organisering och sätter in fenomenet i ett större samhälleligt…
Köp här

Isbn: 9789147089390

Utgivningsår: 20110614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Eriksson-Zetterquist, Thomas Kalling, Alexander Styhre

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Organization theory and management studies tend to underrate the importance of technological resources in accomplishing organized activities. In organizations, a wide variety of technologies are mobilized on a day-to-day basis to accomplish organized activities. Some of these technologies are subject to continuous…
Köp här

Isbn: 9789147094394

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Eriksson-Zetterquist, David Renemark

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Många företag och organisationer satsar på jämställdhet – både tid, kraft och pengar. Men vad leder det till? Blir det några långsiktiga förändringar?Läs merUnder 2003-2005 deltog femton stora företag och organisationer i den av JämO ledda satsningen ”Women to the top”, som syftade till att få in fler kvinnor på…
Köp här

Isbn: 9789147096749

Utgivningsår: 20110614

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Linda Wedlin, Josef Pallas, Shirin Ahlbäck Öberg, Niklas Bomark, Peter Edlund, Lars Engwall, Ulla Eriksson-Zetterquist, Tina Hedmo, Signe Jernberg, Daniel Lövgren, Kerstin Sahlin, Elin Sundberg

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Universitet och högskolor, liksom andra organisationer, förväntas vara både styrbara och rationella för att möta samhällets och näringslivets krav på kunskap, tillväxt och innovation. Senare års reformer inom den högre utbildningen, främst den så kallade autonomireformen, har formaliserat denna bild av universiteten…
Köp här

Isbn: 9789170612244

Utgivningsår: 20170331

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Barbara Czarniawska, Andreas Diedrich, Tobias Engberg, Ulla Eriksson-Zetterquist, Eva Gustavsson, Kajsa Lindberg, Lars Norén, David Renemark, Lars Walter, Peter Zackariasson

Köp här

Isbn: 9789144040141

Utgivningsår: 20071005

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Tomas Nilsson, David Tjeder, Staffan Wennerholm, Christer Ericsson, Björn Horgby, Birgitta Jordansson, Ulla Eriksson-Zetterquist, Leos Müller, Therése Broman

1800-talet och det tidiga 1900-talet omfattade inte bara klassamhällets uppkomst och den moderna demokratins genombrott. Industrialismen födde också en ny medelklass och nya företagargrupper, vilka är ämnet för denna bok. Genom ett antal fallstudier belyser författarna företagandets sociala och kulturella samband i…
Köp här

Isbn: 9789144044385

Utgivningsår: 20070110

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Petra Adolfsson, Thomas Andersson, Johan Berlin, Maria Blomgren, Mats Brommels, Eric Carlström, Andreas Diedrich, Ulla Eriksson-Zetterquist, Patrik Hall, Ulla Idänpään-Heikkilä, Mikael Jonasson, Roy Liff, Kent Nilsson, Lars Nordgren, Johan Quist, David Renemark, Magnus Rönn, Rolf Solli

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Den offentliga sektorn har många kännetecken. Ett av de mest framträdande är dess komplexitet, vilket gäller på många plan. Många olika intressen såsom exploatering och miljöhänsyn kan inrymmas inom en och samma kommun, dvs. inom samma organisation. Politiken levererar per definition motstridiga mål, professionen har…
Köp här

Isbn: 9789144057804

Utgivningsår: 20091111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Johan Sandström, Daniel Ericsson, Markus Kallifatides, Rolf A. Lundin, Alexander Styhre, Alf Rehn, Hervé Corvellec, Marcus Lindahl, Barbara Czarniawska, Ulla Eriksson-Zetterquist, Anna Wahl, Charlotte Holgersson, Monika Kostera, Ulla Johansson, Karin Holmblad Brunsson, Elisabeth Sundin, Markus Hällgren, Jill Woodilla

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Isbn: 9789144067384

Utgivningsår: 20110416

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Kerstin Sahlin, Ulla Eriksson-Zetterquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
I ett samhälle där kunskap är viktig är kollegialitet en nödvändighet. Kollegialitet ger strukturer och processer för att grunda verksamhet, beslut och utveckling på kunskap och för att utveckla kunskap. Med den definitionen som utgångspunkt visas i den här boken att kollegialitet är en modern styrform. Kollegialiteten…
Köp här

Isbn: 9789144104416

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB