Bläddra
Sökresultat för Ulla Kindenberg... Rensa filter?

av: Ulla Kindenberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Skolans arbetsmiljöhandbok är en kombinerad fakta- och inspirationsbok för alla som har skolan som arbetsplats.Läs merBoken ger hjälp och stöd vid olika konkreta arbetsmiljöproblem, samtidigt som den presenterar en modell för hur såväl elever som skolans personal kan engageras i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Här…
Köp här

Isbn: 9789147700059

Utgivningsår: 20050616

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulla Kindenberg, Anders Persson, Gunhild Wallin

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Skolan har blivit en ideologisk “het potatis” som väcker engagemang, både inom och utom skolans värld. Debatten är högljudd om t.ex. betygen, ordningen i skolan och lärarnas arbetsmiljö. I Skolliv presenteras aktuell skolforskning på ett sätt som gör den tillgänglig för alla som är intresserade av vad som…
Köp här

Isbn: 9789147700110

Utgivningsår: 20061031

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Ulla Kindenberg

I detta treåriga projekt tog all skolpersonal aktiv del genom att skriva brev om vardagen på den egna skolan. Med hjälp av breven växte en bild fram av hur jordmånen för förändring och utveckling på skolan såg ut. Sedan vidtog diskussioner om vilka områden som var möjliga att utveckla och hur man skulle gå tillväga med…
Köp här

Isbn: 9789170457302

Utgivningsår: 20050730

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Ulla Kindenberg

Den svenska familjepolitiken och jämställdhets-lagstiftningen har rönt stort internationellt intresse och i hög grad påverkat kvinnors intresse för och möjlighet till förvärvsarbete. Däremot har arbets-fördelningen mellan makarna i hemmet och i det obetalda arbetet endast ändrats marginellt. Sambanden mellan produktion…
Köp här

Isbn: 9789189602137

Utgivningsår: 20030830

Utgivare: FAS

Mediatyp: BC

av: Ulla Kindenberg, Laina Rosberg

Köp här

Isbn: 9789186743062

Utgivningsår: 20120802

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB