Bläddra
Sökresultat för Ulrika Nettelbladt... Rensa filter?

av: Lousie Bjar, Caroline Liberg, Niclas Abrahamsson, Monica Axelsson, Barbro Bruce, Ulf Fredriksson, Kristina Hansson, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Eva Magnusson, Kerstin Nauclér, Ulrika Nettelbladt, Christina Reuterskiöld, Sven Strömqvist, Karin Taube

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Hur lär sig barn uttal och grammatik? Hur utvecklas deras förmåga att samtala med andra? Och vad händer när samspelet med andra inte alls fungerar? I den här boken beskriver femton forskare barns talspråkliga och skriftspråkliga utveckling. Författarna behandlar såväl den normala första- och andraspråksutvecklingen som…
Köp här

Isbn: 9789144067438

Utgivningsår: 20100816

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Lena Hartelius, Ulrika Nettelbladt, Britta Hammarberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Logopedi definieras som läran om språk-, röst- och talstörningar och deras behandling. Detta är den första heltäckande läroboken i logopedi på svenska och består av 40 kapitel av 44 olika författare. I en introducerande del beskrivs funktion och utveckling med anknytning till de fyra logopediska huvudområdena röst,…
Köp här

Isbn: 9789144038865

Utgivningsår: 20071130

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Ulrika Nettelbladt, Eva-Kristina Salameh, Gisela Håkansson, Kristina Hansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Boken behandlar språkutveckling och språkstörning hos enspråkiga barn.Först presenteras aktuella definitioner av språkstörning och ges en historisk översikt av ämnet. Därefter beskrivs fonologisk, grammatisk och lexikal utveckling hos barn med typisk språkutveckling samt ges en översikt av teoribildningen inom…
Köp här

Isbn: 9789144017716

Utgivningsår: 20061127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Eva-Kristina Salameh, Ulrika Nettelbladt

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Behandling och behandlingsmetoder Medicin och omvårdnad Språk och lingvistik Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Tal- och språkstörningar och behandling Tvåspråkighet och flerspråkighet
En relativt stor del av Sveriges befolkning är idag flerspråkig. Detta avspeglas också inom logopedisk verksamhet, liksom inom förskola och skola, där behovet av kunskap om flerspråkiga barn är stort. Denna tredje del i serien Språkutveckling och språkstörning hos barn behandlar både flerspråkig utveckling och hur en…
Köp här

Isbn: 9789144097121

Utgivningsår: 20180830

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ulrika Nettelbladt, Kristina Hansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Gramba är ett standardiserat grammatiktest för åldrarna 3–6 år. Det tolkar alla förekommande grammatiska konstruktioner som har betydelse för ett barns grammatiska utveckling. Resultatet tolkas i såväl percentiler som staninevärden. Gramba består av: en spiralinbunden bok med ca 50 bilder i färg manual testblanketter…
Köp här

Isbn: 9789144069296

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Ulrika Nettelbladt, Kristina Hansson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Gramba är ett standardiserat grammatiktest för åldrarna 3–6 år. Det tolkar alla förekommande grammatiska konstruktioner som har betydelse för ett barns grammatiska utveckling. Separat testblankett i 25-pack. Mer information om Gramba finns under fliken Extramaterial. Pedagogisk design
Köp här

Isbn: 9789144071756

Utgivningsår: 20110222

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: 00

av: Ulrika Nettelbladt, Marianne Ors, Anegen Trillingsgaard, Emil Kruuse, Ingvar Lundberg, John R. Østergaard, Mogens A. Dalby, Lars Norén, Jürgen Bensch

Kategorier: Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Isbn: 9789144009827

Utgivningsår: 19991018

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven Strömqvist, Karin Taube, Christina Reuterskiöld, Ulrika Nettelbladt, Kerstin Nauclér, Eva Magnusson, Ingrid Häggström, Kenneth Hyltenstam, Kristina Hansson, Ulf Fredriksson, Barbro Bruce, Monica Axelsson, Niclas Abrahamsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Isbn: 9789144027937

Utgivningsår: 20030528

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC