Bläddra
Sökresultat för Verner Denvall... Rensa filter?

av: Verner Denvall

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Det finns viktig kunskap som inte tas tillvara i den sociala praktikens vardag, kunskap som bygger på forskning och lång erfarenhet. Varför? Det borde ju vara en självklarhet att i första hand välja metoder och modeller som fungerar, att göra vad man kan för de barn och vuxna som har störst behov av hjälp. Tyvärr är…
Köp här

Isbn: 9789127113022

Utgivningsår: 20061120

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Verner Denvall, Ann-Kristine Munther, Annika Trunnerup

Kategorier: Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789144007267

Utgivningsår: 19990601

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Hanne Kathrine Krogstrup, Verner Denvall, Stig Linde

Kategorier: Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Det utvärderas som aldrig förr i både offentlig och privat sektor och det finns ett otal utvärderingsmodeller. I denna informativa introduktionsbok går Hanne Kathrine Krogstrup igenom ett stort urval av dessa modeller med rikliga hänvisningar till forskningen i ämnet. Boken beskriver, bedömer och ger en översikt över…
Köp här

Isbn: 9789144117140

Utgivningsår: 20171010

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Verner Denvall (red.), Cecilia Heule (red.), Arne Kristiansen (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring och göra dem delaktiga i socialt förändringsarbete. Numera läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar, diagnoser och individuella problemlösningar, och idéerna om att socialt arbete också…
Köp här

Isbn: 9789140691798

Utgivningsår: 20160921

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Verner Denvall, Tapio Salonen

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Överallt, i vardagslivet såväl som på arbetsplatsen, kan vi spåra behoven av att möta framtiden på ett aktivt och medvetet sätt. I det nya Sverige förväntas medborgaren få en mer framträdande roll. Etablerade organisationer söker nya positioner. Men invanda mönster och lösningar är seglivade. Vanans makt är stor. Det…
Köp här

Isbn: 9789144008271

Utgivningsår: 20000929

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Verner Denvall, Tord Jacobson

I denna antologi presenteras nya betydelser av begrepp som vid en ytlig betraktelse kan förefalla självklara. Boken ger möjlighet till nya perspektiv på vardagliga begrepp i socialt arbete. Författarna visar hur sammanblandningar av ideologiska och praktiska aspekter ofta både försvårar enhetliga begreppsbestämningar…
Köp här

Isbn: 9789139101765

Utgivningsår: 19980201

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Verner Denvall (red.), Cecilia Heule (red.), Arne Kristiansen (red.)

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Social mobilisering är sedan lång tid tillbaka ett viktigt inslag inom socialt arbete över hela världen. Under det sociala arbetets historia har många socialarbetare strävat efter att stödja människors egna idéer om förändring. Idag läggs dock allt större tonvikt på expertbedömningar och individuella lösningar, och de…
Köp här

Isbn: 9789140668219

Utgivningsår: 20110114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC