Bläddra
Sökresultat för Ylva Svensson... Rensa filter?

av:Ylva Svensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Entré  A elevbok är en kombinerad textbok och arbetsbok som innehåller texter i skolans alla genrer. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga drag…
Köp här

Isbn: 9789140692283

Utgivningsår:20160712

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140649782

Utgivningsår:20071026

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140647139

Utgivningsår:20060824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140645456

Utgivningsår:20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140672179

Utgivningsår:20101021

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Entré B elevbok är en kombinerad textbok och arbetsbok som innehåller texter i skolans alla genrer. Boken är uppbyggd efter cirkelmodellen och varje kapitel omfattar en genre. Varje kapitel inleds med en målsida med rubrikerna Tala, Läsa, Skriva, Språkliga…
Köp här

Isbn: 9789140694782

Utgivningsår:20170407

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Entré Start är ett läromedel i svenska som andraspråk 1–3 med fokus på de texttyper som är framskrivna i ämnets centrala innehåll, deras uppbyggnad och språkliga struktur. Läromedlet riktar sig till undervisning i det flerspråkiga klassrummet och…
Köp här

Isbn: 9789151102726

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140645487

Utgivningsår:20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140647153

Utgivningsår:20060824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140678386

Utgivningsår:20150817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140672186

Utgivningsår:20110523

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140645463

Utgivningsår:20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två grundböcker, en lärarhandledning med facit samt en lärarwebb. Facit finns även för…
Köp här

Isbn: 9789140682727

Utgivningsår:20130403

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två grundböcker, en lärarhandledning med facit samt en lärarwebb. Facit finns även för…
Köp här

Isbn: 9789140676542

Utgivningsår:20120312

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140682734

Utgivningsår:20130808

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140649812

Utgivningsår:20080310

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Catharina Svensson, Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett läromedel i matematik för elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig det svenska språket. Det är anpassat för undervisning i grupper, där eleverna befinner sig på olika nivåer. Läromedlet är avsett…
Köp här

Isbn: 9789140646491

Utgivningsår:20060506

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140677204

Utgivningsår:20120925

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140647146

Utgivningsår:20060824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140664648

Utgivningsår:20081219

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140647160

Utgivningsår:20060824

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Catharina Svensson, Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett läromedel i matematik för elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig det svenska språket. Det är anpassat för undervisning i grupper, där eleverna befinner sig på olika nivåer. I Mattegruvan lärarhandledning finns metodiska anvisningar och konkreta övningar. Varje kapitel innehåller…
Köp här

Isbn: 9789140646514

Utgivningsår:20051017

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I paketet ingår det 10 ex av Entré Start elevbok
Köp här

Isbn: 9789151103570

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BH

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140649805

Utgivningsår:20080423

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: 00

av:Ylva Svensson

Kategorier: Språk och lingvistik
Entré Digitalt lärarmaterial A innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och instruktion för läraren till varje sida i Entré Elevbok A . Här finns också ett bildspel med Elevboken uppdelad genrevis för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789140692290

Utgivningsår:20160704

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140649799

Utgivningsår:20071107

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
I paketet ingår: 10 ex Entré Elevbok 1 ex Entré Digitalt lärarmaterial Individlicens 12 mån
Köp här

Isbn: 9789140694027

Utgivningsår:20160811

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140664624

Utgivningsår:20090319

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140678393

Utgivningsår:20150817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140682741

Utgivningsår:20131022

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Entré B Digitalt lärarmaterial innehåller den digitala lärarhandledningen med en inledande sida om varje genre och instruktion för läraren till varje sida i Entré B elevbok. Här finns också ett bildspel med elevboken uppdelad genrevis för att kunna…
Köp här

Isbn: 9789140694799

Utgivningsår:20170627

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140664617

Utgivningsår:20081023

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson Borg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Illustratören, konstnären och poeten Ylva Svensson Borg gestaltar i bild och dikt en resa med tåg över en hel kontinent. I Älska med mig till Beijing får vi följa Ylva då hon korsar en hel kontinent tillsammans med en främling. Denna diktsamling handlar om att våga hoppa, falla och våga känna. Även när man inte vet hur…
Köp här

Isbn: 9789188187611

Utgivningsår:20190315

Utgivare: Ebes förlag

Mediatyp: BB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140670908

Utgivningsår:20110817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Catharina Svensson, Ylva Svensson

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett läromedel i matematik för elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig det svenska språket. Det är anpassat för undervisning i grupper, där eleverna befinner sig på olika nivåer. Läromedlet är avsett för förberedelseklasser i grundskolans år 3-7 den tidigare delen av den grundläggande…
Köp här

Isbn: 9789140646507

Utgivningsår:20160506

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Ylva Svensson Borg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Modern och samtida poesi Poesi
Illustratören, konstnären och poeten Ylva Svensson Borg gestaltar i bild och dikt en resa med tåg över en hel kontinent. I Älska med mig till Beijing får vi följa Ylva då hon korsar en hel kontinent tillsammans med en främling. Denna diktsamling handlar om att våga hoppa, falla och våga känna. Även när man inte vet hur…
Köp här

Isbn: 9789188187628

Utgivningsår:20190819

Utgivare: Ebes förlag

Mediatyp: EA

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en…
Köp här

Isbn: 9789140689542

Utgivningsår:20150817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
I det här paketet ingår följande: 10 exemplar av Kopparspiran Elevbok 4a 10 exemplar av Kopparspiran Elevbok 4b Kopparspiran Lärarhandledning 4
Köp här

Isbn: 9789140674517

Utgivningsår:20101022

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BZ

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel
Mattegruvan är ett basläromedel i matematik för skolår 1-3 som följs av Mattegruvan 4-6 med samma författare. Koppargruvan är för skolår 1, Silvergruvan för skolår 2 och Guldgruvan för skolår 3. Till varje årskurs finns en grundbok, en läxbok, en lärarhandledning med facit, en kopieringspärm med extraövningar på två…
Köp här

Isbn: 9789140645470

Utgivningsår:20050408

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BE

av:Ylva Svensson, Gunilla Östergren

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Mattegruvan 4-6 är ett basläromedel i matematik för skolår 4-6 som följer på Mattegruvan 1-3 med samma författare. Kopparspiran är för skolår 4, Silverspiran för skolår 5 och Guldspiran för skolår 6. Till varje årskurs finns två…
Köp här

Isbn: 9789140689566

Utgivningsår:20150817

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: EB