Bläddra
Sökresultat för Dialogos Förlag... Rensa filter?

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Språk och lingvistik
“Köksfranska” täcker den väsentliga gastronomiska vokabulären och är en oumbärlig guide till den franska matvärlden. Bland de cirka 2 000 uppslagsorden och uttrycken förekommer allt från maträtter och matlagningstermer till förklaringar av ordens ursprung. Det behändiga formatet gör den till en utmärkt…
Köp här

Isbn: 9789175041704

Utgivningsår: 20041201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Susanne Alm, Åke Bergmark, Lars Brännström, Olof Bäckman, Lena Eriksson, Felipe Estrada, Tommy Ferrarini, Johan Fritzell, Anna Gavanas, Hrvoje Kap, Renate Minas, Anders Nilsson, Joakim Palme, Per Strömblad,

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här. De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har hamnat utanför. I denna bok ges ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle. Relationen till…
Köp här

Isbn: 9789175042428

Utgivningsår: 20111213

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Bo Hammarlund

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
En biografi om en märkvärdig person, aristokraten Magnus Jacob Crusenstolpe, väl värd att lära känna. Han var en sorts svensk Röda Nejlikan som med risk för sitt eget liv ständigt utmanade makthavarna, påverkad av den franska revolutionens radikala tankemönster. Med hänsynslös uppriktighet och blodig satir stred han…
Köp här

Isbn: 9789175043111

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Magnus Henrekson, Inger Enkvist, Martin Ingvar, Ingrid Wållgren

Kategorier: Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vad är det som styr verksamheten i den svenska skolan? Förutom regelverket finns det många antaganden och föreställningar om skolan idag. Författarna menar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv. Samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av…
Köp här

Isbn: 9789175043319

Utgivningsår: 20170817

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170142109

Utgivningsår: 19860101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Ulf Skorup

Kategorier: Juridik
I denna sjätte upplaga har lagändringar till och med juni 2005 beaktats. Det gäller bland annat nya regler om hyresgästinflytande vid ombyggnad. Vidare kommenteras lagändringarna i fråga om uthyrning i andra hand, konkursbos ansvar för hyra m.m. Ett lagförslag 2005 om avstående från besittningsskydd redovisas. Drygt…
Köp här

Isbn: 9789175041827

Utgivningsår: 20050901

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik Dahlberg

Kategorier: Historia och arkeologi
“Visste du att det låg tre polska ubåtar internerade i Mariefred under andra världskriget?” Nej, det är nog inte många som känner till de polska ubåtarnas öde. Historien tar sin början i september 1939, fem ubåtar får en order att patrullera havet utanför Polens gränser. Men operationen går helt fel och tre…
Köp här

Isbn: 9789175041964

Utgivningsår: 20070401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Annika Ström Melin

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Främlingsfientliga och extremt nationalistiska krafter blir starkare i Europa, men EU:s reaktioner är påfallande svaga. Samarbetet bygger på en paradox: tuffa krav rörande mänskliga rättigheter ställs på länder som vill bli medlemmar, men motsvarande regler gäller inte för stater som redan är med. I Europas svaga…
Köp här

Isbn: 9789175042695

Utgivningsår: 20140319

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Bernt Skovdahl

Kategorier: Historia och arkeologi
Under de första decennierna efter andra världskriget blomstrade en vetenskaps- och teknikoptimistisk framstegstanke som därefter på olika sätt har ifrågasatts och försvagats. Det som är på väg att försvinna är den övergripande tolkningen av det förflutna som en universell framstegshistoria, under vilken människans…
Köp här

Isbn: 9789175042190

Utgivningsår: 20100323

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christina Garsten, Bo Rothstein, Stefan Svallfors

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
Denna bok är resultatet av ett samhällsvetenskapligt forskningsprojekt om de policyprofessionella i svensk politik. Med detta begrepp avses aktörer inom den politiska sfären som inte är förtroendevalda utan anställda för att bedriva politik, till exempel som politiskt sakkunniga, politiska sekreterare, pressekreterare,…
Köp här

Isbn: 9789175042824

Utgivningsår: 20150327

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Larsson

Kategorier: Historia och arkeologi
“Den svenska folkhemsvisionen är i flera avseenden unik. Den har varit enastående framgångsrik och varit den enda i sitt slag i vår svenska historia. Den har burit generationer genom politisk, ekonomisk och kulturell modernisering. Den har kunnat vägleda en social omvandling av det svenska, agrart präglade…
Köp här

Isbn: 9789178430802

Utgivningsår: 19940501

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap
I alla tider har föreställningar knutits till vilda och odlade växters undergörande och läkande kraft. Många av dem har spelat en viktig roll vid såväl kyrkliga som världsliga festligheter, vid uppvaktandet av det motsatta könet och som hjälpmedel för att förutsäga framtiden. Dessutom har de använts till och beretts…
Köp här

Isbn: 9789175042244

Utgivningsår: 20110630

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Erik D. Weitz

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi
En storslagen historik över Weimarrepubliken och ett livfullt porträtt av en historisk epok fylld av kreativa experiment och utopiska projekt. Weitz skildrar alla viktigare aspekter av Weimartyskland, från politiken till litteraturen, från arkitekturen till ekonomin, från filmen till ideologierna och inte minst…
Köp här

Isbn: 9789175042947

Utgivningsår: 20160405

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Gunnel Zenk

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Boken är en enkel och informativ introduktion till den tyska och österrikiska mat- och vinkulturen. Med hjälp av denna volym kommer man att förstå vad som står på matsedeln, vinetiketten eller i kokboken, oavsett om man har förkunskaper i det tyska språket eller inte. Boken inleds med överskådlig och lättfattlig…
Köp här

Isbn: 9789175042404

Utgivningsår: 20111004

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Oskar Broberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Nationalekonomi
Sedan början av 1980-talet har det svenska näringslivet genomgått stora förändringar. Sveriges ekonomi har vuxit snabbt i förhållande till jämförbara länder, samtidigt som näringslivet har tvingats anpassa sig till en alltmer föränderlig omvärld. Globaliseringen, digitaliseringen, statens förändrade roll och den…
Köp här

Isbn: 9789175043104

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Segerståhl

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Långkörningar i bil kan vara påfrestande … Nu finns det sätt att undgå enformigheten bakom ratten. Somliga ägnar sig åt språkkurser, andra lyssnar på en bokkassett, åter andra fyller ensamma timmar med att sjunga, trygga att ingen kan höra dem, och kommer fram hesa. Själv läser jag ortnamnen utefter vägen. Med…
Köp här

Isbn: 9789178431151

Utgivningsår: 19970401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Gunnarsson, Olle Blohm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
6:e uppdaterad upplaga Det goda värdskapet kom ut första gången 2002 och blev en formidabel succé. Boken har nu översatts till engelska, norska, danska och holländska och mött läsare över hela världen, antingen direkt eller som komplement till en föreläsning inför tusentals medarbetare och ledare. Denna utgåva speglar…
Köp här

Isbn: 9789175043579

Utgivningsår: 20200124

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Robert Bartlett

Kategorier: Historia och arkeologi
En tidig vinterdag år 1290 hängs walesaren William Cragh på galgbacken utanför Swansea. Men märkligt nog återfår han livet efter sin avrättning, något som sätter igång en händelsekedja i vilken till och med påven blir indragen. William Cragh hävdar nämligen att hans mirakulösa uppståndelse berott på att han åkallat en…
Köp här

Isbn: 9789175041629

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Ingvar Svanberg

Kategorier: Historia och arkeologi
Vad visste Sverige om Förintelsen? Frågan besvaras i denna bok, där de samtida källorna får tala. Genom att redovisa vad som skrevs i tidningar, tidskrifter och böcker kan författarna belägga att det fanns goda förutsättningar för att följa de tyska judeförföljelsernas upptrappning. Hösten 1942 skildrade svensk press…
Köp här

Isbn: 9789175041766

Utgivningsår: 20050301

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Adèle Schreiber

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
När vi besöker våra katedraler och församlingskyrkor och tittar noggrant på de skulpturala utsmyckningar som finns där, ser vi ofta underliga, gåtfulla bladbeklädda ansikten som stirrar tillbaka på oss. Vi är ju vana vid att i kyrkorna se bilder som söker förmedla kristna budskap. I västerlandets kyrkorum dominerar…
Köp här

Isbn: 9789175042633

Utgivningsår: 20131216

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Lena Andersson-Skog, Lars Magnusson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Industrier och branscher Nationalekonomi
Sveriges utveckling till ett modernt land och den ofattbart snabba höjningen av levnadsstandard hade sin grund i en rad genomgripande reformer på skilda områden vid artonhundratalets mitt. Ett avgörande moment var införandet av allmän näringsfrihet 1864. Här skildras industrialiseringens genombrott och omvandlingen av…
Köp här

Isbn: 9789175043340

Utgivningsår: 20180124

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars M Andersson, Mattias Tydén

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Tyska soldater på väg genom Sverige till det ockuperade Norge och till ryska krigsskådeplatser. Export av järnmalm och kullager till Nazityskland. En restriktiv flyktingpolitik och en fåordig press. Få händelser i svensk historia har i efterhand väckt sådan kritik som agerandet under andra världskriget. Men det har…
Köp här

Isbn: 9789175042008

Utgivningsår: 20070907

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Denna översikt över islams historia är den första i sitt slag på svenska. Den sträcker sig från tidigt 600-tal fram till våra dagar. Framställningen är lika mycket inriktad på läran som på det yttre skeendet. Vi får bland annat stifta bekantskap med kaliferna i Bagdad, den moriska Spanien, de framstående filosoferna,…
Köp här

Isbn: 9789175042206

Utgivningsår: 20100304

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175042831

Utgivningsår: 20141111

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Jan Sigurd

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Jan Sigurd, född 1955 och boende i Malmö, är känd för den större publiken som artist med personliga och underfundiga texter. Men han har också skrivit dramatik för radio, tv och scenen samt verkat som kulturjournalist. Med denna samling prosastycken begår han sin bokdebut. Här kan vi utöver minnen och iakttagelser från…
Köp här

Isbn: 9789178430826

Utgivningsår: 19940801

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Åke Hellstrand

Kategorier: Historia och arkeologi
Historien i berättelser är en heltäckande serie bredvidläsningsböcker för skolan. Texter från kända (och spännande) historiska romaner för en ungdomlig läsekrets. Med kommentarer och illustrationer samt tips för vidare läsning.
Köp här

Isbn: 9789175040998

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Börje Schlyter

Kategorier: Språk och lingvistik
Franska facktermer ordnade efter ämnesområden. I boken ingår: * La cuisine (matlagning, maträtter, kökstermer) * Le vin (vinodling, vintyper, vinberedning) * Les sports (friidrott, fotboll, tennis, hästsport, cykling, segling, vintersport m.m.) * Les jeux et les loisirs (sällskapsspel, musik, fritid, hobby) * Les…
Köp här

Isbn: 9789175041247

Utgivningsår: 19920401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Hans Ingvar Roth

Kategorier: Historia och arkeologi
Samhällsforskaren Hans Ingvar Roth tar upp den politiska debatten kring det mångkulturella samhället. Med utgångspunkt i bland annat den internationella diskussionen analyserar han spänningsfältet mellan behovet av samhällsidentitet och toleransen för kulturella skillnader. Vissa människor ser kulturella skillnader som…
Köp här

Isbn: 9789175042251

Utgivningsår: 20100304

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Per-Martin Meyerson

Kategorier: Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Judendom Religion och tro
Insikten hos de makthavande i Europa, i slutet av 1700-talet, om behovet av att i upplysningens anda integrera sina minoriteter, öppnade upp för judarnas uppbrott från sin gettoliknande isolering. Den tidperiod som följde, då den judiska kulturen mötte den europeiska, blev en framgångssaga. Men för sina insatser och…
Köp här

Isbn: 9789175042954

Utgivningsår: 20160308

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Mikael Stenmark

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Om vi har en religiös tro hur ska vi då förhålla oss till människor som har en annan religiös tro? Relationen mellan kristna och muslimer har idag en brännhet aktualitet. Finns här en oundviklig konflikt mellan två helt skilda världsbilder eller är kontaktytor värda att undersöka och vidareutveckla? Än mer konkret,…
Köp här

Isbn: 9789175042459

Utgivningsår: 20120111

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Jan Sigurd

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Genom denna tredje samling berättelser av Jan Sigurd löper ett mörkare stråk än i de två tidigare. Men de precisa iakttagelserna av stundens komik och vardagslivets absurditet saknas för den skull ingalunda. Här möter vi prominenser som Ernest Hemingway, Hermann Göring, Evert Taube och Fritiof Nilsson Piraten. Vi…
Köp här

Isbn: 9789178431168

Utgivningsår: 19980401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Vilhelm av Rubruk

Kategorier: Geografi Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering
Åren 1253 till 1255 företog den flamländske franciskanermunken Vilhelm av Rubruk en resa från Konstantinopel till det mongoliska imperiets huvudstad Karakorum vid randen av Gobiöknen. Hans livfulla redogörelse för den mer än 600 mil långa färden och mötet med den mongoliska kulturen är både äldre och tillförlitligare…
Köp här

Isbn: 9789175041636

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Christer Hedin anlägger att brett idéhistoriskt och politiskt perspektiv på arabiska och andra muslimska länder men också redogör han för de olika islamiska författares och riktningars hållning till nationalism, demokrati, socialism, mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Frågor som inte bara är…
Köp här

Isbn: 9789175041773

Utgivningsår: 20050201

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Liselotte Frisk, Sanja Nilsson, Peter Åkerbäck

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Filosofi och religion Religion och tro Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala grupper: religiösa grupper
Hur är det att vara barn och växa upp i en religiös minoritetsgrupp som Hare Krishna, Scientologi-kyrkan, Jehovas Vittnen, Knutby Filadelfia, Plymouth-bröderna, Enighetskyrkan eller Guds Barn/Familjen? Boken bygger framför allt på ett 70-tal intervjuer med såväl vuxna som barn som vuxit upp i dessa grupper, samt på…
Köp här

Isbn: 9789175043272

Utgivningsår: 20170802

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Mats Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Namnet Sandrews förknippades från 1930-talet och framåt med teater, film och bio. Bolaget var under flera decennier en viktig aktör och pådrivare i den svenska nöjessektorn. Men från slutet av 1950-talet ökade konkurrensen i underhållningsvärlden. TV-utbudet växte, vilket ledde till minskade besökssiffror på både…
Köp här

Isbn: 9789175042657

Utgivningsår: 20131105

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Svante Nycander

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Liberala principer är grunden för ett öppet och fritt samhälle. Vad är liberalt i asylfrågan?  I Sverige finns två radikala rörelser, Sverigedemokraterna och det nyliberala nätverket, med rakt motsatta åsikter om aylrätt och öppna gränser. Nyliberalism var en viktig del av asylopinionen fram till hösten 2015. Liberaler…
Köp här

Isbn: 9789175043364

Utgivningsår: 20180223

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Olle Blohm

Kategorier: Modern och samtida skönlitteratur Skönlitteratur Skönlitteratur: allmänt
Ett samtal. Ett snabbt beslut. Ett liv förändras. Stockholm på nittiotalet, Lars jobbar på en reklambyrå. En dag kommer ett samtal som får honom att släppa taget om det invanda. Han ger sig ut på en vandring i Paris för att spåra den som ringde. Snart förlorar allt annat i betydelse. “Viaduktmannen” är en…
Köp här

Isbn: 9789175043142

Utgivningsår: 20170102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC

av: Michael Stanislawski

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
I september 1848 dyker en man upp i rabbinens Abraham Kohns kök och smyger ner arsenik i familjens middagssoppa. Ett dygn senare är rabbinen och hans yngsta dotter döda. Polisen griper mördaren, guldsmeden Abraham Ber Pilpel och det otänkbara blir uppenbart – en jude har mördat en annan jude. Skälen var religiösa…
Köp här

Isbn: 9789175042060

Utgivningsår: 20080530

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Stefan Foconi

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Istanbul är unikt, eftersom ingen annan stad gränslar två världsdelar eller har ett bättre geografiskt läge. Staden är Europas port mot Asien och vice versa. En gång en grekisk koloni, så romarnas och Bysantinska rikets huvudstad, Osmanska imperiets kosmopolitiska centrum och idag en snabbt växande metropol med runt…
Köp här

Isbn: 9789175042725

Utgivningsår: 20140911

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Gunilla Lindell, Ingvar Svanberg

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
En kokbok för alla som vill slå vakt om den goda maten, värna om kulturarvet och tänka miljösmart, för att inte tala om alla som tänker på plånboken och inte vill att hela hushållskassan ska gå till matkontot. Författarna önskar att innan- och blodmaten skall återupptäckas. Det är frågan om enkel, god och nyttig…
Köp här

Isbn: 9789175042213

Utgivningsår: 20101012

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB