Bläddra
Sökresultat för Verbum AB... Rensa filter?

av: Göran Larsson

Kategorier: Psykologi Psykologi: känslor Samhälle och samhällsvetenskap
Skamfilad handlar om skam, känslan som någon gång drabbar oss alla. De flesta av oss har inte ord och bilder för det diffusa obehag den ger upphov till i vårt inre. Ändå påverkar skammen dagligen våra liv och färgar av sig på våra känslor och relationer. Skammen – detta dolda själsgift – tär på livsglädjen…
Köp här

Isbn: 9789152634691

Utgivningsår: 20070810

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Lars Angerdal, Hans Hellsten, Hans Fagius

Kategorier: Konst Musik
Organistpraxis är en handbok i repertoarspel för alla organister. Boken ger en fördjupad förståelse av orgeln och orgelmusiken och vill inspirera användarna till att bli bättre organister – och därmed glädja gudstjänstdeltagare, konsertpublik och elever. När första upplagan av Organistpraxis kom ut 1981 blev den…
Köp här

Isbn: 9789152632901

Utgivningsår: 20111125

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Kristna riktningar Protestantism och protestantiska kyrkor Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Register Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Uppslagsverk och referensverk
Den årligen utkommande matrikeln är en viktig uppslagsbok för dig som snabbt och smidigt vill komma i kontakt med Svenska kyrkans församlingar eller någon av kyrkans organisationer. Matrikeln innehåller namn- och adressregister till präster, diakoner och pastorsexpeditioner i landet, till stiftskanslier och domkapitel,…
Köp här

Isbn: 9789152637678

Utgivningsår: 20180810

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Maria Bergius-Krämer, Helena Inghammar, Marika Palmdahl, Jenny Sjögreen, Niclas Blåder, Fredrik Bråkenhielm, Emma Gustafson, Maria Hammarström, Mikael Risenfors

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Finns Gud? Tar allt slut när man dör? Finns det onda människor? Vad är en kristen? Hjälper det att be? Det här är en liten bok för dig som är ung och har en kristen tro. Boken räcker inte till för att beskriva allt som den kristna tron innebär. Men den är ett försök att berätta det som du behöver, just nu, i ditt…
Köp här

Isbn: 9789152635599

Utgivningsår: 20121101

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Tim Dowley

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Lär känna Jesus är en pysselbok för barn, där man i ord och bild får stifta bekantskap med Jesus.
Köp här

Isbn: 9789152636848

Utgivningsår: 20170227

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Hans-Erik Lindström

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Tro för att leva är en personlig bok om hur tro kan väckas hos en människa och bevaras också när livet är svårt. Boken består av flera berättelser. Stommen utgörs av den välkända bibeltexten om den barmhärtige samariern, som vävs samman med Hans-Erik Lindströms egen resa mot och i en tro, samt en allmänmänsklig…
Köp här

Isbn: 9789152637463

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Martin Modéus

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Boken Gudstjänstens kärnvärden – om relationer, värden och form i gudstjänsten sätter ord på de faktorer som styr gudstjänstupplevelsen, och ger ledning till hur vi ska kunna skapa en öppen och välkomnande gudstjänst. Martin Modéus visar tydliga exempel på vikten av relationsbyggande gudstjänst.Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789152637739

Utgivningsår: 20181102

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik
Tio psalmer ur Psalmer i 2000-talet i körsättning för Trefaldighetstid. Flera av psalmerna anknyter till andra dagar under kyrkoåret eller speciella tillfällen. Några arrangemang framförs lämpligen med komp medan andra är effektfulla att sjunga a cappella. Ta chansen och låt kören förgylla gudstjänsten med det som kan…
Köp här

Isbn: 9789152631720

Utgivningsår: 20070712

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Caroline Krook

Människorna vi möter i Bibeln är mycket mer än anonyma gestalter som levde för länge sedan. I en personlig vandring genom evangelierna visar Caroline Krook hur de bibliska personerna kan beröra oss och vår egen livshistoria, betydligt närmare än vi kanske tror. Mötesplatser berättar om de människor som på olika sätt…
Köp här

Isbn: 9789152635346

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Beatrice Lönnqvist, Jonas Persson

Följ med genom Apostlagärningarna är ett bibelstudiematerial för unga ledare och andra 18–19-åringar. Med utgångspunkt i Apostlagärningarna knyts bibeltexten samman med unga människors liv idag. En perfekt bok att sätta i händerna på alla unga konfirmandledare och andra ungdomar i församlingen, som vill fördjupa sin…
Köp här

Isbn: 9789152634011

Utgivningsår: 20120411

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Karin Härjegård

Kategorier: Bibeltexter, urval och meditationer Biblar Filosofi och religion Kristendom Kristna heliga texter Religion och tro
Du ritar i sanden är en samling noveller av Karin Härjegård. Hon har valt 24 bibelberättelser ur Gamla och Nya testamentet och återberättar dem för att ge konfirmander, andra unga och vuxna en ny chans att upptäcka dem. Han säger ingenting. Ingenting alls. Han böjer sig istället ner och ritar på marken med fingret. Jag…
Köp här

Isbn: 9789152634615

Utgivningsår: 20150825

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Boken Kyrkoordning 2016 är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av…
Köp här

Isbn: 9789152636213

Utgivningsår: 20160125

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi och religion Konst Kristendom Kristna riktningar Musik Musik: stilar och genrer Protestantism och protestantiska kyrkor Religion och tro Religiös och sakral musik
Melodipsalmbok med tillägg, presentpsalmbok. Guldsnitt. Mindre format 92×125 mm. Rött band i konstskinn. Ackordanalys för piano och gitarr.  Tryck på pärmen: Symbol för brödet och vinet. Två märkband. Röd förvaringskassett.  Alla register samlade längst bak i boken med psalmversregistret allra…
Köp här

Isbn: 9789152655177

Utgivningsår: 20060112

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Här finns förslag till ordningar för gudstjänster, dop, barnvälsignelse, nattvard, vigsel, begravning,  bikt och förbön. Psalmnumren hänvisar till Psalmer och Sånger med det nya psalmtillägget.I varje handbok finns en CD-ROM med texter och bönealternativ för de olika ordningarna. Format 140 x 205 mm
Köp här

Isbn: 9789152656600

Utgivningsår: 20030904

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Jerome W. Berryman

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Godly play har sin grund i Montessoripedagogiken och är ett fantasifullt sätt att arbeta med barn där de genom lek får ett språk för att tänka och tala om kristen tro och andligt sökande. Godly play – påskens och pingstens berättelser innehåller berättelser för fastan, påsk och pingst. Här hittar du också…
Köp här

Isbn: 9789152637876

Utgivningsår: 20190311

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: 00

av: Göran Bexell, Carl-Henrik Grenholm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Teologisk etik ger en introduktion i allmän etik, moralfilosofi och aktuella etiska problem i kulturliv och samhällsdebatt. Den ger också en introduktion i teologisk reflektion över etiska frågeställningar. För den som önskar relatera etiken till kristen tro och andra livsåskådningar är det nödvändigt att samtidigt…
Köp här

Isbn: 9789152623404

Utgivningsår: 19970801

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Emma Tribell

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Konfirmandarbete med Frälsarkransen är en fullmatad metodbok för konfirmander med idéer, inspiration och olika slags övningar för alla sinnen. Det här är ledarmaterialet till konfirmandboken Livet & Frälsarkransen, som utgår från pärlorna i Frälsarkransen. Mycket av innehållet i Konfirmandarbete…
Köp här

Isbn: 9789152634332

Utgivningsår: 20150320

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Reinhold Bråkenhielm, Torbjörn Fagerström

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
Mycket talar för att biologin kommer att bli den mest expanderande vetenskapen under 2000-talet. Evolutionsteorin har genom genetik och molekylärbiologi på senare tid givit oss häpnadsväckande nya kunskaper. Kanske finner vi här svaret på frågorna om det mänskliga livets ursprung och sammanhang? Men finns det inte…
Köp här

Isbn: 9789152631843

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BH

av: Elisabeth Gerle

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religiös etik Religiösa frågor och debatter
I Sinnlighetens närvaro – Luther mellan kroppskult och kroppsförakt resonerar Elisabeth Gerle med Martin Luther och samtida teologer om synen på kropp, sexualitet och sinnlighet, då och nu. Författaren utmanar med hjälp av Erosteologi traditionella motsatser mellan kropp och ande, samt mellan olika former av…
Köp här

Isbn: 9789152636053

Utgivningsår: 20150206

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Lindén

Kategorier: Barn och ungdom: kristendom Barn och ungdom: religion och andlighet Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Faktaböcker barn och ungdom
Sanna sover över hos farmor och när hon har lagt sig, pratar de om vad som hänt under dagen. Men, de pratar inte bara med varandra. De pratar med Gud också. De ber och tackar för allt som är bra i livet. Brukar du be? Vad skulle du vilja tacka för? Sanna och Farmor ber aftonbön är den sjunde boken i den populära…
Köp här

Isbn: 9789152637173

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Karl-Gunnar Ellverson

Kategorier: Andaktsliv, riter och ceremonier Aspekter av religion Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
I boken Handbok i liturgik förmedlas kunskap och reflektion kring innebörden i gudstjänstens byggstenar. Förståelse av gudstjänstens olika moment är en förutsättning för att den ska tala till hela församlingen. Boken ger även teologisk reflektion kring gudstjänstens övergripande delar och enskilda moment.…
Köp här

Isbn: 9789152634882

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Eva-Lotta Grantén

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Vi människor har både gott och ont i oss. Vår sköna värld rymmer också ondska, lidande och död. En kristen tolkning av denna tillvarons ambivalens har formulerats i den klassiska arvsyndsläran, en lära som präglat teologin kring frälsning och dop. I Utanför Paradiset diskuterar Eva-Lotta Grantén möjligheten att…
Köp här

Isbn: 9789152636510

Utgivningsår: 20160530

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Jelleke Rijken, Mack van Gageldonk

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Bilderböcker Bilderböcker med mycket text Bilderböcker, pysselböcker och pedagogiska böcker 0–5 år Personliga och sociala frågor barn och ungdom Personliga och sociala frågor barn och ungdom: döden och sorg
Hejdå Storbjörn är en annorlunda och charmig bilderbok om saknad och att säga farväl – men också om vänskap och om tröst. Istället för att det är en vanlig dag då de går och fiskar, hittar han Storbjörn liggande på marken. Björns vänner Höna och Elefant får honom att inse att Storbjörn är död. Björn börjar gråta.…
Köp här

Isbn: 9789152637258

Utgivningsår: 20180430

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Peter Strang, Peter Strang

Boken ger både närstående och den som drabbats av cancer praktisk information kring sjukdomen. Den förklarar allt från provtagningar, undersökningar, behandlingsmöjligheter och biverkningar till vardagsliv och svårigheter att prata med sina barn om cancerbeskedet.Peter Strang är cancerläkare med mångårig erfarenhet.…
Köp här

Isbn: 9789172055117

Utgivningsår: 20061115

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Jonas Eek

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
För dig som arbetar med lärande och undervisning i kyrkan! Livsfrågan och evangeliet erbjuder inspiration och redskap för kyrkans undervisning och en praktisk handledning till Bibeln, konfirmand. Det kan vara svårt att länka människors liv och frågor till bibelns värld, texter och bilder. Ändå är det just det som är…
Köp här

Isbn: 9789152637982

Utgivningsår: 20190812

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Jesper Svartvik, Jesper Svartvik

Köp här

Isbn: 9789152629550

Utgivningsår: 20041231

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: WGRG, WGRG

I samlingen Tystnaden bryts, med sånger av John L. Bell från Wild Goose Resource Group inom Iona, är variationen stor. Här finns sånger som är längre men inte nödvändigtvis svårare. Sånger som kan framföras a cappella och sånger som är arrangerade för piano/orgel och ev. ytterligare instrument.Sånger från Iona…
Köp här

Isbn: 9789152628690

Utgivningsår: 20030201

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Johan Dalman, Ann Lagerström, Thomas Lerner

Kategorier: Aspekter av religion Bön och bönböcker Böner och liturgi Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Pearls of Life is an introduction to Martin Lönnebo’s prayer garland. The beads have no power. They are more like little slips on your refrigerator door, reminders of words and feelings which are inherent in every person. Life does not always grant us time to consider and pray about them.  The focus of the prayer…
Köp här

Isbn: 9789152634721

Utgivningsår: 20150601

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Jan Eckerdal

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer
Kyrkan är sänd att i varje tid på nytt gestalta evangeliet om Jesus Kristus i världen.  Hur kan vi på ett trovärdigt sätt ta oss an den uppgiften i en efterkristen tid? Vad krävs av oss som vill vara kyrka idag? Som samtalspartner i boken Kyrka i mission  har prästen och teologen Jan Eckerdal det brittiska…
Köp här

Isbn: 9789152633021

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152636411

Utgivningsår: 20180312

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordningen med kommentarer  hjälper dig som kyrkoherde, kanslichef, kamrer eller ledamot i kyrkoråd att tolka och tillämpa kyrkoordningen i ditt arbete. Vad betyder egentligen det där som står i kyrkoordningen? Tillåter kyrkoordningen att man gör på det viset? Varför står det så i…
Köp här

Isbn: 9789152634202

Utgivningsår: 20141022

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Beatrice Lönnqvist, Anders Hedman

Kategorier: Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Konfirmandboken är en bok uppbyggd kring 20 olika teman som tar sin utgångspunkt i konfirmandernas livsfrågor. Vem är jag? Vem är Gud? Vad har Gud med mitt liv att göra? Varje tema rymmer både en text med personligt tilltal och en bibelberättelse. De bibliska berättelserna är återberättade ur olika perspektiv, för…
Köp här

Isbn: 9789152635636

Utgivningsår: 20130408

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Lisbeth Gustafsson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: naturvetenskap, teknik och medicin Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc.
Ingrid le Roux är den svenska läkaren som har arbetat i över fyrtio år i Sydafrikas fattigaste kåkstäder. Lisbeth Gustafsson har skrivit biografin om hennes händelserika liv, om barndomen och uppväxten i Sverige, om kärleken som förde henne till Sydafrika och om mötet med den brutala apartheidpolitiken. Hennes…
Köp här

Isbn: 9789152636855

Utgivningsår: 20170911

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Anders Jeffner, Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro
I Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? Forskning visar att…
Köp här

Isbn: 9789152637487

Utgivningsår: 20180521

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Kyrkorätt (kanonisk rätt) Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Kyrkoordningen är ett arbetsredskap för förtroendevalda, anställda och andra som behöver känna till och kunna tillämpa de bestämmelser, lagar och förordningar som särskilt avser Svenska kyrkan. I den del av boken som innehåller angränsande lagstiftning finns bl.a. begravningslagen och delar av kulturmiljölagen. Där…
Köp här

Isbn: 9789152638118

Utgivningsår: 20200127

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Liselotte J Andersson

Tilltufsad och stukad efter ett kraschat äktenskaplämnar Anna Stockholm för några veckors semester i ett hus på en liten västkustö,ett hus hon precis fått i arv.Inom henne rör sig många tankar.Kan hon samla ihop resterna av sitt liv och bli levande igen– eller åtminstone försöka överleva?
Köp här

Isbn: 9789152631768

Utgivningsår: 20080111

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: AC

av: Marie Rehnstam

Barn som sörjer är en insiktsfull, empatiskt och konkret bok om barn i sorg. Många vuxna inom skola och barnomsorg har svårt att hantera barns sorg. Det ställer större krav på föräldrar och andra vuxna som t ex kyrkans medarbetare, kuratorer och psykologer att försöka hjälpa barnet, och föra en dialog med skolan och…
Köp här

Isbn: 9789152635414

Utgivningsår: 20120817

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av: Martin Lönnebo

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
“Den här boken har fått namnet Grundglädjen, trots att jag vet att den inte bara handlar om glädje. Men jag tycker mycket om glädje och älskar ord som ”grund”. Och kanske Grundglädjen är ett tecken på en djupare källa – ett andligt grundvatten som består trots torka och blåst?” Möt Martin Lönnebo i en högst…
Köp här

Isbn: 9789152636893

Utgivningsår: 20171110

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Jostein Ørum

Kategorier: Aspekter av religion Att hantera död och sorg Att hantera personliga problem Familj och hälsa Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Kristendom Personligt religiöst vittnesbörd och uppbyggelselitteratur Religion och tro
Kärleksärr är en bok som riktar sig till människor som har förlorat någon, inte alltid genom döden. Här har Jostein Ørum samlat ett antal korta betraktelser som öppnar vägar i sorgen – till igenkännande och gemenskap, tröst och livsmod, hopp och tro. ”Jag sörjer, alltså har jag älskat.” Saknaden blir ett ärr, ett ärr…
Köp här

Isbn: 9789152634622

Utgivningsår: 20150811

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB

av: Mattias Lönnebo

Kategorier: Barn och ungdom: skönlitteratur och sanna berättelser Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Skönlitteratur barn och ungdom: fantasy och magisk realism
Innan lyktorna slocknar är Mattias Lönnebos andra fantasybok om barnen Liv och Dag och Livets pärlor. I denna bok kastas de ut i ett svindlande äventyr som de inte vet hur det ska sluta. Mörkret sprider sig i Småfolkets stad. Vad är det som händer? Vem är det som vill dem illa? Är det verkligen Liv och Dag allt hänger…
Köp här

Isbn: 9789152636237

Utgivningsår: 20160909

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BB