Bläddra

Ett hållbart arbetsliv : om organisation och ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här

Ett hållbart arbetsliv : om organisation och ledarskap

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Visionen om ett hållbart arbetsliv är en strategisk utmaning både för Sverige, Europa och i globala sammanhang. Goda arbetsvillkor utgör en grund för både de anställdas hälsa och deltagande, men också för verksamhetens effektivitet och kvalitet. Ett hållbart arbetsliv ställer höga krav på arbetsorganisationens utformning och ett modernt ledarskap där medarbetarna finns med som en aktiv part. Ett hållbart arbetsliv utgör också en utmaning för arbetsmarknadens parter. Det förutsätter vidare ett betydande mått av social inkludering, delaktighet och respekt och tolerans för olikhet. Där utgör idén om ett hållbart arbetsliv också en stor utmaning för arbetslivsforskningen.

Samspelet mellan arbetsorganisation, ledning och hälsa och verksamhetsutveckling ligger i centrum för skriften. Chefen har en central roll för att utveckla en hållbar arbetsorganisation. Men arbetsorganisationen bestämmer också chefens handlingsutrymme och inflytande. I boken finns dels idéer och exempel om vad som kännetecknar en hälsosam och utvecklingsinriktad arbetsorganisation, men också exempel på förhållanden då olika varningslampor lyser och då det är hög tid att tänka om och genomföra nödvändiga förändringar.