Bläddra

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Köp här

I Parodontit - en introduktion beskrivs hur parodontala infektioner som tandköttsinflammation (gingivit) och tandlossningssjukdom (parodontit) uppkommer, utvecklas, förebyggs och behandlas. De betraktas ofta som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen i åldersgruppen femtio år och däröver, men kan också förekomma hos barn och ungdomar.

I boken redovisas också sambandet mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa. Evidensbaserad parodontologi presenteras, liksom nya nationella riktlinjer för behandling av parodontit och vävnadsreaktioner vid tandimplantat.

Parodontit - en introduktion vänder sig både till studerande inom tandvårdsutbildningarna och till redan yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper inom parodontologi.

Björn Klinge och Anders Gustafsson är båda professorer i parodontologi vid Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi i Stockholm. Björn Klinge är också gästprofessor i samma ämne vid Tandvårdshögskolan i Malmö.