Bläddra

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi

Parodontit : en introduktion

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Odontologi
Köp här

I denna sjätte upplaga av Parodontit har texten uppdaterats och utökats. Parodontala infektioner brukar betraktas som världens vanligaste infektioner och drabbar främst den vuxna befolkningen. Hit hör tandköttsinflammation – gingivit – och tandlossning – parodontit.
I boken beskrivs sjukdomarnas uppkomst, utveckling, förekomst, profylax och behandling. Boken tar även upp sambandet mellan sjukdomar i munnen och allmän hälsa.

Aktuella forskningsrön inom etiologi, epidemiologi och mikrobiologi presenteras och avsnitten om vävnadsreaktioner vid implantat – periimplantär mukosit och periimplantit – har omarbetats utifrån senast tillgängliga vetenskapligt baserade kunskap.
Boken vänder sig både till studerande inom tandvårdsutbildningarna och till redan yrkesverksamma som vill aktualisera sina kunskaper inom parodontologi.

Om författarna
Björn Klinge och Anders Gustafsson är båda professorer i parodontologi vid Karolinska Institutet, Institutionen för odontologi i Stockholm. Björn Klinge är också professor i samma ämne vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.