Bläddra

#12 samtal : en handlingsplan för hopp

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

#12 samtal : en handlingsplan för hopp

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Reportage och samlingar av journalistiska texter
Köp här

Från prisade aktivister till världsledare. Tolv samtal, tretton personer. Alla arbetar de aktivt för en hållbar värld där de har gjort sina röster hörda. Deras handlingar ger inspiration och hopp för en framtid i demokratins och hållbarhetens namn. Ta del av deras tankar och idéer om vårt samhälle och världsutvecklingen!

Bakom boken står folkrörelseprofilen Kinna Skoglund, nominerad till Rauol Wallenbergpriset, samt journalisten Adam Sjöborg.

#12samtal