Bläddra

Barn med överlappande diagnoser : adhd, inlärningssvårigheter, Autism, Aspergers, Tourette, ångest mfl

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap

Barn med överlappande diagnoser : adhd, inlärningssvårigheter, Autism, Aspergers, Tourette, ångest mfl

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Biologisk psykologi och neuropsykologi Medicin och omvårdnad Psykiatri Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta flera olika diagnoser. I den användbara handboken Barn med överlappande diagnoser beskrivs de vanligaste diagnoserna och det mest centrala man bör känna till om orsaker, symtom och behandling. Med fokus på möjligheter till utveckling, delar Kutscher med sig av strategier och praktiska tips för att kunna hjälpa barn både hemma och i skolan.


Barn med överlappande diagnoser är uppdaterad enligt de nya diagnoskriterierna i DSM-5. I ett särskilt kapitel beskriver Tony Attwood förändringarna inom autismområdet. Boken innehåller även ett kapitel om medicinering.   


Barn med överlappande diagnoser är mycket användbar för lärare, specialpedagoger, psykologer, föräldrar och andra som möter dessa barn.