Bläddra

Bondsagan

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Jordbruk och spannmålsproduktion Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Bondsagan

Kategorier: Agronomi och lantbruk Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Jordbruk och spannmålsproduktion Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Socialhistoria och kulturhistoria Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden som den har till uppgift att vårda sig om. Huvudserien är Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, vars första nummer utkom 1933. Bland övriga serier kan nämnas Folklivsskildringar och bygdestudier, Kungl. Gustav Adolfs Akademiens småskrifter och Svenska sagor och sägner. Bondsagan är resultatet av ett omfattande uppteckningsarbete som utfördes av författaren, poeten och mångsysslaren Sigvard Cederroth i mitten av 1900-talet. Materialet bildar en uppslagsbok över förhållanden i jordbruket i några upplandssocknar under det sena 1800-talet. Detaljrikedomen, mikroperspektivet samt den noggranna beskrivningen av tekniker och arbetsmetoder ger läsaren insikter i såväl materiella villkor som folktrons dimensioner. Redaktör för skriftserierna är Akademiens sekreterare, docent Maj Reinhammar, [email protected]