Bläddra

Bonusföräldrar : Möjligheter och fallgropar

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här

Bonusföräldrar : Möjligheter och fallgropar

Kategorier: Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Råd till föräldrar
Köp här
Styvfamiljen, bonusfamiljen eller plastfamiljen skiljer sig från den biologiska familjen på en väsentlig punkt: alla familjemedlemmar har inte en kärleksrelation med varandra. Det är viktigt att vara medveten om det, eftersom kärnfamiljen fortfarande utgör en slags mall för våra drömmar, mål och fantasier. Jesper Juul har skrivit en klok och inkännande bok för alla med relationer i bonusfamiljer som beskriver och tar fasta på hur svårigheter och fallgropar kan tacklas och undvikas. Jesper Juul är verksam som handledare, rådgivare och terapeut. Hans bok Ditt kompetenta barn har blivit en självklar bok för alla föräldrar som eftersträvar jämlikhet och ömsesidighet mellan barn och vuxna.