Bläddra

Cancerkriget

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Coping with cancer Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser
Köp här

Cancerkriget

Kategorier: Att hantera personliga problem Att hantera sjukdom Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Coping with cancer Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Personliga berättelser
Köp här
När diagnosen ”obotlig cancer” meddelades, tappade författaren
först fotfästet och kände hur kroppen sjönk ner mot avgrunden. Men
väl därnere, i ett tillstånd av resignation, slog det honom: ”Nej, så
fan heller!”
Den insikten gjorde att hela personen mognade. Hans vilja växte i
styrka och fick till sist en sådan kraft att han så småningom lyckades
göra sig till amatörexpert på sin egen sjukdom. Resultatet av det-
ta blev att hela hans livshållning gjordes om, såväl kroppsligt som
själsligt. En kombination av alternativa- och skolmediciner sattes
in. Dessutom skapade han en ny och genomtänkt diet, plus en kom-
bination av kosttillskott. Insatserna fick till följd att det som sades
inte gick att bota, faktiskt blev botbart. Därför liknar Cancerkriget
inte en vanlig faktabok, utan snarare en sorts spänningsroman. Bok-
en vänder sig absolut inte bara till er som drabbats av cancer, utan
kanske framför allt till alla som vill förebygga sjukdom, eller helt
enkelt bara leva!
Claes Fellbom är numera författare på heltid. Som ung fick han epi-
tetet; underbarn, i och med att han mottog sina första filmpriser
som nittonåring. Sex, alldeles för tidigt gjorda, långfilmer följde.
1976 grundade han Folkoperan, vilken genast blev framgångsrik
med inbjudningar till internationella gästspel. Claes Fellbom skrev
libretti till nio helaftonsoperor. 1989 inleddes en internationell kar-
riär som operaregissör. 2001 blev han professor i musikdramatisk
gestaltning.