Bläddra

Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap

Den svenska skolgårdens historia : skolans utemiljö som pedagogiskt och socialt rum

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
De flesta av oss har minnen kopplade till vår gamla skolgård raster med avsides ro eller vild lek, gymnastik lektioner med idrott och tävlingar eller undervisning, kanske i naturkunskap eller bild. Idag har skolgården blivit en naturlig del av skolan, men hur har denna plats blivit så självklar?

I sin intresseväckande bok redogör författarna Anna Larsson, Björn Norlin och Maria Rönnlund för den svenska skolgårdens historia uti ån historiskt källmaterial och människors minnesberättelser. De beskriver hur skolgården har tagit form och förändrats som koncept, hur den fysiskt har formgetts och utvecklats, och hur den har använts för social samvaro.


 Boken ger en ny och samlad kunskap om skolans utemiljö som ett pedagogiskt och socialt rum, både i en historisk och nutida kontext.