Bläddra

av: Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Varför startade förskoleliknande verksamhet för mer än hundra år sedan? Vilken roll har pedagogik och lek haft i förskolan under olika perioder? Hur har förskolans relation till skolan beskrivits? Vilken roll har utländska influenser spelat? Hur blev förskola en heldagsverksamhet för nästan alla barn i Sverige och vad…
Köp här

Isbn: 9789140697219

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem
Utbildningshistoria – en introduktion ger en lättillgänglig presentation av och fördjupande resonemang kring det svenska utbildningssystemets historia. I boken ges närmare beskrivningar av olika utbildningsformer som inkluderar förskolan, grundskolan, folkbildning och universitetet samt introduktioner till skolämnens…
Köp här

Isbn: 9789144101798

Utgivningsår: 20150611

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av: Anders Johnson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock (18521930) verkade när det moderna Sverige tog form. Hon är även förebild för tv-seriens fröken Friman. I sin privatskola införde hon pedagogiska nyheter som spreds till det allmänna skolväsendet. Dåtidens politiskt radikala eller kulturellt verksamma föräldrar satte…
Köp här

Isbn: 9789198516043

Utgivningsår: 20200826

Utgivare: Förlaget Näringslivshistoria

Mediatyp: BB

av: Malin Rohlin

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Hur styrs fritidshemmet och vad får det för konsekvenser för verksamheten? Hur har synen på den “problematiska fritiden” förändrats? Dagens samordning mellan fritidshemmet och skolan står här i fokus. Malin Rohlin använder sig av begreppet den problematiska fritiden, som syftar på barnens tid från skolans…
Köp här

Isbn: 9789176566794

Utgivningsår: 20130705

Utgivare: Stockholms Universitets förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
I årsboken för 2020 läggs stor tonvikt vid folkbildning i Norden genom texter om aftonskolor och folkhögskolor i Danmark, medborgarinstitut i Finland och studieförbunden i Norge. Exempel på nordisk folkbildningsforskning från Finland och en översikt över forskning om nordiska folkhögskolor ingår. En tillbakablick ges…
Köp här

Isbn: 9789198021387

Utgivningsår: 20200522

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Anna Forssell

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Boken om pedagogerna är en antologi för dig som vill förstå varför den svenska skolan ser ut som den gör. I denna nya bearbetade upplaga har det tillkommit kapitel om digitalisering, segregation och frågan om inkludering.Läs merTrots att vi lever i en föränderlig tid är de stora pedagogiska frågorna desamma nu som då:…
Köp här

Isbn: 9789147122882

Utgivningsår: 20180809

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Björn Norlin

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Att skapa goda lärandemiljöer genom att motverka våld och oordning är en viktig del av arbetet i dagens skola. Skollagen anger riktlinjerna för den uppgiften men det finns få formella föreskrifter som i detalj styr hur elever och lärare ska uppträda. Istället ges skolorna stort utrymme att utforma sina egna ordningsoch…
Köp här

Isbn: 9789188909886

Utgivningsår: 20210929

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198664232

Utgivningsår: 20220328

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BB

av: Katarina Bjärvall

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan, liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler, från Johan Amos Comenius till Paulo Freire, och över fyra kontinenter. Idéer hakar…
Köp här

Isbn: 9789188149459

Utgivningsår: 20190918

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Björn Magnusson, Fredrik Tersmeden, Petra Francke (ed.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
December 2016 marks the 350th anniversary of the foundation of Lund University. The popular history book “Lund University over 350 years – History and Stories” chronicles the journey from minor provincial academy with 14 professors and 80 students to today’s major international university, ranked among the…
Köp här

Isbn: 9789198370614

Utgivningsår: 20161202

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Folkbildning & forskning, årsbok 2019, innehåller ett tjugotal artiklar under fyra teman: 1. Folkbildning i tidens spegel, 2. Medborgardialoger och sociala rörelser, 3. Biblioteket som ett socialt och digitalt torg, 4. Om folkbildning, sanningssökande och statens styrning.
Köp här

Isbn: 9789198021370

Utgivningsår: 20190408

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Camilla Adolfsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och yrkesorientering Yrkesutbildning
IHM har lyckats vara relevant för deltagare och företag under mer än 50 år och är en framgångssaga som förtjänar att berättas. Det som började som en idé om att lära ut på ett annorlunda sätt är nu en av Sveriges främsta affärsskolor. I denna bok möter vi några av de människor som har varit med och format verksamheten.…
Köp här

Isbn: 9789173591591

Utgivningsår: 20201123

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
År 2018 har svensk folkhögskola verkat i 150 år. Föreningen för Folkbildningsforskning ägnar därför Årsboken 2018 helt åt folkhögskolan. Sammantaget medverkar tjugoåtta författare. Boken inleds med en sammanfattning av den svenska folkhögskolans historia de första hundra åren, 1868-1968. Därefter följer sjutton bidrag…
Köp här

Isbn: 9789198021363

Utgivningsår: 20180326

Utgivare: Förening för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Christine Quarfood

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Under 1900-talets första decennier vann den italienska läkaren Maria Montessori berömmelse som pedagogisk förnyare. Den frihetliga andan och mönstergilla disciplinen i hennes förskolor och skolor slog omvärlden med häpnad. Men Montessori skulle inte bara lansera en ny pedagogik. Under mellankrigstiden, när hennes…
Köp här

Isbn: 9789171735126

Utgivningsår: 20170904

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Torbjörn Aronson

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kristendom Pedagogik Pedagogik: historia Religion och tro Religiös undervisning Religiöst liv och praxis Samhälle och samhällsvetenskap
Visste du att Ansgar var företståndare för en klosterskola innan han reste på missionsresa från klostret Corvey till Birka på Björkön i Mälaren? Eller att Hjalmar Branting och Olof Palme gick på kristna friskolor? Detta och mycket mer får du veta när du läser boken du just nu håller i din hand. Boken har en kronologisk…
Köp här

Isbn: 9789188430106

Utgivningsår: 20161021

Utgivare: Livets Ords Förlag (Areopagos)

Mediatyp: BC

av: Ulf Litzén,

Kategorier: Fysik Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Esaias Tegnér hade toppbetyg: i fysik! Missa inte denna fascinerande bok om fysikforskningens historia. På Lunds universitet var fysik till en början en del av matematikundervisningen. När forskningen kom igång på allvar väckte den internationell uppmärksamhet, och ämnet expanderade snabbt efter andra…
Köp här

Isbn: 9789175453200

Utgivningsår: 20151009

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Anne-Li Lindgren, Ingrid Söderlind

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Varför startade förskoleliknande verksamhet för mer än hundra år sedan? Vilken roll har pedagogik och lek haft i förskolan under olika perioder? Hur har förskolans relation till skolan beskrivits? Vilken roll har utländska influenser spelat? Hur blev förskola en…
Köp här

Isbn: 9789151107646

Utgivningsår: 20220608

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Volym 1. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen…
Köp här

Isbn: 9789155478346

Utgivningsår: 20101008

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Lena Hall Nilson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Pedagogik Pedagogik: historia Reportage och samlingar av journalistiska texter Samhälle och samhällsvetenskap
Hur förändrar kunskap? Varför är kommunikation så viktigt? Och hur ska vi göra för att hänga med i informationsflödet? Att motverka andnöd och hjärnkollaps tar upp de eviga frågorna om bildning och kultur och ger en lättsam inblick i svenskt folkbildningsarbete under de senaste 30 åren. Lena Hall Nilson arbetade under…
Köp här

Isbn: 9789185359134

Utgivningsår: 20170815

Utgivare: Folkuniversitetets Akademiska Press

Mediatyp: BC

av: Sven Hartman

Kategorier: Hantverk och handarbete Livsstil, hobby och fritid Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Om pedagogisk slöjd i historia och nutid I ett historiskt perspektiv har skolslöjden under lång tid satt spår i det allmänna medvetandet, åtminstone i de nordiska länderna. Hos många små och stora slöjdare tycks just detta skolämne ha stannat kvar i minnet. Det representerar ett stycke materiell kultur, som en gång…
Köp här

Isbn: 9789173316576

Utgivningsår: 20141210

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Esbjörn Larsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Växelundervisningen tillhör utan tvekan en av det tidiga 1800-talets mest fascinerande exempel på ett samhälle i förändring och den kan även ses som en av världshistoriens första riktiga pedagogiska flugor. Under bara ett antal år spred sig denna undervisningsmetod från Storbritannien över världen och under en tid…
Köp här

Isbn: 9789197963275

Utgivningsår: 20141123

Utgivare: Opuscula Historica Upsaliensia

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skolväsen och utbildningssystem Utbildningsstrategier och utbildningspolitik Utbildningsstrategier och utbildningspolitik: inkluderande pedagogik
I denne boka gir sentrale fagpersoner og forskere ulike blikk på skoleutvikling. Forfatterne presenterer ny forskning og peker på utviklingstrekk som vil ha betydning for skoleutvikling i årene fremover. De viser blant annet hvordan skoleutvikling kan forstås fra et lærerperspektiv, et ledelsesperspektiv, et…
Köp här

Isbn: 9788202717728

Utgivningsår: 20220513

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Volym 2. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen…
Köp här

Isbn: 9789155478353

Utgivningsår: 20101008

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Mats Sjöberg

Kategorier: Agronomi och lantbruk Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Skogsbruk Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Under 1800-talets senare del var det kris för de svenska skogarna. De hade länge vanvårdats och återväxten var svag. 1903 beslutade riksdagen om inrättandet av en allmän skogsvårdslag, och några år senare bestämdes att svenska folkskolebarn skulle erbjudas såväl teoretisk utbildning som praktiskt arbete med skötsel av…
Köp här

Isbn: 9789186573072

Utgivningsår: 20110713

Utgivare: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Mediatyp: BC

av: Birgitta Almgren

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Han var en röst, intellektuellt och politiskt, under en stor del av 1900-talet. Stellan Arvidson (1902-1997) var redan under studietiden politiskt aktiv i Lund och en av grundarna till Clarté. Han blev inflytelserik rektor för lärarutbildningen i Stockholm, socialdemokratisk riksdagsledamot och ordförande i Sveriges…
Köp här

Isbn: 9789173317870

Utgivningsår: 20160920

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jessica Jarhall

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Hur formar lärare historieundervisning? Vilka kunskaper blir möjliga för elever att utveckla genom högstadiets historieundervisning? Det är ett par av de frågor som undersöks i den här avhandlingen som handlar om hur lärare omformar skolämnet historia från kursplan till högstadieklassrum. Undersökningsperioden präglas…
Köp här

Isbn: 9789178770960

Utgivningsår: 20201009

Utgivare: Malmö universitet

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Globala och pedagogiska utmaningar är temat för 2014-15 års årsbok från Föreningen för folkbildningsforksning. Årsboken samlar en mängd inspirerande artiklar från forskare och folkbildare som på olika sätt möter utmaningar i sin verksamhet. Läs bland annat om Bim de Verdiers arbete med teater i Brasilien och i Sverige…
Köp här

Isbn: 9789198021332

Utgivningsår: 20150416

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Carl Frängsmyr

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Få svenska byggnader torde ha spelat samma roll för opinionsbildningen i Sverige under 1900-talet som universitetshuset i Uppsala. I aulan och lärosalarna har genom åren framträtt en lång rad politiker, religiösa ledare, författare, musiker och sångare: Johannes Paulus II, Albert Camus, Alva Myrdal, Georg Brandes,…
Köp här

Isbn: 9789155486006

Utgivningsår: 20130823

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Jonas Frykman

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Social rörlighet Sociala och etiska frågor Socialhistoria och kulturhistoria
»Frykmans skarpsinniga analys är värd att ta del av, inte bara för skolpolitiker och lärare, utan för alla som har ansvar för den unga generationens framtid.« Jönköpings-Posten »En uppfriskande och spännande bok som visar den svenska skolan i en annan dager än vad som vanligtvis sker.« Folket i Bild Aktuell skildring…
Köp här

Isbn: 9789187239229

Utgivningsår: 20140317

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Gudrun Nyberg, Wanda Klintberg, Ronny Ambjörnsson, Ulla Berglindh, Angela Falkengren, Jan-Erik Johansson, Sven-Eric Liedman, Louise Limberg, Eva Mark, Lennart Olausson, Christina Persson, Niklas Pramling, Ingrid Pramling Samuelsson, Lena Skoglund

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Pedagogik Pedagogik: historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Hundra år i Göteborg Lärande och bildning är en bok i rättan tid. Ämnet är i högsta grad aktuellt och debatterat. All utbildning har genomgått stora förändringar under det senaste seklet.Sexårig folkskola har blivit nioårig grundskola; studentexamen har ersatts av genomgången gymnasieskola. I realiteten har det blivit…
Köp här

Isbn: 9789173319041

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vikten av att hitta sin egen historia är temat i fyra bidrag i årsboken. Det handlar bland annat om den framgångs- rika grävrörelsen som nådde sin kulmen i slutet av 1970-talet. Ett annat tema handlar om vikten av att läsa och samtala. Två andra teman handlar om Demokratin och folkbildningen samt om Öppna möten och…
Köp här

Isbn: 9789198021349

Utgivningsår: 20160418

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC

av: Mats Ola Ottosson

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Hur syns och märks Uppsala universitet utanför sina föreläsningssalar och laboratorier, och hur präglar det sin närmaste omgivning? Vad har universitetet betytt för Uppsala stad och för lokalsamhället i övrigt? Hur har samarbetet utvecklats mellan universitetet och lokala myn­digheter och organisationer, och på vilka…
Köp här

Isbn: 9789155489359

Utgivningsår: 20140601

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Henrik Åström Elmersjö

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: teori och metod Historiografi Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Läromedel i historia blir ofta föremål för intensiva debatter, förmodligen på grund av att de är tänkta att kanalisera ett officiellt samhälleligt minne. Diskussionerna i sig själva påverkar också synen på det förflutna. Idag har vi läromedel i historia som fokuserar på andra frågeställningar än 1940- talets…
Köp här

Isbn: 9789188168788

Utgivningsår: 20170607

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
I debatten om den svenska skolans kris lyfts ofta betydelsen av de omfattande reformer som genomfördes under några år kring 1990 fram. Det gäller framför allt kommunaliseringen, införandet av skolpeng och det fria skolvalet. Hur gick besluten till? Vilka var de centrala aktörerna? Vad var syftet med reformerna? I juli…
Köp här

Isbn: 9789189615342

Utgivningsår: 20170530

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789179111823

Utgivningsår: 20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Mats Ola Ottosson

Kategorier: Konst Konst: teman och motiv Människan i konsten Pedagogik Pedagogik: historia Porträtt Samhälle och samhällsvetenskap
Med en essä om porträtten av Jan von Bonsdorff. Alltifrån Uppsala universitets tillkomst år 1477 har det vid lärosätet funnits en rektor. Länge roterade ämbetet mellan professorerna med en mandattid om endast ett halvår eller ett år. När universitetet var mindre och antalet professorer inte så stort, kunde en professor…
Köp här

Isbn: 9789155481094

Utgivningsår: 20111115

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Daniel Lövheim

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
En återkommande problembild i svensk utbildningspolitik efter 1950-talet är det otillräckliga intresset bland ungdomar för naturvetenskapliga och tekniska yrken. Det moderna välfärdssamhällets ständigt ökande behov av ingenjörer och naturvetare har sällan ansetts ha en betryggande motsvarighet i tillströmningen till…
Köp här

Isbn: 9789188168276

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Kjell Å. Modéer

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria
Juridiska fakulteten i Lund var en av universitetets fyra fakulteter vid grundandet 1666. Fakulteten kan således se tillbaka på en 350-årig historia i statens och samhällets tjänst.Kjell Å Modéer presenterar i denna monografi för första gången en översikt av fakultetens historia, i vilken inte bara dess professorer och…
Köp här

Isbn: 9789173591171

Utgivningsår: 20170705

Utgivare: Santérus Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap
Denne boken kan kjøpes som en fysisk print-on-demand-utgave, men finnes også som en gratis open access-utgave på noasp.no. Bokens første del presenterer den norske dosenten i et historisk, nåtidig og FoU-teoretisk perspektiv. I andre del forteller seks dosenter om sin vei til stillingskvalifikasjonen. Del tre…
Köp här

Isbn: 9788202695798

Utgivningsår: 20201120

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Pedagogik: historia Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Föreningen för folkbildningsforskning sprider resultat av forskning och andra studier om folkbild- ning. Flera av bidragen i årets årsbok handlar om hur man kan motverka att klyftan mellan forsknin- gen och allmänheten fortsätter att öka. Är en ny webbplats där aktuell forskning publiceras journal- istiskt lösningen?…
Köp här

Isbn: 9789198021356

Utgivningsår: 20170404

Utgivare: Föreningen för Folkbildningsforskning

Mediatyp: BC