Bläddra

Dialektutjämning i Västsverige

Köp här

Dialektutjämning i Västsverige

Köp här
Allt färre människor i Sverige talar dialekt. Det beror främst på att dialekterna jämnats ut och allt mer kommit att likna standardsvenskan. I större städers omnejd är det också tydligt att drag, som tidigare betraktats som urbana, sprider sig. Inte minst har detta sagts gälla i Göteborgs närmaste omgivning. I denna bok ställs frågan hur det ser ut lite längre bort i den västsvenska regionen, och språket på ett antal orter 45-130 km från Göteborg undersöks. Sprider sig göteborgskan dit också eller står sig den traditionella dialekten starkare där? I boken beskrivs hur västsvenska dialekter har förändrats sedan mitten av 1900-talet och hur dagens dialektsituation kan karaktäriseras. Dessutom undersöks processerna för språkförändring i två områden som ligger på samma avstånd från Göteborg men som har haft traditionellt olika dialektsystem - Västergötland och södra Bohuslän. Eftersom språklig förändring föregås av språklig variation läggs stor vikt vid att söka förklaringar till den inter- och intraindividuella variationen. Förklaringarna söks såväl på en övergripande samhällsnivå som på mikronivå i det enskilda samtalet. Avslutningsvis problematiseras begreppet dialekt och författarna diskuterar hur termen kan användas om olika språkliga varieteter i ett samhälle som genomgått stora språkliga förändringar det senaste århundradet.