Bläddra

av:Anders Svensson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Från stavningsreform till digitalsvenska Det moderna samhället föddes när Sverige 1900 vaknade upp till ett nytt århundrade. Det blev också startskottet för en ny språkhistorisk epok: nusvenskan. Förändringar, nyheter och trender inom kultur, litteratur, politik, teknik, mat och mode har alla bidragit till att både…
Köp här

Isbn: 9789188419200

Utgivningsår:20201204

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789151905570

Utgivningsår:20190415

Utgivare: Bokförlaget Håll Truten

Mediatyp: BB

av:Kalle Lind

Kategorier: Dialekt och slang Humor Livsstil, hobby och fritid Slang och dialekthumor Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Skåne är känt för sin bördiga åkermark, sin närhet till kontinenten och sina tungrots-r. Invånarna kallas skåningar och de pratar ett språk som kallas skånska. Det påminner om svenskan, men där finns en mängd ord och uttryck som ingen norr om Hallandsåsen begriper. Vissa ord är gamla och vittnar om en tid då Nils…
Köp här

Isbn: 9789187905377

Utgivningsår:20160519

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av:Per Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Att teckenspråket var i flitigt bruk under medeltiden är någonting som den historiska forskningen länge har förbisett med några få undantag. Bland undantagen märks Axel Nelson, som på 1930-talet skrev ”Teckenspråket i Vadstena kloster”, tryckt 1935. I föreliggandes arbete går Per Eriksson vidare med sin…
Köp här

Isbn: 9789198392845

Utgivningsår:20200401

Utgivare: Mesch Consulting

Mediatyp: BB

av:Karl Basilier

Kategorier: Europas historia Europas historia: kelter Historia Historia och arkeologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Västeuropas minst kända, men en gång största grupp av språk. Talare som kom i vägen för nya stormakter och fick en undanskymd plats i historien: * walesare – arvtagare till antika britter * korner och bretoner vid Kanalen * irer och skotska högländare – de gaeliska folken * galler och keltiberer – motståndare till det…
Köp här

Isbn: 9789189161801

Utgivningsår:20200615

Utgivare: Karl Basilier

Mediatyp: BC

av:Barbro Klein

Kategorier: Antropologi Dialekt och slang Kulturantropologi och socialantropologi Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Etnologen Barbro Klein arbetade i 40 år med en bok om sin far Gustav Arklinds muntliga berättande. Han var en lysande historieberättare som kunde få familjemedlemmar och utomstående att vrida sig av skratt. Till grund för undersökningen ligger de bandinspelningar som dottern Barbro gjorde på 1970- och 1980-talen. Hon…
Köp här

Isbn: 9789189063952

Utgivningsår:20211005

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av:Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
I Göteborgslexikon är det knôkat med göteborgska ord och uttryck. Många är allmänt bekanta, som a-män, bamba, dänka, exter, käckt, la, läska, måckli, svale, talla, tetig, tyken, å hâna och änna. Andra är inte kanske fullt så välkända, som bôdi, dôna, flane, gigga, hånka, joggens, môla, parra, rôta, tjingsa och…
Köp här

Isbn: 9789188419149

Utgivningsår:20211220

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av:Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Varför säger göteborgaren änna, la, knô och brôte? Svaren finns i grammatiken. De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga skriftspråket. Men dialekterna lever som talspråk, och där finns det variation. En del säger såg honom, andra såg han och åter andra såg en. En del säger skolen och pennen, andra säger…
Köp här

Isbn: 9789188419132

Utgivningsår:20190923

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av:Staffan Fridell

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Jag har saknat en etymologisk ordbok som visar vilka svenska ord som är besläktade med varandra och hur. Eftersom det inte fanns någon sådan bok fick jag skriva den själv. Samtidigt ville jag dela med mig av de aha-upplevelser som man får när alla samband och oväntade släktskap avslöjas och har därför försökt att…
Köp här

Isbn: 9789189015500

Utgivningsår:20210413

Utgivare: Kaunitz-Olsson

Mediatyp: BB

av:Carl-Erik Lundbladh, Ingrid Reiz

Kategorier: Dialekt och slang Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en ordbok som visar äldre blekingska – sådana ord och uttryck som farfar eller mormor känner bäst igen och kanske fortfarande använder. Här finns tre möjligheter att hitta ett ord. Man kan antingen leta bland normaliserade former, dvs. så som orden stavas på standardsvenska, eller leta i en avdelning…
Köp här

Isbn: 9789186959487

Utgivningsår:20181220

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BB

av:Thomas Karlsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Johannes Bureus är en av den svenska historiens mest säregna gestalter. Han var lärare till både Gustav II Adolf och drottning Kristina och är hyllad som den svenska grammatikens fader. Bureus var pionjär inom runologi och fornforskning men ansåg själv att det var inom mystikens område han gjort sin främsta insats.…
Köp här

Isbn: 9789197410236

Utgivningsår:20051201

Utgivare: Ouroboros Produktion

Mediatyp: BB

av:Bo Oscarsson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
ORLBOKA har sekelgamla rötter, djupt i Jamtlands bördiga mylla. Den beskriver ett ålderdomligt men ännu livs levande och välmående språk som talas av folk i vår natursköna del av Skandinavien. Bo Oscarsson förstod tidigt värdet av att dokumentera vår viktigaste kulturbärare jamskan. Redan under sina första skolår…
Köp här

Isbn: 9789188672414

Utgivningsår:20071211

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BC

av:Carl-Erik Lundblad, Gunlög Josefsson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Krösamos, klabbsaltare och feminina substantiv   Mysse och bysse, krösamos och klabbsaltare är småländska ord som de flesta känner igen. Men vad betyder vuplann, pixaburk, böstel, snickaren är placered eller träpäran är ong? Och hur låter småländska egentligen?   Den här boken presenterar småländsk dialekt, och…
Köp här

Isbn: 9789188419217

Utgivningsår:20211111

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av:Anna Westerberg

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Norsjömålet är den variant av Skelleftemålet som talas i Norsjö kommun i norra Västerbotten. Det är en dialekt med många ålderdomliga drag i såväl ljudlära som formlära. Den avviker starkt från riksspråket och är därför tämligen svårbegriplig för den oinvigde. I dag är den dessvärre på väg att dö ut, eftersom de yngre…
Köp här

Isbn: 9789185352555

Utgivningsår:20040216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Louise Wester

Kategorier: Dialekt och slang Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Lexikon Råd till föräldrar Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Syftet med boken är att den ska öppna dörrar och bygga broar över generationsgränser. Helt enkelt hjälpa vuxna att förstå tonåringarna lite bättre, att minska på onödiga konflikter och förhoppningsvis minska en del av den oro vi vuxna känner i onödan pga okunskap. Idén till boken föddes när Louise, en mamma till två…
Köp här

Isbn: 9789163919497

Utgivningsår:20161028

Utgivare: Louise Wester AB

Mediatyp: BE

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This book brings together a strong and international team of linguists, historians, and social and political scientists renowned for their expertise on North and South Caucasus. Their contributions paint a compelling picture of the region’s contested past and highlight some of the enduring challenges confronting it…
Köp här

Isbn: 9789187439674

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Universus Press AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185352814

Utgivningsår:20090216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Sverker Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
”Detta är briljant populärvetenskap . en flyhänt exposé över mångfalden hos planetens språk”.Respons ”Vandringen blir dock aldrig tung, för Sverker Johansson skriver flyhänt och lättfattligt – med hjälp av den färskaste forskningen.”Språktidningen Följ med på en vandring genom världens…
Köp här

Isbn: 9789127173958

Utgivningsår:20220314

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Maj Reinhammar

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Johan Ihre var en gigant i 1700-talets svenska språkforskning. Hans namn har gått till eftervärlden bl.a. genom Swenskt Dialect Lexicon från 1766. De ordlistor som ligger till grund för detta pionjärarbete finns bevarade i Uppsala universitetsbibliotek. Den dialektordlista som här publiceras ingår i den stora Ihreska…
Köp här

Isbn: 9789185352487

Utgivningsår:20020220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Marianne Josephsson

Kategorier: Dialekt och slang Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Marianne Josephsson föddes 1934 och växte upp på en bondgård i byn Aggetorp i Gråbo. Hon har ett stort intresse för sin hembygd och är aktiv i Stora Lundby Hembygdsförening som uppmuntrat hennes arbete med det gamla lundbymålet, ” mä ola å uttrökka di nökka för”. Boken innehåller en ordlista över den gamla dialekten,…
Köp här

Isbn: 9789180100144

Utgivningsår:20210316

Utgivare: Lerums kommun

Mediatyp: BC

av:Tore Janson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
För länge sedan fanns inte det svenska språket. Nu finns det, men en gång i framtiden kommer det inte längre att finnas. På samma sätt är det med alla språk: de uppkommer, används en tid och försvinner. Varje språk har sin historia och sitt öde. En del sprids över hela världen, en del förblir små. Hur kommer det…
Köp här

Isbn: 9789113100128

Utgivningsår:20210414

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?   I den här boken presenteras fakta om drygt 40 av de språk som talas…
Köp här

Isbn: 9789188419156

Utgivningsår:20190925

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av:Fredrik Lindström

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hur låter skånska? Varför låter göteborgare goa och glada? Varför finns det över huvud taget dialekter? Och varför säger man i vissa delar av Sverige ett apelsin, när det borde heta en apelsin. Fredrik Lindströms 100 svenska dialekter är boken som tar dig med på en fängslande dialektresa, genom hela Sverige, från…
Köp här

Isbn: 9789174244656

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186690823

Utgivningsår:20100121

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Sverker Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
”Detta är briljant populärvetenskap . en flyhänt exposé över mångfalden hos planetens språk”.Respons ”Vandringen blir dock aldrig tung, för Sverker Johansson skriver flyhänt och lättfattligt – med hjälp av den färskaste forskningen.”Språktidningen Följ med på en vandring genom världens…
Köp här

Isbn: 9789127182431

Utgivningsår:20230602

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174023619

Utgivningsår:20060622

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352456

Utgivningsår:20010220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Håkan Roos

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Skriva jämtska – Ortografisk vägledning för skandinaviska folkmål Mitt syfte med den här boken är att jag vill understryka för alla jämtsktalande – och talare av ett älskat folkmål, bygdemål eller minoritetsspråk vilket det än vara månde – att inse, att minoritetsspråk kräver dels funktionella skrift­system, dels…
Köp här

Isbn: 9789188573087

Utgivningsår:20210111

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BC

av:Mikael Berger

Kategorier: Grammatik, syntax och morfologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
I svenska står objekt oftast långt till höger i satsen, men det är skillnad på objekt och objekt. Vissa kategorier av objekt har nämligen fler placeringsmöjligheter än andra. Pronominella, men inte substantiviska, kan under vissa omständigheter stå före satsadverbial eller före ett subjekt: (1) Jag köpte den inte…
Köp här

Isbn: 9789189415492

Utgivningsår:20221222

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Sverker Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Populärvetenskap av högsta klass. Alla de nödvändiga ingredienserna finns där: en påläst författare, ett pedagogiskt sinnelag och en prosa med gott flyt. Svenska Dagbladet Hur blev människan med språk? Var, när och varför bör­jade vi tala? Det är en av historiens stora gåtor. Än är vi långt ifrån en lösning, men med…
Köp här

Isbn: 9789127166615

Utgivningsår:20191008

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174024203

Utgivningsår:20131204

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352876

Utgivningsår:20100220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Susanne Vejdemo

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This is a doctoral thesis in linguistics at Stockholm University, Sweden 2017. Susanne Vejdemo works with both quantitative and qualitative methods in lexical/semantic typology, semantics, historical and cognitive linguistics.
Köp här

Isbn: 9789176496442

Utgivningsår:20170309

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Björn Bihl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dialekt och slang Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Detta arbete handlar om Frödings dialektbruk i riksspråkliga dikter, dvs. om dialekt i litteratur. I dikterna använder Fröding dialektala drag som stilistiska markörer för att skapa olika effekter. Dessa uttrycks i termer av stilfunktion. Den kan vara dels enkel – autentisk-realistisk, komisk-humoristisk och…
Köp här

Isbn: 9789187403187

Utgivningsår:20160216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av:Gunnar Graumann, Lars Holm

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte…
Köp här

Isbn: 9789187403217

Utgivningsår:20170615

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352296

Utgivningsår:19980213

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185861323

Utgivningsår:20101004

Utgivare: Kakao Förlag

Mediatyp: BC