Bläddra
Köp här

Isbn: 9789174024203

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Staffan Edmar

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkinlärning: material och kursböcker Språkundervisning och språkinlärning Språkvetenskap / lingvistik
’Ditt latin’ föreligger nu i en nyskriven, utökad upplaga med alla fyra stegen. Boken är tänkt för den som önskar bedriva studier på egen hand men kan självfallet även användas vid lärarledd undervisning i gymnasieskolan eller studieförbunden. Det är fullt möjligt att under studiernas gång koncentrera sig på vissa…
Köp här

Isbn: 9789163773655

Utgivningsår: 20150424

Utgivare: Edmar Editor, Arkitektkopia, Bromma

Mediatyp: BC

av: Maj Reinhammar

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Johan Ihre var en gigant i 1700-talets svenska språkforskning. Hans namn har gått till eftervärlden bl.a. genom Swenskt Dialect Lexicon från 1766. De ordlistor som ligger till grund för detta pionjärarbete finns bevarade i Uppsala universitetsbibliotek. Den dialektordlista som här publiceras ingår i den stora Ihreska…
Köp här

Isbn: 9789185352487

Utgivningsår: 20020220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Lennart Elmevik

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur är en riksakademi med säte i Uppsala. Sin uppgift att främja forskning rörande svensk folklig kultur, begreppet taget i vid mening, skall Akademien enligt sina stadgar bland annat fullgöra genom att i sina skriftserier offentliggöra forskningsrön inom ämnesområden…
Köp här

Isbn: 9789187403033

Utgivningsår: 20130220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352845

Utgivningsår: 20100220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Tore Janson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
En sak som skiljer människor från djur, inklusive de andra stora primaterna, är förmågan att tala. Men hur och varför uppstod språken? Och när var de fullt utvecklade, i nivå med dagens språk? Nya upptäckter inom arkeologin och genetiken innebär att vi hela tiden tvingas flytta tidpunkten för mänsklig tillblivelse…
Köp här

Isbn: 9789113084688

Utgivningsår: 20190906

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
På senare år har man inom svensk och finsk dialektforskning alltmer börjat uppmärksamma att dialektanvändning kan fylla olika sociala funktioner i samtalet och att en dialekt är något mer än ett autonomt språkligt system som kan lyftas ur sitt sammanhang. Bruket av olika dialektala (och standardspråkliga) uttryck visar…
Köp här

Isbn: 9789186959005

Utgivningsår: 20111212

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, Elanders Sverige ab, Mölnlycke

Mediatyp: BB

av: Aron Sjöblad

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Earlier research has treated the metaphors and similes in Seneca’s Epistulae Morales too much as separate units. In this study, Dr Aron Sjöblad argues that we rather ought to concentrate on the way they interact with each other. In the fi rst chapter, Sjöblad demonstrates that a single source domain, the human body,…
Köp här

Isbn: 9789163794254

Utgivningsår: 20151126

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BC

av: Mats Rydén

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Matematik och naturvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Denna essäsamling inleds med en utflykt i hembygdens växtvärld. Därefter följer några personporträtt: P.D.A. Atterbom i hembygdens Åsbodal, Bruno Liljefors och växterna och Th. O.B.N. Krok och Sigfrid Almquist med sin legendariska flora. Vidare porträtteras några förlinneanska pionjärer inom botaniken i Sverige och…
Köp här

Isbn: 9789185352517

Utgivningsår: 20030223

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Björn Bihl

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Dialekt och slang Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Detta arbete handlar om Frödings dialektbruk i riksspråkliga dikter, dvs. om dialekt i litteratur. I dikterna använder Fröding dialektala drag som stilistiska markörer för att skapa olika effekter. Dessa uttrycks i termer av stilfunktion. Den kan vara dels enkel – autentisk-realistisk, komisk-humoristisk och…
Köp här

Isbn: 9789187403187

Utgivningsår: 20160216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Thomas Karlsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Johannes Bureus är en av den svenska historiens mest säregna gestalter. Han var lärare till både Gustav II Adolf och drottning Kristina och är hyllad som den svenska grammatikens fader. Bureus var pionjär inom runologi och fornforskning men ansåg själv att det var inom mystikens område han gjort sin främsta insats.…
Köp här

Isbn: 9789197410236

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Ouroboros Produktion

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185352876

Utgivningsår: 20100220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Tore Janson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Begreppet germaner är laddat med rasbiologi och nazism men vilka var de egentligen. Stora vilda kämpar med svärd och hjälmar och underliga gamla kläder eller rakryggade, raknästa och ljushåriga unga män i elegant uniform från 1940-talet? I en vindlande historia som löper över tvåtusen år visas det hur en berättelse…
Köp här

Isbn: 9789113100036

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Susanne Vejdemo

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
This is a doctoral thesis in linguistics at Stockholm University, Sweden 2017. Susanne Vejdemo works with both quantitative and qualitative methods in lexical/semantic typology, semantics, historical and cognitive linguistics.
Köp här

Isbn: 9789176496442

Utgivningsår: 20170309

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186959050

Utgivningsår: 20121222

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, TMG Tabergs

Mediatyp: BB

av: Louise Wester

Kategorier: Dialekt och slang Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Lexikon Råd till föräldrar Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Syftet med boken är att den ska öppna dörrar och bygga broar över generationsgränser. Helt enkelt hjälpa vuxna att förstå tonåringarna lite bättre, att minska på onödiga konflikter och förhoppningsvis minska en del av den oro vi vuxna känner i onödan pga okunskap. Idén till boken föddes när Louise, en mamma till två…
Köp här

Isbn: 9789163919497

Utgivningsår: 20161028

Utgivare: Louise Wester AB, AM-Tryck

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789185352562

Utgivningsår: 20040220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gunnar Graumann, Lars Holm

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte…
Köp här

Isbn: 9789187403217

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Louise Wester, Johanna Szemenkar Remgard

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Dialekt och slang Lexikon Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Ungdomsvärldens uttryck vänder sig till alla vuxna som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som till exempel lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – förkortningar vid sms, chatt…
Köp här

Isbn: 9789174347111

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, Louise Wester AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352906

Utgivningsår: 20110220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Rune Persson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
“Nya världen” blir målet för en av upptäcktsfärderna med Rune Persson som ciceron. Vad betyder städernas namn i Nordamerika och Latinamerika? De geografiska namnen berättar en rafflande historia. Följ med på en spännande färd! Människokroppens olika delar har också namn som vill berätta något. Den antika…
Köp här

Isbn: 9789187021589

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu, Gnosjö Service Tryckeri AB/minbok.nu

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352593

Utgivningsår: 20050221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gerhard Sager

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Vilka konsekvenser för svenska språket kan ett krigsslag för 2000 år i Teutoburgerskogen i västra Tyskland ha fått? Varför heter det egentligen siesta när man tar en middagslur i Spanien? Vad har romantik med Rom att göra? Varför anses göteborgskan som Sveriges sexigaste dialekt? Dessa och många andra frågor om svenska…
Köp här

Isbn: 9789187481758

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

av: Rickard Jonsson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
På en högstadieskola utanför Stockholm sitter en grupp killar innanför skolans entré. De kallas killarna i ljusgården. I andra sammanhang beskrivs de ibland som killar med invandrarbakgrund, eller som de själva ofta säger blattar. Rickard Jonsson har under ett år följt killarna i ljusgården. När han först möter dem får…
Köp här

Isbn: 9789174412178

Utgivningsår: 20131203

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av: Lennart Elmevik

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture is a national academy based in Uppsala. According to its statutes, one of the means by which the Academy is to pursue its object of promoting research into Swedish folk culture, understood in a broad sense, is by publishing, in its various series, research…
Köp här

Isbn: 9789185352975

Utgivningsår: 20120216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352296

Utgivningsår: 19980213

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Olle Bergman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kritik och exeges av heliga texter Lexikon Religion och tro Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
»En fin liten bok, och mycket effektiv. Ett noggrant och elegant genomfört verk, i genren populariserat vetande med substans … en bok som bör finnas i varje hem och bibliotek.« Tidningen Kulturen »En liten rolig bok för alla oss som tycker att det är intressant med ords ursprung.« Allehanda »En sådan här bok är…
Köp här

Isbn: 9789187031069

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det är rena rama grekiskan. Känns uttrycket igen? Det brukar betyda att någonting är obegripligt, något man kan hoppa över. Men visst blir semesterresan till Grekland eller Cypern trevligare om man kan tyda vad som står på gatuskyltarna eller matsedeln. Och lite exotiskt är det ju också att se bokstäver som…
Köp här

Isbn: 9789189154421

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Scripta textproduktion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352814

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Kalle Lind

Kategorier: Dialekt och slang Humor Livsstil, hobby och fritid Slang och dialekthumor Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Skåne är känt för sin bördiga åkermark, sin närhet till kontinenten och sina tungrots-r. Invånarna kallas skåningar och de pratar ett språk som kallas skånska. Det påminner om svenskan, men där finns en mängd ord och uttryck som ingen norr om Hallandsåsen begriper. Vissa ord är gamla och vittnar om en tid då Nils…
Köp här

Isbn: 9789187905377

Utgivningsår: 20160519

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Steve Lando

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Böckerna “Europas tungomål” handhar språken, inklusive dess talare, som är eller har varit existenta i Europa, från forntiden till nutiden, på ett mer utförligt och täckande vis än vad mig veterligt någon tidigare bok gjort på det svenska språket. Boken inleds med ett kortare översiktsavsnitt om språkets…
Köp här

Isbn: 9789174650761

Utgivningsår: 20100813

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185861323

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Kakao Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352340

Utgivningsår: 20000220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gerrit Berends

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Detta avhandlingsarbete svarar på flera frågor om kollaborativt skrivande på en högskoleutbildning. Hur kan skrivsamarbete bidra till studenters socialisering in i en skrivpraktik? Hur förhåller sig studenter med olika bakgrund till den pedagogiska praktiken på en utbildningsinstitution? Hur utvecklas studenternas…
Köp här

Isbn: 9789187235245

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Ända till 1891 krävdes det kunskaper i latin för att man skulle få börja universitetsstudier i Sverige. I dag är läget – milt uttryckt – ett helt annat. Latinet har blivit en sällsynt fågel (rara avis). Vad många inte tänker på är att dagens samhälle fortfarande är genomsyrat av det gamla romarspråket och den kultur…
Köp här

Isbn: 9789189154469

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Scripta textproduktion, Kph Trycksaksbolaget AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352869

Utgivningsår: 20100216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Yens Wahlgren

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
En underbar liten bok, en lika lärd som lättläst introduktion till de skapade språkens fantastiska värld.– Corren Följ med på en resa från Tolkien, Star Trek, Game of Thrones, Tarzan och Tintin, till dystopiska dialekter hos Burgess och Orwell. Från nunnan Hildegard av Bingen på 1100-talet, över Swift och…
Köp här

Isbn: 9789188123053

Utgivningsår: 20151110

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB