Bläddra
Köp här

Isbn: 9789151905570

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Bokförlaget Håll Truten, Bokförlaget Håll Truten, ScandBook

Mediatyp: BB

av: Karl Basilier

Kategorier: Europas historia Europas historia: kelter Historia Historia och arkeologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Västeuropas minst kända, men en gång största grupp av språk. Talare som kom i vägen för nya stormakter och fick en undanskymd plats i historien: * walesare – arvtagare till antika britter * korner och bretoner vid Kanalen * irer och skotska högländare – de gaeliska folken * galler och keltiberer – motståndare till det…
Köp här

Isbn: 9789189161801

Utgivningsår: 20200615

Utgivare: Adlibris AB

Mediatyp: BC

av: Carl-Erik Lundbladh, Ingrid Reiz

Kategorier: Dialekt och slang Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det här är en ordbok som visar äldre blekingska – sådana ord och uttryck som farfar eller mormor känner bäst igen och kanske fortfarande använder. Här finns tre möjligheter att hitta ett ord. Man kan antingen leta bland normaliserade former, dvs. så som orden stavas på standardsvenska, eller leta i en avdelning…
Köp här

Isbn: 9789186959487

Utgivningsår: 20181220

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen, Göteborg

Mediatyp: BB

av: Lars-Gunnar Andersson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Varför säger göteborgaren änna, la, knô och brôte? Svaren finns i grammatiken. De svenska grammatikböckerna beskriver det enhetliga skriftspråket. Men dialekterna lever som talspråk, och där finns det variation. En del säger såg honom, andra såg han och åter andra såg en. En del säger skolen och pennen, andra säger…
Köp här

Isbn: 9789188419132

Utgivningsår: 20190923

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Fredrik Lindström

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hur låter skånska? Varför låter göteborgare goa och glada? Varför finns det över huvud taget dialekter? Och varför säger man i vissa delar av Sverige ett apelsin, när det borde heta en apelsin. Fredrik Lindströms 100 svenska dialekter är boken som tar dig med på en fängslande dialektresa, genom hela Sverige, från…
Köp här

Isbn: 9789174244656

Utgivningsår: 20191101

Utgivare: Bonnier Fakta

Mediatyp: BB

av: Maria Bylin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Den här avhandlingen handlar om några aspektuella hjälpverb med infinitivkomplement och hur de har fått hjälpverbsegenskaper i svenskans historia. De undersökta verben är bruka, tendera, börja, sluta, fortsätta och hota. Avhandlingen ger en beskrivning av de sex hjälpverbens individuella historier, som tillsammans…
Köp här

Isbn: 9789187235283

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186690823

Utgivningsår: 20100121

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Carl-Erik Lundbladh

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
I äldre dialekt fanns många ord som inte längre används eller som hade en annan betydelse än idag. Uttalet kunde vara annorlunda. Och ordens böjning. Det fanns också uttrycks­sätt som numera känns främmande. Detta är en ordbok över äldre halländska – sådant som väcker minnen eller är underlig­heter som man hört…
Köp här

Isbn: 9789175043333

Utgivningsår: 20180102

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Sverker Johansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Populärvetenskap av högsta klass. Alla de nödvändiga ingredienserna finns där: en påläst författare, ett pedagogiskt sinnelag och en prosa med gott flyt.Svenska Dagbladet Hur blev människan med språk? Var, när och varför bör­jade vi tala? Det är en av historiens stora gåtor. Än är vi långt ifrån en lösning, men med…
Köp här

Isbn: 9789127148659

Utgivningsår: 20190518

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185352456

Utgivningsår: 20010220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174024203

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Per Eriksson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik Teckenspråk, punktskrift och annan språklig kommunikation
Att teckenspråket var i flitigt bruk under medeltiden är någonting som den historiska forskningen länge har förbisett med några få undantag. Bland undantagen märks Axel Nelson, som på 1930-talet skrev “Teckenspråket i Vadstena kloster”, tryckt 1935. I föreliggandes arbete går Per Eriksson vidare med sin…
Köp här

Isbn: 9789198392845

Utgivningsår: 20200401

Utgivare: Mesch Consulting

Mediatyp: BB

av: Thomas Karlsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Johannes Bureus är en av den svenska historiens mest säregna gestalter. Han var lärare till både Gustav II Adolf och drottning Kristina och är hyllad som den svenska grammatikens fader. Bureus var pionjär inom runologi och fornforskning men ansåg själv att det var inom mystikens område han gjort sin främsta insats.…
Köp här

Isbn: 9789197410236

Utgivningsår: 20051201

Utgivare: Ouroboros Produktion

Mediatyp: BB

av: Catrin Norrby, Gisela Håkansson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Vilka uppfattningar om språkbruk ligger bakom omdömen som bra och dåligt språk?  Det har språkforskarna Catrin Norrby och Gisela Håkansson undersökt i en studie där grupper av elever och lärare resonerat om och värderat ett antal autentiska exempel på samtida svenska.  I boken visar de hur gruppdeltagarna förhandlar…
Köp här

Isbn: 9789188419057

Utgivningsår: 20180423

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352562

Utgivningsår: 20040220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gunnar Graumann, Lars Holm

Kategorier: Lexikon Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Hiob Ludolf (1624-1704) var en vittberömd tysk språkforskare, diplomat och privatlärd. Som ung student och informator hos den svenske ämbetsmannen Schering Rosenhane ställde han samman en ordbok för eget bruk (nu i Uppsala universitetsbibliotek). Handskriften nämns i svensk lexikografihistorisk litteratur men har inte…
Köp här

Isbn: 9789187403217

Utgivningsår: 20170615

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Louise Wester, Johanna Szemenkar Remgard

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Dialekt och slang Lexikon Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Ungdomsvärldens uttryck vänder sig till alla vuxna som på ett eller annat sätt har med ungdomar att göra – givetvis föräldrar, men även yrkeskategorier som till exempel lärare, annan skolpersonal, socionomer och poliser. Tyngdpunkten i handboken ligger på – ordkunskap och terminologi – förkortningar vid sms, chatt…
Köp här

Isbn: 9789174347111

Utgivningsår: 20170824

Utgivare: Folkuniversitetets förlag, Louise Wester AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352906

Utgivningsår: 20110220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Yens Wahlgren

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
En underbar liten bok, en lika lärd som lättläst introduktion till de skapade språkens fantastiska värld.  Corren  Din babelfisk i tillvaron, nu i utökad specialutgåva! Den här boken är en upptäcktsfärd genom 121 påhittade språk språk från länder som inte existerar, epoker som aldrig inträffat och planeter som ingen…
Köp här

Isbn: 9789188869913

Utgivningsår: 20191015

Utgivare: Volante

Mediatyp: BC

av: Rune Persson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
“Nya världen” blir målet för en av upptäcktsfärderna med Rune Persson som ciceron. Vad betyder städernas namn i Nordamerika och Latinamerika? De geografiska namnen berättar en rafflande historia. Följ med på en spännande färd! Människokroppens olika delar har också namn som vill berätta något. Den antika…
Köp här

Isbn: 9789187021589

Utgivningsår: 20140102

Utgivare: Gnosjö Service Tryckeri AB /minbok.nu, Gnosjö Service Tryckeri AB/minbok.nu

Mediatyp: BC

av: Bo Oscarsson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
ORLBOKA har sekelgamla rötter, djupt i Jamtlands bördiga mylla. Den beskriver ett ålderdomligt men ännu livs levande och välmående språk som talas av folk i vår natursköna del av Skandinavien. Bo Oscarsson förstod tidigt värdet av att dokumentera vår viktigaste kulturbärare jamskan. Redan under sina första skolår…
Köp här

Isbn: 9789188672414

Utgivningsår: 20071211

Utgivare: Jengel Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352593

Utgivningsår: 20050221

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gerhard Sager

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Vilka konsekvenser för svenska språket kan ett krigsslag för 2000 år i Teutoburgerskogen i västra Tyskland ha fått? Varför heter det egentligen siesta när man tar en middagslur i Spanien? Vad har romantik med Rom att göra? Varför anses göteborgskan som Sveriges sexigaste dialekt? Dessa och många andra frågor om svenska…
Köp här

Isbn: 9789187481758

Utgivningsår: 20170531

Utgivare: B4PRESS

Mediatyp: BC

av: Rickard Jonsson

Kategorier: Dialekt och slang Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
På en högstadieskola utanför Stockholm sitter en grupp killar innanför skolans entré. De kallas killarna i ljusgården. I andra sammanhang beskrivs de ibland som killar med invandrarbakgrund, eller som de själva ofta säger blattar. Rickard Jonsson har under ett år följt killarna i ljusgården. När han först möter dem får…
Köp här

Isbn: 9789174412178

Utgivningsår: 20131203

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av: Lennart Elmevik

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
The Royal Gustavus Adolphus Academy for Swedish Folk Culture is a national academy based in Uppsala. According to its statutes, one of the means by which the Academy is to pursue its object of promoting research into Swedish folk culture, understood in a broad sense, is by publishing, in its various series, research…
Köp här

Isbn: 9789185352975

Utgivningsår: 20120216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Tore Janson

Kategorier: Europas historia Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Begreppet germaner är laddat med rasbiologi och nazism men vilka var de egentligen. Stora vilda kämpar med svärd och hjälmar och underliga gamla kläder eller rakryggade, raknästa och ljushåriga unga män i elegant uniform från 1940-talet? I en vindlande historia som löper över tvåtusen år visas det hur en berättelse…
Köp här

Isbn: 9789113100036

Utgivningsår: 20190415

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352296

Utgivningsår: 19980213

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Olle Bergman

Kategorier: Aspekter av religion Filosofi och religion Kritik och exeges av heliga texter Lexikon Religion och tro Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
»En fin liten bok, och mycket effektiv. Ett noggrant och elegant genomfört verk, i genren populariserat vetande med substans … en bok som bör finnas i varje hem och bibliotek.« Tidningen Kulturen »En liten rolig bok för alla oss som tycker att det är intressant med ords ursprung.« Allehanda »En sådan här bok är…
Köp här

Isbn: 9789187031069

Utgivningsår: 20120820

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Det är rena rama grekiskan. Känns uttrycket igen? Det brukar betyda att någonting är obegripligt, något man kan hoppa över. Men visst blir semesterresan till Grekland eller Cypern trevligare om man kan tyda vad som står på gatuskyltarna eller matsedeln. Och lite exotiskt är det ju också att se bokstäver som…
Köp här

Isbn: 9789189154421

Utgivningsår: 20160817

Utgivare: Scripta textproduktion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352814

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Kalle Lind

Kategorier: Dialekt och slang Humor Livsstil, hobby och fritid Slang och dialekthumor Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Skåne är känt för sin bördiga åkermark, sin närhet till kontinenten och sina tungrots-r. Invånarna kallas skåningar och de pratar ett språk som kallas skånska. Det påminner om svenskan, men där finns en mängd ord och uttryck som ingen norr om Hallandsåsen begriper. Vissa ord är gamla och vittnar om en tid då Nils…
Köp här

Isbn: 9789187905377

Utgivningsår: 20160519

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BB

av: Steve Lando

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Böckerna Europas tungomål handhar språken, inklusive dess talare, som är eller har varit existenta i Europa, från forntiden till nutiden, på ett mer utförligt och täckande vis än vad mig veterligt någon tidigare bok gjort på det svenska språket. Boken inleds med ett kortare översiktsavsnitt om språkets ursprung och…
Köp här

Isbn: 9789174650761

Utgivningsår: 20100813

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185861323

Utgivningsår: 20101004

Utgivare: Kakao Förlag

Mediatyp: BC

av: Christian Isendahl

Kategorier: Arkeologi Historia och arkeologi Miljöarkeologi Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
In Andean cognition the embodiment of the past is different from many other ways to spatially relate the position of the body to time. This epistemology is for instance expressed in the Quechua word ñawpa, which signifies that the past is “in front of us;” it is known and can be seen. Seeing and knowing the past in…
Köp här

Isbn: 9789150622898

Utgivningsår: 20120521

Utgivare: Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352340

Utgivningsår: 20000220

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Gerrit Berends

Kategorier: Skrivande och redigering Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Detta avhandlingsarbete svarar på flera frågor om kollaborativt skrivande på en högskoleutbildning. Hur kan skrivsamarbete bidra till studenters socialisering in i en skrivpraktik? Hur förhåller sig studenter med olika bakgrund till den pedagogiska praktiken på en utbildningsinstitution? Hur utvecklas studenternas…
Köp här

Isbn: 9789187235245

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Erik Fält

Kategorier: Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
Ända till 1891 krävdes det kunskaper i latin för att man skulle få börja universitetsstudier i Sverige. I dag är läget – milt uttryckt – ett helt annat. Latinet har blivit en sällsynt fågel (rara avis). Vad många inte tänker på är att dagens samhälle fortfarande är genomsyrat av det gamla romarspråket och den kultur…
Köp här

Isbn: 9789189154469

Utgivningsår: 20180117

Utgivare: Scripta textproduktion, Kph Trycksaksbolaget AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185352869

Utgivningsår: 20100216

Utgivare: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur

Mediatyp: BC

av: Yens Wahlgren

Kategorier: Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Populärkultur Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkhistoria och jämförande språkvetenskap Språkvetenskap / lingvistik
En underbar liten bok, en lika lärd som lättläst introduktion till de skapade språkens fantastiska värld.– Corren Följ med på en resa från Tolkien, Star Trek, Game of Thrones, Tarzan och Tintin, till dystopiska dialekter hos Burgess och Orwell. Från nunnan Hildegard av Bingen på 1100-talet, över Swift och…
Köp här

Isbn: 9789188123053

Utgivningsår: 20151110

Utgivare: Volante

Mediatyp: BB