Bläddra

Digitala didaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap

Digitala didaktiska dilemman

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och lärarstudenter kan känna igen sig i.

I boken ställs frågor som: Hur ser utmaningarna ut? Vad säger forskningen om dessa utmaningar? Hur kan lärare arbeta för att hantera dessa digitala klassrumsdilemman?

Kapitlen är indelade i fyra teman som speglar didaktiska dilemman som berör digitaliseringens utmaningar som lärare stöter på i sin vardag:

  • Det digitala klassrummet
  • Att organisera digital undervisning
  • Makt och demokrati i det digitala klassrummet
  • Teknik och medier i klassrummet


Frågeställningarna och insikterna i Digitala didaktiska dilemman uppmuntrar till kollegial reflektion och diskussion och passar alla lärarkategorier och lärarstudenter från förskolenivå till universitets- och högskolenivå.