Bläddra

av: Anna Thoresson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger.   Med boken Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet, både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre.    I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel…
Köp här

Isbn: 9789188149404

Utgivningsår: 20190410

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Digital kompetens blir allt viktigare i förskolan, vilket både läroplanen och den nationella digitaliseringsstrategin slagit fast. I boken Digitalisering i förskolan på vetenskaplig grund, skriven av en rad framstående forskare inom området, får du hjälp att förverkliga såväl nationella styrdokument som dina egna…
Köp här

Isbn: 9789127824331

Utgivningsår: 20190403

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av: Anna-Lena Godhe (red.), Sylvana Sofkova Hashemi (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
De senaste åren har grundskolans och gymnasiets läroplaner förändrats i syfte att stärka elevernas digitala kompetens. Det ställer nya krav på både lärare och skolledning. Vad behöver lärare och skolledning känna till för att kunna bidra till en forskningsbaserad utveckling av elevernas digitala kompetens? Och hur kan…
Köp här

Isbn: 9789151101057

Utgivningsår: 20190806

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Björn

Kategorier: Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Juridik Lagen om offentlig upphandling Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Upphandla för utveckling är en bok i serien Digital skola – från vision till verklighet. Den vänder sig i huvudsak till skolledare, rektorer, IKT-pedagoger som har övergripande ansvar för skolans digitalisering. Det är också en bok för IT-strateger och upphandlingsansvariga som på ett eller annat sätt är inblandade i…
Köp här

Isbn: 9789140695390

Utgivningsår: 20171114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Karin Sönnerås

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
En lättillgänglig och praktisk bok som ger inspiration och verktyg för att arbeta med programmering i förskolan. Vi lever i en värld av förändring och förskolan måste skapa en verksamhet med de kompetenser som barnen behöver i ett digitaliserat samhället. I förskolans uppdrag ingår att utveckla barns innovativa och…
Köp här

Isbn: 9789177410386

Utgivningsår: 20170920

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Barbro Hardersen

Kategorier: Förskolan Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Denna grundläggande bok handlar om hur och varför digital kompetens bör få mer plats i förskolan. En bred översikt över teoretiska perspektiv och nyare forskning om småbarns digitala lek, utforskande och lärande presenteras här på ett praktiskt orienterat och ämnesöverskridande sätt. Vad är det som gör digital…
Köp här

Isbn: 9789144121116

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Isabelle Kristensen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förskolan har ett ansvar att hjälpa barnen att förstå sin omvärld och denna bok ökar förståelsen för vad digital kompetens kan innebära. Den ger också flera praktiska verktyg som visar hur förskolan kan förverkliga sitt uppdrag. Men hur skapar vi egentligen möjligheter för digital kompetens och kritiskt tänkande i…
Köp här

Isbn: 9789177410898

Utgivningsår: 20181119

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen –arbetet…
Köp här

Isbn: 9789177411499

Utgivningsår: 20190502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Malin Frykman

Kategorier: Digital livsstil Digitala planeringsverktyg, kalendrar etc. Informationsteknik Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Att leda formativt handlar i praktiken om att ”forma under utveckling”, oavsett om det gäller elevernas lärande, medarbetares lärande eller organisationens lärande. Flertalet av skolorna i Sverige har ambitionen att arbeta formativt, men hur får vi det formativa att genomsyra alla led av vår verksamhet? Kan vi dessutom…
Köp här

Isbn: 9789177411024

Utgivningsår: 20181127

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik innehåller inte ett enda apptips, men däremot finns strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa…
Köp här

Isbn: 9789188099358

Utgivningsår: 20151110

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Ann Sørum Michaelsen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Er du usikker på hvordan du skal bruke digital teknologi til å fremme elevenes læring? Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep. Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy til å…
Köp här

Isbn: 9788202626174

Utgivningsår: 20190618

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Thomas Nygren

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
I ett ständigt föränderligt medielandskap krävs att dina elever har både goda ämneskunskaper och uppdaterade digitala färdigheter. I boken Fakta, fejk och fiktion källkritik, ämnesdidaktik, digital kompetens får du som lärare konkreta exempel på undervisningsdesign att använda för att utveckla dina elevers digitala…
Köp här

Isbn: 9789127823587

Utgivningsår: 20190429

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Alla lärosäten vill bli mer digitala. Strategier och visioner lyfter fram digitalisering som en framtidsfråga för högre utbildning. Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande. Men, hur kan egentligen kurser inom högre utbildning…
Köp här

Isbn: 9789144119724

Utgivningsår: 20180807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Ivana Eklund, Annsofie Thörnroth Engborg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling? Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana…
Köp här

Isbn: 9789177410539

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Christina Löfving

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen behandlar hur man praktiskt kan använda digitala verktyg och sociala medier i alla ämnen i grundskolan.Läs merBoken innehåller en gedigen genomgång av digitala verktyg och sociala medier samt beskriver genom konkreta planeringsexempel hur de kan användas för att…
Köp här

Isbn: 9789147100521

Utgivningsår: 20120326

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152325247

Utgivningsår: 20131101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Helena Kvarnsell, Christer Isaksson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Hur får man datorer, surfplattor och telefoner att bli en verklig tillgång i klassrummet? I den här antologin framträder en rad visionära lärare med tips på hur digital teknik kan förstärka elevers lärande. Målet är att inspirera andra att tänka om och att våga prova nytt tillsammans med eleverna.
Köp här

Isbn: 9789188193285

Utgivningsår: 20160919

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BC

av: Carla Haelermans

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
This report shows that information and communications technology (ICT) in education can be effective under certain circumstances, and that the teacher plays a significant role in this. ICT in education generally refers to anything that involves technology in education. This includes devices such as computers, tablets,…
Köp här

Isbn: 9789186949938

Utgivningsår: 20171016

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: LarsGöran Boström

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Learning is a challenge. To design a workable learning experience is even more challenging. It is like moving art with a well-defined purpose and goals. This book is intended to work as practical guide to improve the prospects for you to succeed with your learning design project. It includes four parts, beginning with…
Köp här

Isbn: 9789188289094

Utgivningsår: 20171204

Utgivare: B-InteraQtive Publishing, PRINT Group Sp z.o.o

Mediatyp: BB

av: Sylvana Sofkova Hashemi (red.), Maria Spante (red.)

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål. Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? När den digitala infrastrukturen tar form i svenska skolor behöver den underbyggas med en…
Köp här

Isbn: 9789140694607

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall, Jenny Maria Nilsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digitalisering i skolan är en fråga som väcker starka känslor. Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. Ofta kretsar debatten kring ordet framtiden, trots att datorerna funnits i våra skolor i flera decennier. Det är hög tid att utvärdera digitaliseringen i skolan. Boken…
Köp här

Isbn: 9789127823181

Utgivningsår: 20210401

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av: Pamela Davidsson, Kristina Alexanderson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Eleverna och internet är en del av den årliga rapporten Svenskarna och internet från IIS som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. I denna delrapport belyses bland annat: – Tillgången till internet bland skolungdomar 11-19 år – Användningen av internet i…
Köp här

Isbn: 9789176112069

Utgivningsår: 20151209

Utgivare: .SE, Stiftelsen för internetinfrastruktur

Mediatyp: BC

av: Sara Bruun

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan du som lärare tillsammans med dina elever öppna dörren mot världen med hjälp av digitala verktyg? Vad krävs för att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande och tematiskt? Hur kan du öka elevernas motivation? I boken Klassrummet möter världen – autentiskt, tematiskt och digitalt presenteras konkreta förslag på hur…
Köp här

Isbn: 9789188099723

Utgivningsår: 20161025

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Kristina Alexanderson, Pamela Davidsson

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: ungdomar Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Eleverna och internet är en del av den årliga rapporten Svenskarna och internet från IIS som kartlägger internetanvändningens utveckling och förändring hos den svenska befolkningen. I denna delrapport belyses bland annat: • Tillgången till internet bland skolungdomar 11-19 år • Användningen av internet i skolan • Vad…
Köp här

Isbn: 9789176118320

Utgivningsår: 20160922

Utgivare: IIS, Internetstiftelsen i Sverige

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Lärare Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. Men det är ett stort och komplext område. Var ska man börja? Vad är viktigt att veta? En lärares vardag är fylld av situationer som kräver digital kompetens. Inte minst i det pedagogiska uppdraget. För att kunna stärka barn och…
Köp här

Isbn: 9789188149152

Utgivningsår: 20161212

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144059730

Utgivningsår: 20100428

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Pamela Davidsson, Olle Findahl, Marianne Ahlgren

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Sedan år 2000 har World Internet Institute samlat in data om hur den svenska befolkningen använder informations- och kommunikationsteknik samt hur detta påverkar enskilda individer, familjer och samhället. Detta har framförallt gjorts genom panelstudien ”Svenskarna och internet”, en studie som från början omfattade…
Köp här

Isbn: 9789176119211

Utgivningsår: 20161116

Utgivare: IIS, Internetstiftelsen i Sverige

Mediatyp: BC

av: Camilla Askebäck Diaz, Lena Gällhagen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Surfplatta i undervisningen Boken består av två delar. Del 1 behandlar lärande och vilka drivkrafter som skapar en bra lärmiljö för elever. Här ges exempel på metoder och arbetssätt i det digitala klassrummet. Författarna tar också upp sju kärnkompetenser som de anser är viktiga att känna till och som är kopplade till…
Köp här

Isbn: 9789127442658

Utgivningsår: 20150821

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av: Douglas Thomas, John Seely Brown

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
»Det lärande som kommer att definiera det tjugoförsta århundradet äger inte rum i klassrum ? i alla fall inte i dagens klassrum. Istället äger det rum överallt omkring oss. Vi kallar detta fenomen för den nya lärandekulturen, och den bottnar i en väldigt enkel fråga: Vad händer med lärandet när vi går från 1900-talets…
Köp här

Isbn: 9789171734181

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Patricia Diaz

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Vi lär genom språket – ett välutvecklat språk är en grundläggande faktor för att tillgodogöra sig ämnesinnehållet. Därför är det helt avgörande att alla ämneslärare arbetar språkutvecklande. Att det finns framgångsfaktorer för att lyckas med en språkutvecklande undervisning vet många, men hur man kombinerar dem med…
Köp här

Isbn: 9789144120102

Utgivningsår: 20190813

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Mediepedagogik på barnens villkorInnehåll:Vad är mediepedagogik? Ulla-Karin Lundgren Öhman definierar mediepedagogik bland annat som ett demokratiskt verktyg för att ge även barnen en röst.Verktyg som vidgar närmiljön. Anna Stigsdotter berättar om ett samarbete där barnen i två förskollärare kommunicerar med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789198176223

Utgivningsår: 20141205

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av: Neil Selwyn

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digital teknik är idag en integrerad del av utbildningssektorn. Men kommer tekniken, som vissa debattörer menar, att förändra arbetsformer och prioriteringar inom undervisningen på samma radikala vis som den gjort inom andra områden? Eller säger det ymniga talet om en digital revolution inom utbildningen i själva…
Köp här

Isbn: 9789171735188

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Katarina Eriksson, Eva Rännar

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken får du som lärare tips och idéer om hur du med enkla medel och små förändringar kan skapa en tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg i klassrummet. Med hjälp av appar, program och webbtjänster kan du möta elevernas behov i undervisningen på ett enkelt och tydligt sätt. ”Det som är nödvändigt för vissa…
Köp här

Isbn: 9789147131099

Utgivningsår: 20200117

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Sabine Louvet

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Det här är en bok för dig som vill förbättra dina elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta ditt eget arbete. Men hur lyckas du med det? Ett av svaren är att frigöra mer kompetens. Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende.…
Köp här

Isbn: 9789177410225

Utgivningsår: 20180821

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av: Patricia Diaz

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Här är den handfasta introduktionen till en undervisning i takt med digitalisering, pedagogisk forskning och de nya kurs- och ämnesplanerna. Webben i undervisningen motiverar och bidrar till ett modernt lärande. I bokens första del redogör författaren för vilken roll IT har spelat och spelar i skolans värld. Där finns…
Köp här

Isbn: 9789144077987

Utgivningsår: 20121019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur.I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789172059399

Utgivningsår: 20130903

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av: LarsGöran Boström

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
En guide om eLearning med fokus på omvandling och pedagogik Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för…
Köp här

Isbn: 9789185385911

Utgivningsår: 20110504

Utgivare: Axplock

Mediatyp: BB

av: Åke Grönlund, Matilda Wiklund

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Det digitala lärandets möjligheter – att leda den digitala skolan handlar just om att leda digitalisering på alla nivåer: Skolhuvudman, skolledare, lärare och elever. Den riktar sig främst till dig som har ansvar att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och…
Köp här

Isbn: 9789151101125

Utgivningsår: 20180619

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av: Sara Bruun

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digitala arbetssätt i klassrummet är en praktisk och konkret handbok för dig som vill börja arbeta mer aktivt och genomtänkt med digitala verktyg. Boken kräver inga förkunskaper och är användbar oavsett standard på skolans utrustning. Författaren Sara Bruun beskriver lättsamt och informativt sina egna erfarenheter på…
Köp här

Isbn: 9789172059764

Utgivningsår: 20150107

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC