Bläddra

av:Katrin Jäverbring

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I boken finns exempel och tips på olika sätt att arbeta med digitala verktyg, både ur ett praktiskt och ett pedagogiskt perspektiv. Du får inspiration kring hur du stöttar barnen att bli delaktiga och aktiva producenter, hur du kan skapa stimulerande digitala lärmiljöer och…
Köp här

Isbn: 9789127454200

Utgivningsår:20190123

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Erika Kyrk Seger, Elza Dunkels, Emma Lewis, Sara Hvit Lindstrand, Lena O. Magnusson, Linda Mjölner, Mia Mylesand, Maria Pelle-Bäck, Ingela Åström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Köp här

Isbn: 9789188149473

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Maria Högberg

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
I denna bok delar Maria Högberg med sig av inspirerande exempel på hur digitala verktyg kan användas kreativt i förskolans undervisning. Varje kapitel utgår från ett läroplansmål och visar hur kombinationen av digitalt och analogt material kan användas för att nå målen. Exempel på denna sammankoppling är när barn…
Köp här

Isbn: 9789144144948

Utgivningsår:20211208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Camilla Askebäck Diaz, Helena Kvarnsell

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilka verktyg ska man välja? När ska man använda dem? Författarna till boken Digitala verktyg i matematikundervisningen tar upp allt detta men framförallt visar de varför man ska använda digitala verktyg och hur det både förenklar och lyfter…
Köp här

Isbn: 9789177412151

Utgivningsår:20201028

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Malin Nilsen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Alla barn i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla en adekvat digital kompetens och få möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Läroplanens nya skrivningar innebär att det blir nödvändigt för förskollärare att kunna stötta barnen i denna process genom att…
Köp här

Isbn: 9789147127719

Utgivningsår:20200423

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Marie Sjöblom, Edward Jensinger

Kategorier: Lärare Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Digitalisering och kollegialt lärande utgör två centrala, men ofta separata, delar av skolors utvecklingsarbete. Den här boken utforskar mervärdet som uppstår när dessa två delar integreras i en gemensam skolutvecklings- och lärandeprocess. Boken erbjuder en gedigen genomgång av områdena digitalisering och kollegialt…
Köp här

Isbn: 9789144134055

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Eriksson, Eva Rännar

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
I den här boken får du som lärare tips och idéer om hur du med enkla medel och små förändringar kan skapa en tillgänglig lärmiljö via digitala verktyg i klassrummet. Med hjälp av appar, program och webbtjänster kan du möta elevernas behov i undervisningen på ett enkelt och tydligt sätt. ”Det som är nödvändigt för vissa…
Köp här

Isbn: 9789147131099

Utgivningsår:20200108

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Maria Heimer

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan, Lpfö 18, ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen –arbetet…
Köp här

Isbn: 9789177411499

Utgivningsår:20190502

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Erica Eklöf, Johanna Kristensson

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Idag finns det mängder av assisterande teknik och digitala lärverktyg, exempelvis program, appar och inbyggda funktioner i våra datorer, lärplattor och mobiltelefoner. Dessa används med fördel i språk-, läs- och skrivutvecklande sammanhang. Den nya upplagan har uppdaterats med…
Köp här

Isbn: 9789127460072

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Hülya Basaran, Tobias Gard

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Om du vill väcka elevers läsglädje och nyfikenhet på böcker – i en tid där konkurrensen från bloggar, sociala medier, poddar, influensers och dataspel är enorm – är detta boken för dig.  Är digitaliseringen ett hot mot elevernas läsförmåga och läslust? Författarna till boken Läslust i en digital tid – tips och…
Köp här

Isbn: 9789177410591

Utgivningsår:20200318

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jim Nilsson

Kategorier: Film Konst Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Scenkonst och film
Filmskapande kan erbjuda elever ännu ett verktyg för både lärande och redovisningar, sida vid sida med läsning och skrivande. Författaren har arbetat som frilansande filmpedagog sedan 2012, och delar här med sig av sina erfarenheter från tusentals möten med barn och ungdomar. "Transformationen från konsument till…
Köp här

Isbn: 9789198621518

Utgivningsår:20200622

Utgivare: Dogo Productions

Mediatyp: BC

av:Håkan Fleischer, Helena Kvarnsell

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
För att utveckla elevernas kunskaper med hjälp av digitala verktyg måste vi utgå från pedagogik snarare än teknik. Boken Digitalisering som lyfter skolan – Teori möter praktik innehåller inte ett enda apptips, men däremot finns strategier och förhållningssätt för hur digitala verktyg kan användas för att skapa…
Utgått

Isbn: 9789188099358

Utgivningsår:20151110

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Felix Gyllenstig Serrao

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Datorspelande är en stor del av många elevers vardag. Om de inte spelar spel, så har de spel i tanken. Därför finns det en väldig kraft i att använda sig av spel i pedagogiken. Eleverna känner sig bekräftade i sitt intresse och det blir enklare för eleverna att ta till sig kunskap och skolan blir givande, rolig och…
Köp här

Isbn: 9789127446823

Utgivningsår:20170109

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Isabelle Kristensen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Förskolan har ett ansvar att hjälpa barnen att förstå sin omvärld och denna bok ökar förståelsen för vad digital kompetens kan innebära. Den ger också flera praktiska verktyg som visar hur förskolan kan förverkliga sitt uppdrag. Men hur skapar vi egentligen möjligheter för digital kompetens och kritiskt tänkande i…
Utgått

Isbn: 9789177410898

Utgivningsår:20181119

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Jenny Edvardsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Något händer med oss när vi i samtalet får sätta ord på våra egna tankar samtidigt som vi får lyssna på andra. Texten framträder, tankarna lyfter och vår förståelse ökar. Läsa och samtala om skönlitteratur – med digitala verktyg tar avstamp i styrdokument och forskning men är en praktisk handbok som med tydliga exempel…
Köp här

Isbn: 9789144127927

Utgivningsår:20190726

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Utgått

Isbn: 9789162297572

Utgivningsår:20091228

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Patricia Diaz

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Här är den handfasta introduktionen till en undervisning i takt med digitalisering, pedagogisk forskning och de nya kurs- och ämnesplanerna. Webben i undervisningen motiverar och bidrar till ett modernt lärande.I bokens första del redogör författaren för vilken roll IT har spelat och spelar i skolans värld. Där finns…
Köp här

Isbn: 9789144077987

Utgivningsår:20121019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Högre utbildning och vidareutbildning Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Alla lärosäten vill bli mer digitala. Strategier och visioner lyfter fram digitalisering som en framtidsfråga för högre utbildning. Universitetslärare förväntas att använda såväl fysiska som digitala lärandemiljöer för att främja studenters lärande. Men, hur kan egentligen kurser inom högre utbildning…
Köp här

Isbn: 9789144119724

Utgivningsår:20180807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Petra Petersen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Barn har rätt att utveckla sitt modersmål såväl som det svenska språket. Men hur kan förskolan uppnå dessa mål om pedagogerna inte talar barnens språk? Digitala resurser kan vara ett viktigt hjälp­medel för att skapa just flerspråkiga aktiviteter. När barn får bidra i förskolans sociala samvaro, med alla sina språk,…
Köp här

Isbn: 9789144142395

Utgivningsår:20220111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Stigsdotter, Erika Kyrk Seger, Markus Bergenord, Ingela Åström, Anna Nilsson, Anette Larsson, Ulla Berg, Marie Eman, Therés Åkerblom, Susanne Kjällander, Carina Carlsson, Martina Lundström

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Mediepedagogik på barnens villkorInnehåll:Vad är mediepedagogik? Ulla-Karin Lundgren Öhman definierar mediepedagogik bland annat som ett demokratiskt verktyg för att ge även barnen en röst.Verktyg som vidgar närmiljön. Anna Stigsdotter berättar om ett samarbete där barnen i två förskollärare kommunicerar med hjälp av…
Köp här

Isbn: 9789198176223

Utgivningsår:20141205

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Sabine Louvet

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Det här är en bok för dig som vill förbättra dina elevers resultat och samtidigt effektivisera och underlätta ditt eget arbete. Men hur lyckas du med det? Ett av svaren är att frigöra mer kompetens. Varje elev i ett klassrum bär på en massa kunskap som ibland döljer sig bakom ett svagt matematiskt självförtroende.…
Köp här

Isbn: 9789177410225

Utgivningsår:20180821

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Marte Blikstad-Balas, Per Kornhall, Jenny Maria Nilsson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digitalisering i skolan är en fråga som väcker starka känslor. Svärmisk teknikromantik möter domedagsprofetior om att vi förslavas av våra skärmar. Ofta kretsar debatten kring ordet framtiden, trots att datorerna funnits i våra skolor i flera decennier. Det är…
Köp här

Isbn: 9789127823181

Utgivningsår:20211025

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ivana Eklund, Annsofie Thörnroth Engborg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Vuxenutbildning, vidareutbildning
Vad är relevant och användbar kunskap för sfi-elever i deras liv som digitalt kompetenta vuxna medborgare? Och vad är adekvat digital kompetens i din profession som sfi-lärare? Hur kan du, tillsammans med rektor och huvudman, bidra till en digitalt mogen verksamhet i utveckling? Annsofie Thörnroth Engborg och Ivana…
Utgått

Isbn: 9789177410539

Utgivningsår:20180801

Utgivare: Gothia Kompetens

Mediatyp: BC

av:Sofia Lundmark, Janne Kontio

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Didaktiska digitala dilemman är en antologi som möter de utmaningar som uppstår där en ny värld väntas återskapa kunskap med ny teknik. Genom inblickar i dagens förändrade lärarpraktik presenteras färsk forskning och aktuell empiri som lärare och…
Köp här

Isbn: 9789127460263

Utgivningsår:20220629

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Petra Petersen

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Digitala resurser används av de flesta förskolebarn idag, men vad händer egentligen med barnens möjlighet att uttrycka delaktighet när de använder digitala resurser såsom pekplattor? Vilka villkor, möjligheter och hinder skapas för barn att uttrycka delaktighet i förskolan i flerspråkiga områden? Denna avhandling…
Köp här

Isbn: 9789177979746

Utgivningsår:20201117

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Hülya Basaran

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkundervisning och språkinlärning
Nyanlända elever i mitt klassrum har en tydlig röd tråd från början till slut – språkutvecklande arbetssätt med digitala resurser för nyanlända elever. Boken beskriver tydligt och enkelt hur du med språkutveckling i fokus och med utgångspunkt i styrdokumenten kan använda digitala resurser i undervisningen utan att vare…
Köp här

Isbn: 9789177413714

Utgivningsår:20220825

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Malin Frykman

Kategorier: Digital livsstil Digitala planeringsverktyg, kalendrar etc. Informationsteknik Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Att leda formativt handlar i praktiken om att ”forma under utveckling”, oavsett om det gäller elevernas lärande, medarbetares lärande eller organisationens lärande. Flertalet av skolorna i Sverige har ambitionen att arbeta formativt, men hur får vi det formativa att genomsyra alla led av vår verksamhet? Kan vi dessutom…
Köp här

Isbn: 9789177411024

Utgivningsår:20181127

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Linda Johansson, Sofia Olsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Sannolikheten att all personal på din förskola hinner gå kurser om hur man arbetar med en smartboard är inte så stor. Boken erbjuder en genväg som visar hur alla på ett enkelt sätt använder smartboarden och programmet notebook, vars webbversion är gratis att ladda ned. Notebook går att använda på alla inter­aktiva…
Köp här

Isbn: 9789127435865

Utgivningsår:20140502

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Ann Sørum Michaelsen

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Er du usikker på hvordan du skal bruke digital teknologi til å fremme elevenes læring? Dette er en praktisk bok for lærere som ønsker å utvikle sin profesjonsfaglige digitale kompetanse. Boka viser hvordan man kan utnytte mulighetene med enkle grep. Det dreier seg om å bruke kjente og lett tilgjengelige verktøy til å…
Köp här

Isbn: 9788202626174

Utgivningsår:20190618

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av:Frida Monsén

Kategorier: Lärarhandledningar och lärarmaterial Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Utifrån de fyra hörnstenarna hantera, skapa, dela och förstå går författaren igenom hur arbetet med att utveckla elevernas digitala kompetens kan integreras i alla ämnen. Källkritik, digital läsning, digitala verktyg, delning samt kod och programmering är några av de moment som behandlas i boken, tillsammans med…
Köp här

Isbn: 9789127450004

Utgivningsår:20170925

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Torkel Klingberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Står vi på tröskeln till nästa stora digitala revolution? Den artificiella intelligensen är en av mänsklighetens mest omvälvande uppfinningar. Hur kommer denna blixtsnabba och oerhört kraftfulla transformation att påverka våra liv? Går det att…
Köp här

Isbn: 9789127824737

Utgivningsår:20230320

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Neil Selwyn

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Digital teknik är idag en integrerad del av utbildningssektorn. Men kommer tekniken, som vissa debattörer menar, att förändra arbetsformer och prioriteringar inom undervisningen på samma radikala vis som den gjort inom andra områden? Eller säger det ymniga talet om en digital revolution inom utbildningen i själva…
Köp här

Isbn: 9789171735188

Utgivningsår:20170914

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Eva-Mari Kallin

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Kan man verkligen ta med surfplattan ut? Absolut! Men visst finns det saker att tänka på. Författaren ger dig tips och råd för hur du rent praktiskt kan gå tillväga. Du får stöd i hur du kan använda surfplattan som ett verktyg och utnyttja dess fulla potential och utveckla ert undersökande utomhus. I boken finns också…
Köp här

Isbn: 9789127443198

Utgivningsår:20151125

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Marie Eriksson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
Digitala tillägg som skapar ett pedagogiskt mervärde För barnen är digitala världar lika självklara som böcker, färger, sand och vattenpölar. Arbetet med digital kompetens i förskolan hänger samman med förskolans demokratiuppdrag och barns rätt att få uttrycka sig på många olika sätt. Pedagogernas kompetens och…
Köp här

Isbn: 9789198857665

Utgivningsår:20240403

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:LarsGöran Boström

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
En guide om eLearning med fokus på omvandling och pedagogik Den senaste pedagogiska forskningen förespråkar bättre anpassning till studerandes personliga förutsättningar, vid sidan av ett aktivare förhållningssätt till lärande. I denna anda anses informations- och kommunikationsteknologi utgöra en viktig komponent för…
Köp här

Isbn: 9789185385911

Utgivningsår:20110504

Utgivare: Axplock

Mediatyp: BB

av:Anne Kjellsdotter

Kategorier: Grundskolan Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Skolor
The interest in this doctoral thesis is how information and communication technologies (ICT) impact on classroom interaction and may challenge and transform teaching and learning. A reason for considering this as a field of investigation is grounded in the fact that in Sweden, digital tools and they are considered a…
Köp här

Isbn: 9789179630249

Utgivningsår:20200508

Utgivare: Acta Universitatis Gothoburgensis

Mediatyp: BC

av:John Steinberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik, ett tydligt ledarskap och en god struktur.I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer, surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns…
Köp här

Isbn: 9789172059399

Utgivningsår:20130903

Utgivare: Gothia Fortbildning

Mediatyp: BC

av:Sara Bruun

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Hur kan du som lärare tillsammans med dina elever öppna dörren mot världen med hjälp av digitala verktyg? Vad krävs för att ni ska kunna arbeta ämnesövergripande och tematiskt? Hur kan du öka elevernas motivation? I boken Klassrummet möter världen – autentiskt, tematiskt och digitalt presenteras konkreta förslag på hur…
Utgått

Isbn: 9789188099723

Utgivningsår:20161025

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Edvardsson, Anna-Lena Godhe, Petra Magnusson

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap
Elevernas digitala kompetens i skolans olika ämnen betonas starkt i läroplanerna. Digitaliseringens betydelse för lärande är en nyckelfråga för lärare, skolledare och samhället i stort. Men vad innebär digitaliseringen i skolan? Hur kan den bli en del av elevernas literacyutveckling? Och vad kan de ökade möjligheterna…
Köp här

Isbn: 9789144159751

Utgivningsår:20230103

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jenny Nyberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk utrustning, datorstött lärande Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Rektor är en viktig nyckel för framgångsrik skolutveckling. Det är också rektor som har möjlighet att skapa utrymme för systematisk förändring i organisationen. Den riktar sig främst till dig som är skolledare och har ansvar för att på ett eller annat sätt leda skolutveckling i enlighet med förändrade styrdokument och…
Köp här

Isbn: 9789151100661

Utgivningsår:20181012

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC