Bläddra

Ditt barn är klokare än du tror

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Ditt barn är klokare än du tror

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Många tar för givet att spädbarn är själviska av naturen och att det är samhällets uppgift att förvandla dem från små sociopater till civiliserade människor. Filosofer har länge trott att vi föds som oskrivna blad, utan moral. I Ditt barn är klokare än du tror argumenterar Paul Bloom för att människan faktiskt föds med moraliska färdigheter. Bloom visar att spädbarn kan bedöma om andras handlingar är goda eller onda, känna empati och medkänsla, trösta de som verkar ledsna och ha en uppfattning om rättvisa. Allt detta långt innan de kan gå eller läsa. Men den medfödda moralen är dock begränsad, med tragiska konsekvenser till följd så som främlingsfientlighet och småsinthet. Genom att kombinera insikter från psykologi, beteendevetenskap, evolutionsbiologi och filosofi, undersöker Bloom hur vi har lärt oss att överbrygga dessa begränsningar. Han granskar moralen hos schimpanser, våldsamma psykopater, religiösa extremister och berömda professorer. Han utforskar våra, ofta besynnerliga, känslor kring sex, politik, religion och ras. Bloom är övertygad om att människan med sin uppfinningsrikedom, empati och unika kapacitet för rationellt tänkande kan övervinna våra primitiva moraliska känslor.