Bläddra

av:Olle Torpman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Vi blir allt fler människor på jorden och våra aktiviteter tär på miljön. Vi skövlar regnskogarna, utfiskar haven och släpper ut gifter och koldioxid i atmosfären. Temperaturen höjs, vattennivåer stiger och djurarter hotas av utrotning. Naturkatastrofer och felslagna skördar gör att världens svältsituation förvärras.…
Köp här

Isbn: 9789144107738

Utgivningsår:20170504

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Covid-19 aktualiserar filosofiska frågor. Vem ska få den sista respiratorn? Vilken strategi bör vi anamma? Är våra moraliska och politiska övertygelser smakfrågor eller föremål för diskussion? Finns det en objektiv verklighet eller har corona-förnekare rätt till sin egen sanning? Vad är ens sanning? Under coronaåret…
Köp här

Isbn: 9789172171299

Utgivningsår:20210427

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Carl E. Olivestam, Håkan Thorsén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse för allas våra olikheter. I vårdsituationen måste man därför ha en öppen inställning till andra så att man kan möta de olika vårdtagarna utifrån deras livssyn och livsvillkor.Att bemöta andra människor på ett bra sätt kräver att vi har förståelse…
Köp här

Isbn: 9789147103478

Utgivningsår:20120815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Paul Ricoeur

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Paul Ricur (19132005) är en av samtidens stora filosofer. Som ingen annan har han gjort dialogen till det centrala temat för sin filosofi: den mellanmänskliga dialogen, men också den hermeneutiska med texter och den konstruktiva dialogen mellan olika filosofiska skolor. Detta urval texter från den senare Paul Ricurs…
Köp här

Isbn: 9789171733375

Utgivningsår:20110329

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
VAD ÄR KRISTDEMOKRATI? Samhällsgemenskap. Kristen etik och naturrätt. Mänskliga rättigheter och skyldigheter. Solidaritet utan socialism. Naturliga gemenskaper och subsidiaritet. Frihet och personligt ansvar. Förvaltarskap och miljöhänsyn.Etik före politik. Person före individ. Familj före stat.Personalism inte…
Köp här

Isbn: 9789177032830

Utgivningsår:20220224

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BB

av:Per Ariansen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Miljöproblemen är i dag så omfattande att hela vårt förhållande till omvärlden drabbas. Därmed står vi inför filosofiska utmaningar inte bara rent tekniska. Står angelägna värden på spel? Är det tal om moraliska värden? Är det i så fall bara människor som har moralisk status, eller omfattas också miljön i vidare…
Köp här

Isbn: 9789188248336

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av:Gunnel Colnerud

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Den här boken handlar om de etiska och moraliska frågor som ständigt är närvarande i skolans vardag. Bokens två delar behandlar dels den etik som styr lärares professionella handlande, dels de moraliska värden och normer som lärare förmedlar till eleverna. Boken bygger på lärares och elevers berättelser och…
Köp här

Isbn: 9789147122462

Utgivningsår:20170808

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162257712

Utgivningsår:20030331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BB

av:David Kronlid

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Många forskare, politiker och andra aktiva uppmärksammar ”miljöproblematikens tredje dimension” – våra moraliska värderingar och natursyners betydelse för hur vi förstår och planerar våra samhällen. Denna bok tar fasta på detta intresse genom att författaren tar ett nytt grepp om de miljöetiska frågorna. Genom att utgå…
Köp här

Isbn: 9789144042756

Utgivningsår:20050131

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Håkan Thorsén

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Människosyn och etik är hela tiden närvarande i såväl privata som professionella möten. För att bättre kunna förstå andras handlingar och ens egna reaktioner är reflektion över sin egen och andras människosyn och etik nödvändig. boken ger redskap för denna reflektion.
Köp här

Isbn: 9789186619091

Utgivningsår:20160708

Utgivare: Remus

Mediatyp: BH

av:Anders Hansson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Diskriminering och jämlikhet Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Det här är en bok om de moraliska skäl vi har att invända mot ojämlikhet. Men det är lika mycket en bok om hur vi bör se på samhället. Anders Hansson argumenterar för att vi bör se på samhället som ett samarbetssystem som ska vara till allas fördel. Med denna utgångspunkt kan vi utvärdera samhällets institutioner i…
Köp här

Isbn: 9789171736383

Utgivningsår:20211020

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Lisa Bengtsell, Anna Thoursie, Henrik Åstrand Freidlitz

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Arbetspsykologi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap
Samvetsstress, moralisk stress eller etisk stress är ord som allt oftare används för att beskriva upplevelsen av att i sin yrkesroll inte kunna handla på det sätt som man själv uppfattar som det moraliskt rätta. Fenomenet framträder särskilt inom vården, skolan och andra människovårdande verksamheter där medarbetare…
Köp här

Isbn: 9789144142029

Utgivningsår:20210701

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin, Kirsten Grønlien Zetterqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
En medveten och gemensam professionsetik bidrar till att utveckla den etiska kompetensen och innebär att lärare får inspiration och stöd för det dagliga yrkesutövandet. Under en vanlig dag i skolan uppstår ofta svåra situationer, där lärare måste agera snabbt och många gånger på egen hand. Detta kräver en etisk…
Köp här

Isbn: 9789140694751

Utgivningsår:20160527

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sara Duppils, Jari Ristiniemi, Timo Järpeskog, Sofie Halvarsson, Birgit Lindgren-Ödén, Britt Johanne Farstad, Per-Erik Söderberg, Stefan Larsson, Per Vesterlund, Olof Dahlin, Ann-Kristin Mimmi Eriksson, Marie Hafstad, Peder Thalén, Lina Schiller

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna antologi har kandidatprogrammet Människa-kulturreligionsprogrammet (MKR) vid den religionsvetenskapliga ämnesavdelningen vid Högskolan i Gävle som gemensam nämnare och övergripande tema. Programmet har en unik sammansättning kurser som bara finns i Gävle och har i en undersökning pekats ut som det mest populära…
Köp här

Isbn: 9789188145567

Utgivningsår:20210303

Utgivare: Gävle University Press

Mediatyp: BC

av:Gert Helgesson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Forskning och informationshantering Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Forskningsetik är ett ämne på stark framväxt. Universitet och högskolor tar frågan på allt större allvar, liksom tidskriftsredaktörer och forskarna själva. Forskningsetik som forskningsämne har också vuxit påtagligt på senare år. Under tiden fortsätter rapporterna om nya fall av forskningsfusk och andra avvikelser från…
Köp här

Isbn: 9789144088495

Utgivningsår:20150623

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Ulla-Carin Hedin, Sven-Axel Månsson, Ronny Tikkanen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Företagsekonomi och management Organisationsteori och beteende
Vad händer när en anställd inom socialtjänst, sjukvård eller skola slår larm om missförhållanden på arbetsplatsen? Hur svarar ledningen och vilka blir reaktionerna inom organisationen? När man måste säga ifrån presenterar den första svenska studien om whistleblowing inom människovårdande organisationer. Författarna…
Köp här

Isbn: 9789127117822

Utgivningsår:20081208

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Christer Sturmark, Douglas Hofstadter

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Människan har en unik superkraft: förnuftet. Hon är förmögen att både förstå, förklara och förändra världen. Men när tankelättja breder ut sig tenderar hon att halka sig fram till sina slutsatser. Behovet av att tro på förnuftet och att åter blåsa liv i upplysningens ideal är större idag än på många år. I Konsten att…
Köp här

Isbn: 9789189139794

Utgivningsår:20211014

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Carl-Henric Grenholm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
I Bortom humanismen diskuteras hur kristen etik skall förhålla sig till humanistisk etik. Bör vi godta den postmoderna kritiken av humanismens rationalism och universalistiska anspråk? I boken diskuteras naturrättslig etik, narrativ dygdetik, teocentrisk etik och etiska modeller inom befrielseteologi och feministisk…
Köp här

Isbn: 9789152637562

Utgivningsår:20170101

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Nils Franzén, Victor Moberger, Olle Risberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Metaetiken behandlar filosofiska frågor om hur moraliska påståenden, moraliska uppfattningar, moraliska fakta och moralisk kunskap är beskaffade – liksom frågan om sådana fakta och sådan kunskap överhuvudtaget finns. I centrum för denna introduktionsbok står frågan om moralen är objektiv – hur ska denna…
Köp här

Isbn: 9789144140131

Utgivningsår:20210803

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Stefan Einhorn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Vilken värld vill vi lämna vidare till våra barn? Vilket är mitt ansvar för utvecklingen? Det är frågor vi måste ställa oss, skriver Stefan Einhorn i sin angelägna bok Konsten att göra skillnad – En liten bok om vårt stora ansvar. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har skapat stora förutsättningar för…
Utgått

Isbn: 9789137152240

Utgivningsår:20180829

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av:Magna Robertsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Krig och försvar Krigsvetenskap Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Försvarsmaktens förtjänstmedalj med svärd delas ut till svenska soldater och officerare som erkänsla och belöning för tapperhet i strid. Militära medaljer drivs av en immateriell och värdebaserad logik, som bygger på egenskapen personligt mod och på militära yrkeskunskaper. De skiljer sig därmed från traditionella…
Köp här

Isbn: 9789179110345

Utgivningsår:20201118

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:J. Mikael Olsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Feminism och feministisk teori Filosofi Filosofi och religion Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Flera av den feministiska idétraditionens portalfigurer verkade inom vad man kan kalla den klassiska upplysningstraditionen. Men inom den moderna feminismen finns många kritiska röster mot det klassiska upplysningsarvet. Och medan de upplysningskritiska feministerna hävdar att detta arv bör förkastas hävdar vissa…
Köp här

Isbn: 9789198437188

Utgivningsår:20191110

Utgivare: Café 60 Media

Mediatyp: BC

av:Derek Parfit

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Diskriminering och jämlikhet Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Derek Parfit var en av vår tids mest originella filosofer och hans ”Jämlikhet eller prioritet?” är oumbärlig för alla som funderar över jämlikhet och moraliska skyldigheter. På flera sätt gav Parfit moralfilosofin en ny riktning och formulerade nya och ofta oväntade problem. Bland annat gjorde han…
Köp här

Isbn: 9789198701807

Utgivningsår:20210415

Utgivare: Ad hoc förlag

Mediatyp: BC

av:Derek Parfit

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
I ”Skäl och personer” utmanar Derek Parfit våra invanda föreställningar på en mängd områden. Med hjälp av en konstant ström av snillrika tankeexperiment och argument rubbar han metodiskt grunderna för våra uppfattningar om rationalitet, moral, tid och personlig identitet. Mest känd är han nog för…
Köp här

Isbn: 9789198719017

Utgivningsår:20230101

Utgivare: Ad hoc förlag

Mediatyp: BB

av:Philippa Foot

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
En spårvagn skenar mot fem oskyldiga personer. Du kan styra om vagnen mot en ensam person och därmed rädda livet på de fem. Bör du styra om vagnen? Sedan Philippa Foot formulerade det välbekanta ”spårvagnsexemplet” har filosofer försökt ge ett övertygande svar. Men det är inte exemplet i sig som placerar Foot bland…
Köp här

Isbn: 9789198719000

Utgivningsår:20220507

Utgivare: Ad hoc förlag

Mediatyp: BC

av:Stefan Einhorn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
För snart tio år sedan kom Stefan Einhorns bok Konsten att vara snäll som handlade om betydelsen av att vara en god medmänniska, och har sålts i över 350 000 exemplar samt översatts till 17 språk. Nu återkommer Einhorn till frågorna om gott och ont, men ur ett helt annat perspektiv. I De nya dödssynderna tar han ett…
Köp här

Isbn: 9789137143156

Utgivningsår:20140919

Utgivare: Bokförlaget Forum

Mediatyp: BB

av:Patricia Churchland

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Andra medicinska specialiteter Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi
Vad är ett samvete? Hur tillägnar vi oss värderingar? Och finns det universella moraliska sanningar? För att förstå det fascinerande och komplexa system vi kallar samvete räcker inte enbart filosofi, teologi eller psykologi till – vi behöver också ta den biologiska evolutionens roll i beaktande. Det menar…
Köp här

Isbn: 9789188589729

Utgivningsår:20210421

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Deirdre McCloskey

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Deirdre McCloskey är professor i ekonomisk historia vid University of Illinois. Dygder, individer, samhällen har inte publicerats tidigare och är även första gången McCloskey översätts till svenska.Dygder, individer, samhällen är en av tre essäer som belyser frågan om ett nytt samhällskontrakt.Timbro förlags essäserie…
Köp här

Isbn: 9789177030485

Utgivningsår:20161216

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Cecilia Sjöholm

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria
Samvetet, skrev 1500-talsförfattaren Michel de Montaigne, har en fantastisk kraft! Det kan få oss att anklaga och strida mot oss själva — och det ser oss när ingen annan gör det. Men det kan också göra oss starka. I samma anda har författare och tänkare som Shakespeare, Luther, Hegel, de Gouges och många andra lyft…
Köp här

Isbn: 9789113125992

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av:Martha C. Nussbaum

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Djur och samhälle Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Varje dag råkar djur illa ut över hela världen. Vare sig det gäller köttindustrin, tjuvjakt, den skoningslösa förstörelsen av habitat eller vanskötseln av husdjur: Världen är i behov av ett etiskt uppvaknande kring djurens moraliska rätt – av internationella proportioner! Från delfiner till kråkor, elefanter till…
Köp här

Isbn: 9789189732285

Utgivningsår:20240513

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Frits Gåvertsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
This thesis comprises a study of the ethical thought of Iris Murdoch with special emphasis, as evidenced by the title, on how morality is intimately connected to self-improvement aiming at perfection and how the study of (literary) fiction has an important role to play in our strive towards bettering ourselves within…
Köp här

Isbn: 9789188473936

Utgivningsår:20180814

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av:Ola Sigvardsson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Hur mycket ska en offentlig person behöva tåla i medierna? Under de tio år då Ola Sigvardsson var pressombudsman, PO, var det en av medieetikens mest centrala frågor. Det mediala landskapet gick igenom en stor omvandling: tidningarna digitaliserades, de sociala medierna slog igenom – så kom metoo och…
Köp här

Isbn: 9789189526808

Utgivningsår:20220829

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780875166711

Utgivningsår:20000114

Utgivare: De Vorss & Company

Mediatyp: BC

av:Jan Sjunnesson

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Åtta texter av Charles Taylor, Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Richard Rorty, Allen Buchanan, John Rawls, Michael Walzer. red. Jan Sjunnesson Denna antologi tar upp ett aktuellt och viktigt tema i moral- och samhällsfilosofiskt tänkande som rör våra grundläggande relationer till varandra i moderna samhällen,…
Köp här

Isbn: 9789163727283

Utgivningsår:20130326

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Dalai Lama

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Buddhism Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Östasiatisk och indisk filosofi Religion och tro
Enligt Dalai Lama har vår överlevnad varit – och kommer att fortsätta vara – beroende av vår inneboende godhet. Vår hänsyn till varandras känslor på en enkel mänsklig nivå är mycket mer effektiv och betydelsefull än lagstiftning. Han säger: ”Jag är övertygad om att människan till sin natur i grunden…
Köp här

Isbn: 9789177092339

Utgivningsår:20000401

Utgivare: Damm Förlag

Mediatyp: BB

av:Roland Spjuth

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Kristendom Religion och tro
Kristen moralhistoria är en intresseväckande skildring av hur kristna genom historien sökt efter det goda livet och format gemensamma handlingar som hjälpt även andra att sträcka sig efter denna moraliska vision. Boken förankrar genom detta moralen i ett större livssammanhang. Författaren tar med läsaren till…
Köp här

Isbn: 9789198569810

Utgivningsår:20200525

Utgivare: Spricka förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Vad innebär en förmåga att möta andra människor med omsorg och respekt? Hur kan grundläggande demokratiska värden som jämlikhet och rättvisa, jämställdhet och likaberättigande, tolkas? Och på vilket sätt kan detta synliggöras och diskuteras i…
Köp här

Isbn: 9789151107547

Utgivningsår:20221114

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Michael Tomasello

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion
Vi har lätt att uppfatta små barn som självcentrerade varelser, men i själva verket är de påfallande samarbetsvilliga. Tvååringar har betydligt lättare att sinsemellan dela upp någonting åtråvärt – några bananer, till exempel – än vad schimpanser har. Det är alltså inte enbart vårt abstrakta tänkande som skiljer oss…
Köp här

Isbn: 9789171733474

Utgivningsår:20111006

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Stefan Einhorn

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärpsykologi och personlig utveckling Självhjälp och praktiska råd
Om våra mörkaste sidor och hur vi kan kontrollera dem För snart tio år sedan kom Stefan Einhorns bok Konsten att vara snäll som handlade om betydelsen av att vara en god medmänniska, och har sålts i över 350 000 exemplar samt översatts till 17 språk. Nu återkommer Einhorn till frågorna om gott och ont, men ur ett helt…
Köp här

Isbn: 9789187725371

Utgivningsår:20140924

Utgivare: A Nice Noise

Mediatyp: AC