Bläddra

Energismarta småhus : vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Energismarta småhus : vägledning och råd till byggherrar, arkitekter och ingenjörer

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Av den totala energianvändningen går ca 40 % till uppvärmning av bebyggelse. Med hänsyn till den förväntade energiprisutvecklingen och det allmänna samhällsmålet om minskad energianvändning, känns det angeläget att använda så flexibla och energismarta lösningar som möjligt. Man gör klokt i att minimera energibehovet mer än vad som är lönsamt med dagens beräkningsmetoder. Den här skriften behandlar energismarta och flexibla lösningar till småhus, vad som kan göras när man ska bygga nytt. Den riktar sig till blivande villabyggare och till arkitekter och ingenjörer.