Bläddra

Ett svar i taget : Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

Ett svar i taget : Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik

Kategorier: Interpersonal communication & skills Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Undervisning för elever med särskilda behov
Köp här

En bok om att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik.

I boken ger Louise Ardoris förslag på strategier för hur du kan förstå, förhålla dig till och hitta lösningar på de problem som orsakar utmanande beteenden.

När du möter en person med till exempel autismspektrumtillstånd kan det ibland vara svårt att förstå vad denne försöker förmedla. Ibland kan personen, på grund av till exempel kommunikationssvårigheter, visa att något inte stämmer på sätt som kan vara utmanande för andra att förstå och förhålla sig till. Svårigheten för dig som professionell att reda ut vad som är fel leder ofta till osäkerhet i hur man bäst ska hjälpa till. I förlängningen skapar detta frustration och ibland leder det också till konflikt.

I boken ger Louise Ardoris efterlängtade tips om vad som är viktigt att ha koll på, exempel på företeelser som ofta leder till att det hakar upp sig och förslag på vad du kan göra för att vända situationer till något positivt. Allt för att du ska uppnå den effekt du önskar med den tydliggörande pedagogiken.

Louise Ardoris är en uppskattad utbildare och handledare inom LSS och liknande verksamheter. Hon är utbildad inom bland annat pedagogik, handikapprätt och handikappvetenskap och har lång erfarenhet av att arbeta med personer med autism och andra neuropsykiatriska eller kognitiva funktionsnedsättningar. Hon har utbildats i tydliggörande pedagogik både i Sverige och vid TEACCH i USA.