Bläddra

av:Annelie Karlsson

Kategorier: Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Fritids är en viktig verksamhet som ibland finns i skuggan av skolans verksamhet. I denna bok lyfts fritidshem fram och får den uppmärksamhet de förtjänar och behöver. Bokens fokus är att göra fritidshemmet till en trygg och utvecklande plats för elever med särskilda behov. När detta görs på det sätt som författaren…
Köp här

Isbn: 9789144128924

Utgivningsår:20200107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789188149466

Utgivningsår:20191203

Utgivare: Lärarförlaget

Mediatyp: BC

av:Eva Helin Henriksson, Susanne Ivarsson Borg, Annika Norlin, Carina Persson, Ingela Ulvestig

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik i praktiken belyser att alla lärare behöver specialpedagogisk kompetens för att kunna göra undervisningen tillgänglig för alla elever och få en ökad förståelse för olikheter bland elever. För att kunna möta hela bredden av olikheter hos eleverna i en klass, behövs ett specialpedagogiskt…
Köp här

Isbn: 9789144130026

Utgivningsår:20200204

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Carolina Lindberg, Tarek Eddib, Malin Valsö

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Värsta bästa jobbet Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som, eller utbildar dig till, resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner. Många av de elever som behöver en extra vuxen för att klara sin skolsituation har en…
Köp här

Isbn: 9789177411338

Utgivningsår:20190508

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Sonja Svensson Höstfält

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik 2 fördjupar och utvecklar kunskaperna inom specialpedagogiken. I boken har författaren lyft fram barnperspektivet även om innehållet ska kunna användas i verksamheter som vänder sig till alla åldrar. Innehållet i boken präglas av det salutogena perspektivet och de fyra grundpelarna i värdegrundsarbete:…
Köp här

Isbn: 9789152316061

Utgivningsår:20130615

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Anna Bengtsson, Ida Necovski

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Ta tillvara på specialpedagogens kompetens i det förebyggande och främjande arbetet. Flytta fokus från individnivå till ett större fokus på skolans lärmiljöer. Boken Specialpedagog – med kompetens att utveckla skolan visar med konkreta exempel hur det kan gå till. Genom att se på specialpedagogens arbete utifrån…
Köp här

Isbn: 9789177412502

Utgivningsår:20210315

Utgivare: Gothia Kompetens AB

Mediatyp: BC

av:Anna Sjölund, Cajsa Jahn, Ann Lindgren, Malin Reuterswärd

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Att hantera funktionshinder Att hantera personliga problem Autism och Aspergers syndrom Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Autism och ADHD i skolan och tydliggörande pedagogik I boken Autism och adhd i skolan – handbok i tydliggörande pedagogik förklarar författarna elevernas ojämna förmågor och svårigheter, hur de kan upptäckas i skolan och framför allt hur du med tydliggörande pedagogik kan anpassa undervisningen och…
Köp här

Isbn: 9789127819047

Utgivningsår:20170923

Utgivare: Natur & Kultur Akademis

Mediatyp: BC

av:Marie Nilsson Nordfors

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Lära för livet Boken Lära för livet bygger på grundläggande forskning samt pedagogisk praktik i en gymnasiesärskoleklass på det individuella programmet. Den visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras du att utveckla din egen undervisning…
Köp här

Isbn: 9789177410997

Utgivningsår:20190712

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Lars Klintwall, Maria Olofsgård Jegéus, Anna Backman, Hampus Bejnö, Bella Berg, Tiina Holmberg Bergman, Catrin Killander, Ulrika Långh, Charlotte Scocco, Dag Strömberg, Klara Wenneborg

Kategorier: Barnpsykologi och utvecklingspsykologi Förskolan Pedagogik Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Ungefär ett barn i varje förskolegrupp har svårt att lära sig viktigafärdigheter för livet. Övningarna i den här boken lär barn att:. leka med andra barn. hantera övergångar och sociala regler. kommunicera bättre. förstå vad andra säger. sova bättre. äta mer varierat. Du får följa tre barn i förskoleåldern – Joel…
Köp här

Isbn: 9789127825123

Utgivningsår:20200404

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Inga-Lill Jakobsson, Inger Nilsson

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogik och funktionsvariationer?är en gedigen grundbok som belyser de vanligaste funktionsnedsättningarna ur olika specialpedagogiska perspektiv. Boken ger rikligt med återkoppling till den pedagogiska praktiken samt tillgång till förklaringsmodeller för att möta elevernas behov och skapa en inkluderande…
Köp här

Isbn: 9789127827486

Utgivningsår:20191108

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BB

av:Linda Jensen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Hur skapar vi en lyckad skolgång för elever med ADHD och autism? I boken får du stifta bekantskap med Funktionstrappans fyra steg. Där har hjärnforskning, evidensbaserad pedagogik och beteendevetenskap omvandlats till hundratals handfasta tips som även omfattar dyslexi och dyskalkyli. Börja var du vill och arbeta själv…
Köp här

Isbn: 9789163956973

Utgivningsår:20171228

Utgivare: Be My Rails Publishing

Mediatyp: BB

av:Ulrika Aspeflo, SvenOlof Dahlgren

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Autism och Aspergers syndrom Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Undervisning för elever med särskilda behov
Autism- och Aspergerförbundet har länge arbetat för att öka kunskapen om autism och förståelsen för personer med autism i samhället. I detta arbete har Utbildningscenter Autism och dess veckoutbildningar i Sunne varit en mycket viktig del. I denna bok beskrivs arbetssättet på dessa utbildningar. Boken består av tre…
Köp här

Isbn: 9789163982729

Utgivningsår:20180814

Utgivare: Rfa Utbildningscenter Autism

Mediatyp: BC

av:Åsa Barrander

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Vardagen i möten med personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en handbok, med utgångspunkt i specialpedagogik med inriktning IF och vänder sig till dig som arbetar inom särskola, förskola, grundskola, på gruppboenden, inom daglig verksamhet, på korttidsboenden, boendestöd, LSS-verksamhet, BVC,…
Utgått

Isbn: 9789188657220

Utgivningsår:20210324

Utgivare: Linnefors förlag / STILITS

Mediatyp: BB

av:Margareta Lundkvist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Under de dryga fyrtio år som jag arbetade som speciallärare i särskolan hände det mycket. Både på riksplanet och för mig som lärare. I den här boken berättar jag om både de stora förändringarna och de små vardagshändelserna. Den är skriven helt utifrån mig, mina erfarenheter, kunskaper och minnen. Jag har även…
Köp här

Isbn: 9789188169112

Utgivningsår:20191021

Utgivare: SEMEJ

Mediatyp: BC

av:Anne Lindblom, Veronica Hammenlind, Freddie Johansson, Robin Hedin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
De unga författarna med diagnoser inom autismspektrat berättar med insikt och inlevelse om deras upplevelser i pedagogiska verksamheter och övriga livet. Anne Lindblom är deras före detta lärare. Boken tar avstamp i författarnas gemensamma upplevelser som lärare och elever i särskild undervisningsgrupp. Läsaren får…
Köp här

Isbn: 9789144137681

Utgivningsår:20201020

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Eva Hallin

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Hur hindrande språkstörningen blir i en viss situation beror på hur de språkliga kraven ser ut – och skolmiljön är full av språkliga krav. Den här boken ger fakta och praktiska råd till lärare, föräldrar och andra vuxna som möter barn med språkstörning. Ingår i serien Lärpocket.
Köp här

Isbn: 9789127455184

Utgivningsår:20190813

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Margareta Lundkvist

Kategorier: Att hantera personliga problem Coping with autism / Asperger’s Coping with neurodevelopmental issues Familj och hälsa Förskolan Hälsa, relationer och personlig utveckling Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med inlärningssvårigheter Undervisning för elever med särskilda behov
Det finns mycket bra litteratur om autismspektrumtillstånd (AST), både facklitteratur och personliga verklighetsskildringar. Men jag vill med den här lilla skriften bidra med ett komplement till ovanstående och kortfattat sprida lite kunskap och dela med mig av mina erfarenheter och tankar samt några praktiska tips. …
Köp här

Isbn: 9789197387453

Utgivningsår:20191021

Utgivare: SEMEJ

Mediatyp: BE

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
  Om elever som inte kan gå tll skolan Ny upplaga! Mycket har hänt. Sju års intensivt utvecklingsarbete har gett resultat. Hur ser skolfrånvaron ut i Sverige och utomlands? Ny forskningsöversikt ger svar. Hemmasittare i den första upplagan byts ut till hemmasittande elever. Läs varför i Hemmasittande elever och…
Köp här

Isbn: 9789185617432

Utgivningsår:20220201

Utgivare: Columbus Förlag

Mediatyp: BC

av:Anneli Nielsen, Mikaela Nyroos

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Den utbildning och fostran som barn möter under den första delen av livet har betydelse för deras utveckling, lärande och framtida livsvillkor. Förskolan är det första steget i utbildningen och därför är dess roll viktig. I förskolans uppdrag framgår att alla barn har rätt till gemenskap. Barnen har också rätt till en…
Köp här

Isbn: 9789147141487

Utgivningsår:20220204

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Pauline Gibbons,

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik Undervisning för elever med särskilda behov
Tredje uppdaterade upplagan, anpassad till Lgr 11. Stärk språket Stärk lärandet har sedan första svenska upplagan 2006 blivit en av de viktigaste böckerna för alla som undervisar elevgrupper med varierande språkkunskaper. Boken – som i denna tredje upplaga har kopplats till Lgr 11 – vänder sig främst till lärare i…
Köp här

Isbn: 9789173828666

Utgivningsår:20130123

Utgivare: Hallgren & Fallgren

Mediatyp: BC

av:Lena W. Henrikson, Anna Sjölund

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Skolkompassen är ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan. I varje klass finns elever med ojämna förmågor. Den pedagogiska utredningen ska ligga till grund för att vi ska kunna kompensera för detta. En kartläggning gör att vi förstår de bakomliggande orsakerna…
Köp här

Isbn: 9789172059788

Utgivningsår:20150219

Utgivare: Gothia Fortbildning AB

Mediatyp: BC

av:Maria Ohlsson

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Specialpedagogiska verktyg som kan lösa alla svårigheter finns inte. Men med förståelse för barns olika behov, en medvetenhet om betydelsen av vårt eget synsätt och med anpassningar, kan vi komma långt och göra stor skillnad för de barn som behöver oss mest. I Ett specialpedagogiskt förhållningssätt i förskolan lyfts…
Köp här

Isbn: 9789144153001

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Susanna Cederquist

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Dyslexi innebär läs- och skrivsvårigheter men också tillgång till specifika styrkor. I denna bok beskriver Susanna Cederquist varför det är viktigt att se hela bilden av dyslexi – att arbeta med både svårigheterna och dyslexistyrkorna och ge eleverna verktyg för framtiden. Tanken med Dyslexi i skolan – Se hela…
Köp här

Isbn: 9789152360088

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Margareta Lundkvist

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Kreativa sopor – Ännu flera strukturerade och TEACCH-inspirerade aretsuppgifter Cirka tjugo år tog det innan uppföljaren till häftena ”Förslag och idéer till strukturerade och TEACCH-inspirerade arbetsuppgifter” och ”Flera förslag och idéer…” kom till, men nu är den färdig. Den här gången blev det en bok med ett mera…
Köp här

Isbn: 9789188169129

Utgivningsår:20200925

Utgivare: SEMEJ

Mediatyp: BE

Köp här

Isbn: 9789152309469

Utgivningsår:20110613

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av:Ann-Katrin Swärd, Siv Fischbein, Monica Reichenberg, Andrea Atterström, Louisa Atterström, Diana Berthén, Olivia Carter, Solveig-Alma Halaas Lyster, Carolyn Harvey, Ann Johansson, Anna-Carin Jonsson, Alexandra Kappel, Elin Lande, Gullan Löwenbrand-Jansson, Matt Maguire, Aud Pettersen-Solberg, Catherine Shipton, Idor Svensson, Melainie Walker, Louise Wramner

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Att lyckas lära sig något svårt stärker självkänslan och befrämjar hälsa och välmående. Därför är det viktigt att lärare stärker sin egen och elevers optimism om att alla kan utvecklas. Ett optimistiskt förhållningssätt är avgörande i arbetet med elever med olika funktionsnedsättningar, det vill säga en positiv…
Köp här

Isbn: 9789144137544

Utgivningsår:20200727

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anna Klockar, Mia Vestman

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Studievägledning och elevhälsa Teaching of students with social, emotional or behavioural difficulties Undervisning för elever med särskilda behov Utbildningsstrategier och utbildningspolitik
Med sikte på skolnärvaro är boken för dig som spanar efter strategier som kan vända frånvaro till närvaro! Det är en handbok som fokuserar på vikten av ett systematiskt arbete. Boken tar upp faktorer som kan trigga och utlösa frånvaro och diskuterar hur arbetet i skolan skulle kunna utformas för att minska dessa…
Köp här

Isbn: 9789178231195

Utgivningsår:20200925

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Helena Hemmingsson, Snæfrídur Thóra Egilson, Helene Lidström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Många elever i dagens svenska skola är i behov av anpassningar och särskilt stöd. För att rätt insatser ska kunna planeras och genomföras är det viktigt att elevernas behov upptäcks och kartläggs på ett systematiskt sätt. BAS – Bedömning av anpassningar i skolmiljön är ett validerat elevcentrerat…
Köp här

Isbn: 9789144140582

Utgivningsår:20200902

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Linda Palla

Kategorier: Förskolan Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Skolor Undervisning för elever med särskilda behov
Boken är en sorts grundbok i specialpedagogik för förskola och om specialpedagogik i förskola. Den utgör en grundlig och grundläggande beskrivning av ”huvudsaker” inom ett specialpedagogiskt fält i förskola, men stannar inte där. Det finns även fördjupningar i form av analyser, problematiseringar och reflektioner inom…
Köp här

Isbn: 9789144151267

Utgivningsår:20210518

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Matilda Frick, Martin Karlberg, Nina Klang, Johan Lundin Kleberg, Ingrid Olsson, Emilia Thorup, Kersti Vikström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Boken presenterar konkreta strategier som kan användas i klassrummet för att främja lärande och delaktighet hos elever med adhd och autism. I den första delen, Psykologiska perspektiv, beskrivs diagnoskriterier, utredningsprocessen, hur adhd och autism uttrycks i vardagen samt en rad sociala och kognitiva…
Köp här

Isbn: 9789147144600

Utgivningsår:20230215

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Nihad Bunar

Kategorier: Migration, immigration och emigration Pedagogik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor Undervisning för elever med särskilda behov
Den här boken ger dig som arbetar med nyanlända elever verktyg att stödja och utveckla varje individ. Nyanlända och lärande är en forskningsbaserad antologi om nyanlända elevers mottagande och inkludering i det svenska skolsystemet. Antologin tar ett empiriskt och analytiskt helhetsgrepp om vilka sociokulturellt…
Köp här

Isbn: 9789127142367

Utgivningsår:20150814

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Claes Nilholm

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Olika grundläggande frågor om specialpedagogik står i centrum för den här boken: Hur ska vi förstå olikhet och avvikelse? Vad betyder det att diagnostisera barn i svårigheter? Behövs specialpedagogik eller ska vi kräva av den ”vanliga” pedagogiken att hantera barns olikheter inom ramen för sina ordinarie verksamheter?…
Köp här

Isbn: 9789144138626

Utgivningsår:20200324

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt, Anna Sjölund

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Fritidsverksamhet, friluftsdagar etc. Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med funktionhinder Undervisning för elever med särskilda behov
Hur kan vi förstå och kompensera för nedsatta funktionsförmågor och skapa struktur, förutsägbarhet och förståelse för sammanhang för eleverna på fritids? Hur kan pedagogen med enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet? Hur kan fritidshemmet…
Köp här

Isbn: 9789127827288

Utgivningsår:20200612

Utgivare: Natur & Kultur Akademisk

Mediatyp: BC

av:Mara Allodi Westling

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Den utbildningsvetenskapliga kärnan, UVK, är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken…
Köp här

Isbn: 9789127827318

Utgivningsår:20210202

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BB

av:Ella Cosmovici Idsøe, Caroline Snäckerström Sims, Valerie Margrain, Elisabet Mellroth, Paulina Rodriguez Milovic, Ric Sims, Susanne Svensson, Attila Szabo, Urban Söderberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Antologin Särskild begåvning i praktik och forskning är den första i sitt slag i Sverige där röster från både forskning och praktik vävs ihop. Själva begreppet särskild begåvning, dess innebörd och identifieringsmetoder problematiseras. Ett flertal förslag på undervisningsanpassningar ges utifrån flera olika stadier…
Köp här

Isbn: 9789144135670

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Pia Rehn

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teaching of gifted or talented students Undervisning för elever med särskilda behov
Den här boken handlar om särskilt begåvade elever, som på grund av adhd eller autism inte alltid har tillgång till sina resurser, och om vad skolan kan göra för att stötta dem. Den handlar om eleverna som kan, men ändå inte klarar – det vill säga om de dubbelt exceptionella, som även kallas 2E. 2E-elever blir…
Köp här

Isbn: 9789144137353

Utgivningsår:20210412

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ulrika Örtenberg

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Många lärare uttrycker att de behöver mer tid för sina elever och studenter i lärandesituationen. Lärares kunskap om läs- och skrivutveckling och avsaknaden av tid påverkar möjligheten att utveckla en god skrivförmåga hos individen som i sin tur gör det möjligt att leva ett gott liv. Det kan innebära att vara en del av…
Köp här

Isbn: 9789144131405

Utgivningsår:20200305

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Ragnhild Svensson

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Medicin och omvårdnad Neurologi och klinisk neurofysiologi Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Ragnhild Svensson har under 30 år arbetat i skolans värld. Allt från resurs till projektledare i Hässleholms kommun. Under sina många år har hon träffat tusentals elever med olika utmaningar. Men alltid lyckats hitta en individuell lösning för var och en. Ibland ensam, ibland i team. Sedan 1995 är Ragnhild dessutom en…
Köp här

Isbn: 9789163701863

Utgivningsår:20120403

Utgivare: Ragnhilds Auxilium

Mediatyp: BC

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning för elever med särskilda behov
Boken består av texter av flera författare med olika infallsvinklar på specialpedagogisk praktik. De beskriver och exemplifierar identifiering av svårigheter, samverkan mellan skolans olika stödinsatser samt hanteringen av specialpedagogiska dilemman. Forskningen i och om specialpedagogik som presenteras och diskuteras…
Köp här

Isbn: 9789147111947

Utgivningsår:20160208

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC