Bläddra

Filosofiska undersökningar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Filosofiska undersökningar

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar  utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar begrepp som språkspel och familjelikhet . På ett prövande och eftertänksamt sätt rör sig verket utan tydliga avbrott mellan filosofins kärnfrågor: språk och mening, tänkande, förståelse, avsikt, varseblivning och förnimmelse.

Många reflektioner handlar om hur ord används, ibland i form av påminnelser om hur vi faktiskt talar, ibland i form av påhittade exempel. Andra innehåller små dialoger kring ett filosofiskt problem eller reaktioner på en vilseledande filosofisk bild. Några innehåller obesvarade frågor eller behandlar filosofins egenart.

För översättningen svarar professor emeritus Lars Hertzberg och professor Martin Gustafsson, både verksamma vid Åbo Akademi.