Bläddra

av:Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Detta är en nyöversättning (2021) av ett av de mest inflytelserika verken i modern filosofi. Filosofiska undersökningar  utkom postumt 1953, och är den viktigaste framställningen av Ludwig Wittgensteins sena filosofi, där han bland annat introducerar begrepp som språkspel och familjelikhet . På ett prövande och…
Köp här

Isbn: 9789172351189

Utgivningsår:20210407

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

av:Marcia Sá Cavalcante Schuback, Hans Ruin, Ola Nilsson

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Denna bok samlar föredrag från ett symposium som hölls i samband med utgivningen av den svenska översättningen av Martin Heideggers ”På väg mot språket”. De behandlar olika aspekter av Heideggers tänkande om språket och den särställning som dikten intar i hans senare verk, med utgångspunkt i hans…
Köp här

Isbn: 9789197891363

Utgivningsår:20131104

Utgivare: Drucksache

Mediatyp: BC

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Elämän yksinkertaisuus Taide kuvaa kokonaisuutta. Tiede tutkii osia. Tieteentaide yhdistää molemmat, leipoo ja jakaa kakkua. On katsottava taidetta. Ei taideteosta, vaan sitä mitä kuvataan. Mitä ei voi kertoa. Tiede ei koskaan voi tutkia kokonaisuutta, koska meillä ei ole kieltä, jolla voisi välittää puhdasta luontoa.…
Köp här

Isbn: 9789198422702

Utgivningsår:20171001

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BC

av:Karl Karlander

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
In recent years the normativity of thought and meaning has been the subject of an extensive debate. What is at issue is whether intentionality has normative features, and if so, whether that constitutes a problem for naturalistic attempts to account for intentional phenomena. The origin of the debate is Saul…
Köp här

Isbn: 9789185445967

Utgivningsår:20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Walter Benjamin

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Walter Benjamin (1892?1840) var en djupt originell litteratur- och kulturkritiker. Han var forskare, översättare, samlare och flanör och skrev banbrytande texter om bland annat den moderna urbana tillvaron (”Paris ? 1800-talets huvudstad”, ett trebandsverk som är mer känt som ”Passagearbetet”…
Köp här

Isbn: 9789171733962

Utgivningsår:20121214

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
”Somliga hävdar att det goda är en sak och det onda en annan, andra att de är samma sak och att samma sak kan vara något gott för somliga men något ont för andra, eller något gott vid ett tillfälle och något ont vid ett annat för en och samma människa. För egen del ansluter jag mig till de senare, och jag ska utreda…
Köp här

Isbn: 9789186093228

Utgivningsår:20131112

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC

av:Gunnar Odhner

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
SPRÅKLÄRA berör språkets betydelse. Frågor som: ”vad är liv?”, ”vad är kunskap?” leder till svar som bara kan vara provisoriska. Människor har också kallat de här och liknande frågor för ”eviga” eftersom de saknar bestämda svar och tydligen alltid kommer att göra det. Är då…
Köp här

Isbn: 9789197633185

Utgivningsår:20171014

Utgivare: Förlaget Anomali

Mediatyp: BC

av:Claus Oetke

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
The dominant topic of this study pertains to the relationship between the possession of properties on the part of linguistic items, such as words, concatenations of words or sentences, and the possibility of truly ascribing those properties to the concerned units. It can be verified that among the qualities which…
Köp här

Isbn: 9789187235146

Utgivningsår:20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Martin Heidegger

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
»På väg mot språket» (Unterwegs zur Sprache) är ett av de centrala verken i Heideggers sena författarskap och räknas till ett av de viktigaste arbetena i efterkrigstidens språkfilosofi, estetik och poetik. Heidegger försöker här att precisera relationen mellan poesi och filosofi, bland annat genom en serie läsningar av…
Köp här

Isbn: 9789197891349

Utgivningsår:20120504

Utgivare: Drucksache

Mediatyp: BC

av:Eric Johannesson

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
A glass couldn’t contain water unless it contained H2O-molecules. Likewise, a man couldn’t be a bachelor unless he was unmarried. Now, the latter is what we would call a conceptual or analytical truth. It’s also what we would call a priori. But it’s hardly a conceptual or analytical truth that if a glass contains…
Köp här

Isbn: 9789176497760

Utgivningsår:20200923

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Forskare kan inte se vetenskapen från konstens perspektiv. Därför förstår man inte den oförmedlade människan som styrs av en naturkraft. Samhället ser bara kulturmakten. Av den anledningen har vi ekonomiska och politiska kriser. Ekonomer, politiker och ideologer inser inte att egoismen och girigheten har en motkraft.…
Köp här

Isbn: 9789198084160

Utgivningsår:20170901

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BB

av:Ludwig Wittgenstein

Kategorier: Analytisk filosofi och logisk positivism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Ludwig Wittgensteins Tractatus hör till de mest gåtfulla verk som skrivits. Den har lockat människor både utanför och innanför filosofin att försöka tolka de ibland ganska dunkla raderna i denna klassiker. Trots att boken skrevs för snart hundra år sedan är den lika levande i dag. Men det är inte bara själva texten som…
Köp här

Isbn: 9789113118284

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Tutkijat eivät näe tiedettä taiteen näkökulmasta. Siksi he eivät käsitä sitä välitöntä ihmistä, jota ohjaa luonnon voima. Yhteiskunta näkee vain kulttuurivallan. Sen takia meillä on taloudellisia ja poliittisia kriisejä. Ekonomit, poliitikot ja ideologit eivät tajua itsekkyyden ja ahneuden vastavoimaa.…
Köp här

Isbn: 9789198084177

Utgivningsår:20171001

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BB

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Tutkijat ei saata ymmärtää tiedettä taitheen näkökulmasta. Siksi het ei ymmärä sitä välitöntä ihmistä jota luononvoima ohjaa. Yhteiskunta näkkee vain kulttuurivallan. Sen takia meilä on ekonoomisia ja puliittisia kriisiä. Ekonoomit, pulitiikkerit ja iteolookit ei käsitä ekuismin ja ahneuven vastavoimaa.…
Köp här

Isbn: 9789198084191

Utgivningsår:20171001

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BC

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Elämän yksinkertaisuus on se vaikea. Teksti on ette tietää taitheen. Tiete ei koskhaan saata tutkia kokonaisuutta. Vain sanaparret, arvoitukset ja kuvaukset ulottuvat sinne. Kasuvet ei mene kertoa. Taije on kehno osissa. Tykkäämä tetaljista, vaikka tunnema mysiikin. Ihminen on kuin symfuniorkesteri joka pellaa…
Köp här

Isbn: 9789198084146

Utgivningsår:20161010

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BB

av:Birger Winsa

Kategorier: Språk och lingvistik Språkfilosofi Språkvetenskap / lingvistik
Livets enkelhet är det svåra. Texter är att veta konsten. Vetenskapen kan aldrig studera helheten. Bara ordspråk, gåtor och liknelser når dit. Vi kan aldrig beskriva ansiktet. Konsten är ofta dålig på delarna. Vi gillar detaljer, trots att vi känner för musik. Människan är en symfoniorkester som spelar alla…
Köp här

Isbn: 9789198084153

Utgivningsår:20161010

Utgivare: Meänkielen Förlaaki

Mediatyp: BB