Bläddra

Fokus Vreta kloster : 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Aspekter av religion Filosofi och religion Historia och arkeologi Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Köp här

Fokus Vreta kloster : 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster

Kategorier: Arkeologi Arkeologi: perioder och områden Aspekter av religion Filosofi och religion Historia och arkeologi Religion och tro Religiösa institutioner och organisationer Religiösa samfund och klosterväsendet
Köp här
Fanns det ett baptisterium i Vreta på I I 00,talet? Vad fick fåder att ge sina döttrar till klostret? Vilka är det som ligger i kungagravarna i kyr-kan? Var nunnekloster somVreta föregångare för medicinsk vård? Fanns det nunnor eller munkar i det äldsta klostret? Hur gick det till när Vreta kloster blev cisterciensiskt? Den här antologin baseras på de föredrag som hölls vid två seminarier som arrangerades 2007 och 2008 av Riksantikvarieämbetet, Föreningen Klosterliv i Vreta samt Historiska museet. Den ger en bild av Vretaforskningen under 00-talet inom så olika ämnen som arkeologi, historia, konstvetenskap och kulturgeografi. Artiklarna i boken ska främst ses som ett avstamp - inte som en slutprodukt. Seminarierna visade att det finns ett förnyat intresse för klostren inom den svenska medeltidsforskningen. Vreta har återigen hamnat i forskningens fokus.