Bläddra

För ditt eget bästa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

För ditt eget bästa

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Personliga berättelser
Köp här

"Allt jag gör är för ditt eget bästa," sa han. Till sist kändes det som om det var sant. Jag älskade honom. Och jag trodde att han älskade mig. I själva verket tog han ifrån mig allt: mina relationer, min tro på mig själv, min arbetsförmåga och min känsla av att ha ett jag.

I fem år levde Pia Johansson med Fredrik. Med de mest raffinerade metoder manipulerade han henne att om och om igen flytta sina sexuella gränser. Han isolerade henne, tryckte ner henne och band henne till sig med de ständiga växlingarna mellan dyrkan och hat, mellan ömhet och våld, med kontrollbegär, skuldbeläggande och lögner.

Efter flera försök lyckades Pia till slut lämna honom för gott. Men hur bearbetar man något, när man har blivit ingen?

Detta är en unik skildring av hur psykisk misshandel går in under huden på den som drabbas; hur tankar, känslor och hela ens verklighetsuppfattning successivt förvrids. Genom berättelsen ges också förklaringar till varför det ofta är så svårt att lämna en destruktiv relation, vad det är som gör att man till slut lyckas gå, för sista gången. Boken berör också den ofta så svåra, men livsviktiga, vägen till ett helt liv igen. Livet efter traumat.

"I den här boken får du på ett ingående och mycket smärtsamt sätt ta del av hur snabbt en väl fungerande kvinna blir charmeradoch manipulerad av en man hon möter på internet. GenomPias upplevelser får du ta del av hur lätt man kan börja flyttapå sina gränser och hamna i ett frys-läge. Pia Johansson ochAnna Carsall beskriver tydligt hur snabbt det går att förloraett sunt perspektiv på hur en parrelation ska vara.Denna bok är ännu ett viktigt inlägg i spridandet av kunskapen om hur relationspsykopater agerar. Ju större kunskapvi har desto mer kan vi undvika att hamna i deras klor. skriver Eva Rusz i förordet till boken. Eva Rusz är Legitimerad psykolog och författare till Relationspsykopater om farlig och förförisk kärlek.