Bläddra

Försvar för det franska språket och förslag till dess förskönande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Försvar för det franska språket och förslag till dess förskönande

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Joachim du Bellay (15221560) är idag mest be­römd som poet, särskilt för Les regrets (1558), med dess elegiska och satiriska sonetter. Han var en tongivande medlem i Plejaden, en grupp med sju poeter som alla strävade efter att förnya och full­ ända franska språket. Som en del i den strävan skrev du Bellay år 1549 sin traktat Försvar för det franska språket och förslag till dess förskönande. Här i svensk översättning, med inledning och kommen­tarer av Stig Strömholm.