Bläddra

av: Åke Jonsson

Kategorier: Konst Radio Scenkonst och film Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Får man svära i radio?   När Åke Jonsson var fem år börjande han drömma om att bli hallåman i radio. Tjugo år senare blev det verklighet när han började på Radiotjänst som hallåman och medarbetare på sportredaktionen. Han var då den förste hallåmannen som vuxit upp norr om Dalälven och fick jobbet först efter att…
Köp här

Isbn: 9789188419224

Utgivningsår: 20210623

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

av: Véronique Mazuru, Didier Mazuru

Kategorier: Filosofi och religion Forngrekisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ibland dyker det upp uttryck som kanske känns främmande för att de inte används så ofta, som att någon persons svaga punkt är dennes akilleshäl är något som många känner till. Men varifrån kommer det uttrycket och en del andra uttryck, kanske mindre kända, som ibland dyker upp. Här får vi på ett pedagogisk sätt reda…
Köp här

Isbn: 9789151984179

Utgivningsår: 20210312

Utgivare: Boktryckarna

Mediatyp: BB

av: Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Namnet Sotenäs finns omnämnt redan i de gamla isländska sagorna och avsåg från början troligen det näs som skjuter ut i Soten, havsområdet utanför Bohuskusten söder om Väderöarna och Fjällbacka skärgård och norr om Smögen och skärgårdsområdet därutanför. Att ordet sot i detta namn skulle avse något mörkt är knappast…
Köp här

Isbn: 9789172290594

Utgivningsår: 20090921

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Ola Wikander

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Detta är en bok om väldigt gamla språk. Språk som inte kan användas för att upprätta några handelsavtal eller knyta affärskontakter, och med största sannolikhet inte heller för att få en dejt på någon bar någonstans i världen. Ändå finns det många människor för vilka dessa språk är i allra högsta grad levande och som…
Köp här

Isbn: 9789146213338

Utgivningsår: 20060330

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Per Vikstrand

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Boken utgör den vetenskapliga rapporten från projektet Ortnamnskronologi och den nya arkeologin som finansierats av Riksbankens jubileumsfond och Institutet för språk och folkminnnen.
Köp här

Isbn: 9789186959074

Utgivningsår: 20131209

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Johan Althoff

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Vad rymmer det svenska ordförrådet? Hur hänger orden ihop med hur vi tänker?Boken bjuder på en upptäcktsfärd genom språket, ger oss verktyg att hantera det med och öppnar våra sinnen för den stora ordglädjen.Här kan du som läsare ta dig fram bland synonymer och metaforer, tillverka nya eller återupptäcka mycket gamla…
Köp här

Isbn: 9789150117844

Utgivningsår: 20160426

Utgivare: Alfabeta

Mediatyp: BB

av: Jörgen Birch-Jensen

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Från rista till chatta beskriver på ett underhållande och lättsamt vis talets och språkets långa och spännande historia, allt från de första människornas grymtanden till våra dagars högteknologiska uttryck. Jörgen Birch-Jensen redogör för det svenska språkets historia och utveckling och svarar på dina frågor om varför…
Köp här

Isbn: 9789163388385

Utgivningsår: 20110901

Utgivare: Jörgen Birch-Jensen

Mediatyp: BC

av: Antoine Rivarol

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
År 1784 prisbelönades Antoine Rivarol av den kungliga preussiska akademien i Berlin för en skrift med titeln “Tal om det franska språkets allmänna användning”. I den argumenterar han för att franska är det språk som bäst förtjänar vara det bildade Europas lingua franca. Han presenterar det som han uppfattar…
Köp här

Isbn: 9789198514957

Utgivningsår: 20191112

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av: Birgit Falck-Kjällquist

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Stångenäs härad behandlar namn i det område som i dag utgörs av Lysekils kommun. I boken förklaras och kommenteras namn på sjöar, vattendrag, vägar och stigar, hamnar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med mera – namn som inte betecknar bebyggelse. En del av dem används inte alls idag utan speglar…
Köp här

Isbn: 9789186959203

Utgivningsår: 20150420

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Joachim du Bellay

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Forntida, medeltida och klassiska texter Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Joachim du Bellay (15221560) är idag mest be­römd som poet, särskilt för Les regrets (1558), med dess elegiska och satiriska sonetter. Han var en tongivande medlem i Plejaden, en grupp med sju poeter som alla strävade efter att förnya och full­ ända franska språket. Som en del i den strävan skrev du Bellay år 1549 sin…
Köp här

Isbn: 9789189113367

Utgivningsår: 20210407

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BB

av: Anita Shenoi

Kategorier: Humor Livsstil, hobby och fritid Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Sail in on a shrimp sandwich and other curious Swedish sayings Every country has them culturally unique expressions that bring colour to everyday language and provoke a laugh or two in literal translation. Swedish contains all manner of weird and wonderful sayings, many without obvious equivalents in English. Here we…
Köp här

Isbn: 9789187795275

Utgivningsår: 20170418

Utgivare: Kakao Förlag

Mediatyp: BB

av: Mikael Parkvall

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Det tros finnas mellan 150 och 200 språk i Sverige i dag, men ingen vet säkert eftersom det inte existerar någon svensk språkstatistik ingen har med andra ord något fast grepp om vilka språk som utgör modersmål för Sveriges befolkning. De allra flesta som bor i landet är förstås modersmålstalare av svenska, men hur…
Köp här

Isbn: 9789198092271

Utgivningsår: 20160105

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162284930

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Bengt Pohjanen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Dr Arne Runeberg från Helsingfors gjorde 1952 en resa i Tornedalen. Han visste inte mycket om oss, inte mer än vad han läst i Suomen heimot (Finlands stammar) som var en nationalistisk storfinsk tidning. Vad såg han? Vad upplevde han? När han betraktade den västra sidan av Torne älv kände han sig som i Lewis Carrolls…
Köp här

Isbn: 9789188843340

Utgivningsår: 20190913

Utgivare: Barents publisher

Mediatyp: BC

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Boken behandlar namnförrådet i det område som förr bar namnet Tunge härad och som idag är en del av Munkedals kommun. I boken förklaras och kommenteras häradsnamnet, namn på i häradet belägna socknar, byar, gårdar, f.d. torp och andra smärre bebyggelser av olika slag liksom namn på sjöar, vattendrag, berg, mossar,…
Köp här

Isbn: 9789172290129

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Nyåret 2013 upphörde Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet som egen enhet och gick upp i den nybildade Institutionen för svenska och flerspråkighet. Forskning och undervisning i svenska och övriga nordiska språk fortsätter i oförminskad omfattning, men skiftet har ändå gett anledning att blicka…
Köp här

Isbn: 9789187235627

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
“Lycka är en god hälsa och ett dåligt minne” – Ingrid Bergman “Problemet med vår tid är att framtiden inte är vad den brukade vara” – Paul Valéry “Hellre barfota än boklös” – Ordspråk från Island Nya och klassiska ordspråk och aforismer – och alla de där snärtiga…
Köp här

Isbn: 9789155257484

Utgivningsår: 20110928

Utgivare: Bokförlaget Semic

Mediatyp: BB

av: Jhumpa Lahiri

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Med andra ord ar en samling korta essaer skrivna pa italienska, ett sprak Jhumpa Lahiri blev foralskad i for 20 ar sedan. Hon har darefter bott i Rom nagra ar och umgatts med spraket pa heltid. I en serie personliga betraktelser skildrar hon sitt mote med det frammande spraket. Det blir till ett nara sjalvportratt om…
Köp här

Isbn: 9789173376525

Utgivningsår: 20150323

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Julia Nordblad

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt Språkundervisning och språkinlärning
Kring sekelskiftet 1900 lanserades i Sverige och Frankrike en ny pedagogisk metod för att lära ut nationalspråket på platser där andra språk dominerade. Från den allra första skoldagen skulle undervisningen uteslutande ske på svenska respektive franska. På ett slående sätt blev metoden obligatorisk i skolundervisningen…
Köp här

Isbn: 9789187483110

Utgivningsår: 20150305

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162284954

Utgivningsår: 20110331

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Catarina Röjder, Hugo Karlsson, Roger Wadström

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Stångenäs härad behandlar namn i det område som idag utgörs av Lysekils kommun (utom Skaftö). I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken…
Köp här

Isbn: 9789186959746

Utgivningsår: 20211001

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Åke Dahlström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Att aktivt söka information är berikande. Ett roligt och stimulerande sätt att göra det på är att välja ord helt slumpmässigt, ta reda vad som finns att veta om dem på de vägar som står till buds samt skriva ner det infångade vetandet och egna tankar i ämnet. Författaren har utifrån den metoden valt ord ur Svenska…
Köp här

Isbn: 9789175179261

Utgivningsår: 20160808

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789162284961

Utgivningsår: 20120604

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Christian Kock, Anna Lyngfelt, Mona Forsskåhl, Carina Rosenberg-Wolff, Henrik Juel, Gunilla Almström Persson, Mika Hietanen, Charlotte Jørgensen, Martina Björk, Dimitrios Iordanoglou, Janne Lindqvist, Sine Nørholm Just, Jon Viklund, Jette Barnholdt Hansen, Kristine Marie Berg, Berit von der Lippe , Johan L. Tønnesson, Jens E. Kjeldsen

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska forskningens intresse för människan som…
Köp här

Isbn: 9789187833625

Utgivningsår: 20151201

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Ulla Berglindh

Kategorier: Flaggor, symboler och logotyper Kommunikationsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt Tvärvetenskap
Hur smakar ett äpple? Varför pyntar man sig med fjädrar, ordnar och band? Vilken betydelse har skolhus och läromedel? Hur hanterar barn sin tvåspråkighet? Strukturer, symboler, signaler hjälper oss att navigera på kommunikationens öppna vatten. Dessutom stiftar vi bekantskap med kända och okända personer som gjort…
Köp här

Isbn: 9789185359141

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Folkuniversitetets Akademiska Press

Mediatyp: BC

av: Maria Löfdahl

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Sotenäs härad behandlar namn i det område som idag till största delen utgörs av Sotenäs kommun. I boken förklaras och kommenteras områdets bebyggelsenamn; härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av dem används inte alls idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken…
Köp här

Isbn: 9789186959449

Utgivningsår: 20181029

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Birgit Häggkvist

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
När människor hävdar att dagens svenska håller på att förvandlas till en sorts engelska, vad menar de med det? Lånat har vi ju alltid gjort inte minst från engelskan utan att modersmålet för den skull gått förlorat, och inslaget av engelska ord i svensk sakprosa beräknas fortfarande stanna vid högst en procent. Den…
Köp här

Isbn: 9789163909023

Utgivningsår: 20160613

Utgivare: Hirundo

Mediatyp: BC

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
This volume brings together a series of studies aimed at analyzing the presence of African lexical items in Latin American varieties of Iberoromance languages on both sides of the Uruguayan-Brazilian border. The first chapter introduces the historical perspective and the following articles present results from the…
Köp här

Isbn: 9789186071974

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789170634901

Utgivningsår: 20150908

Utgivare: Karlstads universitet

Mediatyp: BH

av: Catarina Röjder

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Det som tidigare var Tanums härad (Tanums och Lurs socknar) är idag en del av Tanums kommun. I denna bok förklaras och kommenteras häradets bebyggelsenamn: härads- och sockennamn, namn på byar, gårdar, torp och backstugor. En del av namnen används inte idag utan återspeglar äldre tiders namnförråd. Boken innehåller…
Köp här

Isbn: 9789186959012

Utgivningsår: 20130327

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC

av: Rose Hollis

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Written with speakers of Swedish and English in mind, the author catches a glimpse of English at play with Swedish in mainstream news and international media between 2015 and 2020. What do we know about Volvo, immigrants or travel? Is Brexit part of a social practice? Why is French included as well as Norwegian wolves…
Köp här

Isbn: 9789178511761

Utgivningsår: 20200225

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Maria Löfdahl

Kategorier: Geografi Geografiska referensverk Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Ortnamn och namnregister Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Ortnamnen i Tanums härad behandlar en del av namnförrådet i det område som förr bar namnet Tanums härad och som idag är en del av Tanums kommun. I boken förklaras och kommenteras namn som inte betecknar bebyggelser, det vill säga namn på sjöar, vikar, vattendrag, öar, vägar, berg, mossar, myrar, åkrar och ängar med…
Köp här

Isbn: 9789172290303

Utgivningsår: 20060527

Utgivare: Institutet för språk och folkminnen

Mediatyp: BC