Bläddra

Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter

Fradragsrett for inngående merverdiavgift – tilknytningskravet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Merverdiavgiften setter sitt preg på samfunnet. Provenyet er helt sentralt for finansiering av velferdsstaten, og reglene har betydning for virksomheters omsetning, innførsel og anskaffelser. Virksomheters fradragsrett ved anskaffelse av varer og tjenester er kjernen i merverdiavgiftssystemet. Fradragsretten reiser mange rettsspørsmål, men særlig sentralt er kravet til tilknytning mellom anskaffelsen og avgiftspliktig virksomhet. Det foreligger mange retts- og forvaltningsavgjørelser om tilknytningskravet, men dette er den første boken om tilknytningskravets innhold. Boken er viktig for jurister som jobber med merverdiavgift til daglig eller som skal vurdere fradragsretten i en konkret sak. Også revisorer, regnskapsførere og andre som jobber med merverdiavgift til daglig vil ha nytte av boken.