Bläddra

av: Christina Sjöstedt Forslund

Kategorier: Egendom och fastigheter Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
FASTIGHETSMOMS är en praktisk momsvägledning för dig som kommer i kontakt med momsfrågor inom fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. Det komplexa regelverket förklaras på ett lättfattligt sätt kryddat med tips och råd.
Köp här

Isbn: 9789176951958

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg, Jan Kleerup

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789139022220

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Emil Frennberg, Ulrika Hansson, Martin Jacobsson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MERVÄRDESSKATT – EN KOMMENTAR kommer nu för första gången ut i bokformat. Den har tidigare publicerats i pärmar med lösblad och i Zeteo. Den första upplagan av Mervärdesskatt – En kommentar avsåg förhållandena per 1 januari 1997. Vid denna tidpunkt hade Sverige varit medlem i EU i endast två år. Mycket har…
Köp här

Isbn: 9789139021865

Utgivningsår: 20190611

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ann Linders

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna bok presenteras reglerna för var en gränsöverskridande transaktion ska mervärdesbeskattas. Utgångspunkten tas i mervärdesskattedirektivet. Dessutom behandlas annan EU-rättslig lagstiftning, såsom t.ex. genomförandeförordningens tillämpningsföreskrifter till direktivet. Relevanta avgöranden från EU-domstolen,…
Köp här

Isbn: 9789139017615

Utgivningsår: 20150129

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I den allmänna delen behandlas mervärdesskattens syfte och utformning, principer, rättskällor samt skattskyldighet och avdragsrätt. Denna del är avsedd att ge läsaren grunderna för mervärdesskatten och därmed underlätta studiet av de frågor som behandlas i den särskilda delen av boken. I den särskilda delen ges…
Köp här

Isbn: 9789139014850

Utgivningsår: 20100408

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansiell redovisning Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789176950746

Utgivningsår: 20170220

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Översynen ska syfta till att förbättra mervärdesskattelagstiftningen genom att den får en tydligare struktur och blir mer överskådlig samt språkligt moderniserad.
Köp här

Isbn: 9789138250587

Utgivningsår: 20200602

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789152337165

Utgivningsår: 20160121

Utgivare: Sanoma Utbildning

Mediatyp: BC

av: Jan Kleerup, Eleonor Kristoffersson, Peter Melz, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I den fjärde upplagan av Mervärdesskatt i teori och praktik har ändringar fram till den 1 januari 2014 beaktats. Nytt i denna upplaga är exempelvis ett avsnitt om förfarandemissbruk, ny hantering av mervärdeskatt vid import och nya regler beträffande frivillig skattskyldighet vid upplåtelse av fastighet. Listan med…
Köp här

Isbn: 9789139017585

Utgivningsår: 20140325

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187677168

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789176952337

Utgivningsår: 20200228

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansiell redovisning Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789170277993

Utgivningsår: 20130131

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansiell redovisning Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789176951224

Utgivningsår: 20190331

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Offentliga finanser och beskattning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Uppdraget har varit att se över den ersättning som kommuner, landsting, kommunalförbund och samordningsförbund får för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av eller bidragsgivning till verksamhet inom sjukvård, tandvård, social omsorg, utbildning och vid hyra av lokaler för vissa boendeformer. Utgångspunkten är ett…
Köp här

Isbn: 9789138243671

Utgivningsår: 20151103

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Peter Melz, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mervärdesskatt har blivit en allt viktigare skatteform. Den är statens viktigaste inkomstkälla och den påverkar priserna på nästan alla varor och tjänster för konsumenterna. Genom handelns ökade internationalisering har även skattens internationella konsekvenser blivit föremål för större uppmärksamhet. Inom EU har…
Köp här

Isbn: 9789176789179

Utgivningsår: 20150720

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Björn, Forssén Forssén

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Momsreform – förslag för Sverige, EU och forskningen innehåller förslag om ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler på området. Denna bok baseras på två tidigare böcker de senaste åren från författaren om behovet av en mer genomgripande momsreform i Sverige, dvs. på: I., Momsreform i…
Köp här

Isbn: 9789176152805

Utgivningsår: 20181121

Utgivare: Melker Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Innehåller bl.a. mervärdesskattelagen, mervärdesskatteförordningen, skattebetalningslagen och skattebetalningsförordningen samt utdrag ur Sveriges anslutningsfördrag med EU.
Köp här

Isbn: 9789138323748

Utgivningsår: 20070201

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Pernilla Rendahl

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förslag till förändringar av beskattning av digitala affärsmodeller har arbetats fram på både EU- och OECD-nivå. Huvudargumentet till förslagen är att nuvarande skattesystem är orättvist digitala företag anses betala mindre skatt än traditionella företag. Vilka rättviseskäl anges i förslagen och vad utgör en rättvis…
Köp här

Isbn: 9789188637376

Utgivningsår: 20210421

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Robert Påhlsson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Mervärdesskatten är föremål för en långtgående EU-rättslig harmonisering. Huvudregeln är att skatt ska tas ut för alla varor och tjänster, men det finns flera undantag. Sjukvårdsundantaget har fått kraftigt ökad betydelse på senare år, bland annat på grund av det ökade utbudet av vård utanför den offentliga sektorn.…
Köp här

Isbn: 9789176789438

Utgivningsår: 20150720

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Björn Forssén

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Momsreform – förslag för Sverige, EU och forskningen innehåller förslag om ändringar av mervärdesskattelagen (1994:200), ML, och av vissa EU-regler på området. Boken har, med ett par mindre tillägg, samma innehåll som den e-bok med samma titel som utgavs 2018-12-10. Denna bok baseras på två tidigare böcker de senaste…
Köp här

Isbn: 9789176152966

Utgivningsår: 20190620

Utgivare: Melker Förlag

Mediatyp: BC

av: Peter Melz, Eleonor Kristoffersson, Jan Kleerup, Jesper Öberg

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande förframställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Mervärdesskatt i teori och praktik är indelad i en allmän och i en särskild del. I den allmänna delen behandlas…
Köp här

Isbn: 9789139019183

Utgivningsår: 20160205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Christina Sjöstedt Forslund, Göran Alvemalm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagsrådgivning och företagsstöd Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Om Moms för event- och reseföretag Resor och event är ett mycket komplext område inom momsen. Ofta bedrivs verksamheten utanför Sverige, vilket innebär att företagen måste hålla reda på vad som gäller i de olika länderna såväl som i Sverige. Dessutom finns regler om vinstmarginalbeskattning att ta hänsyn till. Vår…
Köp här

Isbn: 9789176951187

Utgivningsår: 20180314

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Mikael Ek

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Beskattning av varutransaktioner är en central del av det harmoniserade mervärdesskattesystemet inom EU. När det första och andra mervärdesskattedirektivet trädde i kraft var utgångspunkten att leveranser av varor som huvudregel skulle beskattas i den medlemsstat där varorna hade sitt ursprung. En sådan utgångspunkt…
Köp här

Isbn: 9789177370918

Utgivningsår: 20191205

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789186191283

Utgivningsår: 20101028

Utgivare: Tholin & Larsson-gruppen

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525743

Utgivningsår: 20130222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Gunnar Rabe

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Lagsamlingen, som nu utkommer för femtiosjätte gången, innehåller praktiskt taget samtliga lagar på skatteområdet som den praktiskt verksamma rådgivaren, domaren, skattetjänstemannen eller studeranden behöver. Förutom gällande lagtext finns också äldre lagtext med för de flesta lagaravseende direkt skatt samt…
Köp här

Isbn: 9789139020523

Utgivningsår: 20180116

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525750

Utgivningsår: 20130222

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Eleonor Kristoffersson, Jesper Öberg, Jan Kleerup

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna bok presenteras gällande svensk lagstiftning, EU-rätt och relevant rättspraxis avseende mervärdesskatt. Utmärkande för framställningen är kombinationen av teoretiskt och praktiskt anslag. Författarna representerar både den vetenskapligt och den praktiskt…
Köp här

Isbn: 9789139311461

Utgivningsår: 20200205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning. Alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. Boken innehåller fördjupningskapitel om viktiga och speciella områden samt en omfattande lexi­kon­del, vilket gör boken utmärkt som uppslagsbok.
Köp här

Isbn: 9789170276255

Utgivningsår: 20100309

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186525941

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Redovisning: studiehandledningar och handböcker Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789176951859

Utgivningsår: 20200309

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av: Björn Lundén, Ulf Svensson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789170277085

Utgivningsår: 20110321

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Innehåller EU:s mervärdesskattedirektiv (2006/112/EG), direktiv (2008/9/EG) om återbetalning till beskattningsbara personer från annat medlemsland samt även viss övrig EU-rättslig lagstiftning på mervärdesskatteområdet såsom rådets förordning om administrativt samarbete.
Köp här

Isbn: 9789186525958

Utgivningsår: 20140228

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lena Hiort af Ornäs, Eleonor Kristoffersson

Kategorier: Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
De flesta människor i Sverige betalar moms så gott som varje dag. Arbetar du som skattejurist, redovisningsekonom, revisor, ekonomichef, egenföretagare eller som företrädare för en organisation eller ett bolag, kommer du säkert dagligen i kontakt med momsreglerna mer konkret och behöver kunna tillämpa dem i praktiken.…
Köp här

Isbn: 9789147097029

Utgivningsår: 20120412

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: Ulf Bokelund Svensson, Björn Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansiell redovisning Finansväsen och redovisning Juridik Mervärdesskatt och tullavgifter Redovisning Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
MOMS är en utförlig och praktisk momshandledning där alla momsregler förklaras på ett begripligt sätt. En större del av boken handlar om de speciella momsreglerna vid transaktioner med utlandet, både när det gäller varuhandel och köp/försäljning av tjänster. Boken innehåller även fördjupningskapitel om viktiga och…
Köp här

Isbn: 9789170279461

Utgivningsår: 20150216

Utgivare: Björn Lundén Information

Mediatyp: BC