Bläddra

Generaldirektör i rikets tjänst på politikens villkor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här

Generaldirektör i rikets tjänst på politikens villkor

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Köp här
Syftet med denna bok är att försöka beskriva under vilka förutsättningar och begräsningar ett ledarskap i offentlighetens tjänst utövas och vilka svårigheter och möjligheter detta innebär. Fokus ligger inte på ledarskapsteorier utan på den verklighet myndighetschefer möter och har att hantera. Boken används av regeringskansliet för utbildning av nya generaldirektörer. Den används också i universitetsutbildning för ledning av offentlig verksamhet och som underlag för diskussioner om förutsättningar och begränsningar för utövande av ledarskap i offentlig verksamhet.