Bläddra

av: Anna Lundén

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kvalitetssäkring Management och företagsledning Tillverkningsindustri
Under tusentals utbildningstimmar inom läkemedelsindustrin har Anna Lundén fått en bra uppfattning om vilka kunskaper kring GMP som efterfrågas, både för anställda i läkemedelsföretag och för personer i angränsande branscher, som leverantörer, entreprenörer och konsulter. Nu har Anna samlat allt i denna bok:•…
Köp här

Isbn: 9789198317442

Utgivningsår: 20200121

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av: Ida Gremyr, Bjarne Bergquist, Mattias Elg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Quality Management. An Introduction is a multi-purpose book designed for both university students and practitioners. In the book, the authors elaborate on the fundamental principles of quality management by connecting it to relevant practices and methods. Why is this book important? Change and improvements,…
Köp här

Isbn: 9789144132143

Utgivningsår: 20200421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin, Kjell Asplund, Mats Bojestig, Linus Johansson, Bodil Klintberg, Margareta Kristenson, Evalill Nilsson, Anette Petersson, Hanna Sjöberg, Jan-Erik Synnerman, Johan Thor, Fredrik Westander, Staffan Winter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälsoinformatik Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Det här är en bok som beskriver vad kvalitetsregister i svensk hälso- och sjukvård är, hur de uppkommit och hur de knyter an till kunskapsstyrning. Boken rekommenderas för alla som utbildar sig inom vårdsektorn och för dig som är yrkesverksam inom vård och omsorg och vill veta mer på området. Röster om boken: Äntligen…
Köp här

Isbn: 9789185565740

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Karolinska Institutet University Press

Mediatyp: BC

av: Napoleon Hill

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På senare tid har det skrivits många böcker om personlig utveckling och vägen till framgång. Men de flesta har svagheten att de inte ger de praktiska råden och anvisningarna som du behöver för att förverkliga alla dina planer på ett roligare, bättre och lyckligare liv. Tänk rätt, bli framgångsrik är en praktisk bok. De…
Köp här

Isbn: 9789163360497

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Spectacular Events Sweden

Mediatyp: AC

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På sitt eget personliga och lättillgängliga sätt berättar John Steinberg om teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ditt ledarskap bland barnen och blir mer uppmuntrande gentemot föräldrarna. John ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du kan…
Köp här

Isbn: 9789188822536

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: Lars Gohde

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att kvalitetssäkra administration i offentlig sektor, med allt som det innebär av kundfokus, målorientering och att arbeta med ständiga…
Köp här

Isbn: 9789172511903

Utgivningsår: 20190104

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Napoleon Hill

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På senare tid har det skrivits många böcker om personlig utveckling och vägen till framgång. Men de flesta har svagheten att de inte ger de praktiska råden och anvisningarna som du behöver för att förverkliga alla dina planer på ett roligare, bättre och lyckligare liv. Tänk rätt, bli framgångsrik är en praktisk bok. De…
Köp här

Isbn: 9789163327247

Utgivningsår: 20080515

Utgivare: Spectacular Events Sweden

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman, Bengt Klefsjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Den snabba digitala utvecklingen har skapat ett nytt affärslandskap med stora möjligheter och utmaningar för både kunder och organisationer inklusive deras leverantörer. Områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö integreras samtidigt alltmer med ett hållbart samhälle som mål och ekonomiskt starka länder som Kina och…
Köp här

Isbn: 9789144151182

Utgivningsår: 20210317

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Pontus Bodelsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Management by Glädje är ledarskap som förändrar det normala – att endast två av tio medarbetare är engagerade och beredda att göra det lilla extra. Potentialen till ökad effektivitet är alltså enorm och i boken beskrivs hur du kan bli en mer inspirerande chef genom att finna din egen personliga ledarstil.Läs…
Köp här

Isbn: 9789147095803

Utgivningsår: 20111223

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av: Bo Bergman, Bengt Klefsjö

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Management: produktions- och kvalitetsstyrning Management: särskilda områden
Ett nytt affärslandskap har skapats: den digitala utvecklingen accelererar; erbjudanden skapas som blandningar av varor, tjänster och upplevelser; hållbarhet har blivit en allt viktigare kvalitetsdimension; den globala konkurrensen har blivit allt starkare. Ett nytt förhållningssätt till kvalitetsutveckling med fokus…
Köp här

Isbn: 9789144143088

Utgivningsår: 20200708

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Anders Anell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Med denna rapport vill Anders Anell, professor vid Ekonomihögskolan i Lund, bidra till diskussionen om den framtida styrningen och finansieringen av svensk hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt i erfarenheter, utmaningar och möjligheter beskrivs hur styrningen kan förbättras och hur den framtida finansieringen bör…
Köp här

Isbn: 9789188637420

Utgivningsår: 20200901

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
New version with references to ISO 9001:2015 and ISO 13485:2016! After thousands of training hours in the Medical Device industry, Anna Lundén has earned a good understanding for what kind of GMP/QSR knowledge that is requested, both for the employees in this industry as well as for people in adjacent companies as…
Köp här

Isbn: 9789198317473

Utgivningsår: 20200318

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Lundén

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kvalitetssäkring Management och företagsledning Tillverkningsindustri
Votre guide raisonné des GMPs:• Les connaissances essentielles sur les GMPsdans un style simple et facile d’accès• Des tableaux comparatifs des similitudes et des différences entre les réglementairesles plus courants• Des tableaux reliant aux exigences spécifiques des GMPs• Parfaitement adapté pour des recherches…
Köp här

Isbn: 9789198317480

Utgivningsår: 20180608

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av: Vesa Leppänen, Ann-Mari Sellerberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Forskningsprojektet Handelns frontpersoner har undersökt dolda kompetenser och relationerna mellan personal och kunder inom handeln. De empiriska undersökningarna har utförts med deltagande observation vid en livsmedelsbutik, två bensinstationer och en elektronikbutik. Två rapporter föreligger nu, författade av Vesa…
Köp här

Isbn: 9789186980528

Utgivningsår: 20100930

Utgivare: Bokbox förlag

Mediatyp: BC

av: Anna Lundén

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kvalitetssäkring Management och företagsledning Tillverkningsindustri
DESCRIPTION After thousands of training hours in the Pharmaceutical industry, Anna Lundén has earned a good understanding for what kind of GMP knowledge that is requested, both for the employees in this industry as well as for people in adjacent companies as suppliers, consultants and contractors. Now Anna Lundén have…
Köp här

Isbn: 9789198317459

Utgivningsår: 20200128

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Med systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Denna skrift beskriver kortfattat innebörden av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om…
Köp här

Isbn: 9789173653084

Utgivningsår: 20220324

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av: Jan Asplind

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Syftet med denna bok är att försöka beskriva under vilka förutsättningar och begräsningar ett ledarskap i offentlighetens tjänst utövas och vilka svårigheter och möjligheter detta innebär. Fokus ligger inte på ledarskapsteorier utan på den verklighet myndighetschefer möter och har att hantera. Boken används av…
Köp här

Isbn: 9789163727207

Utgivningsår: 20130321

Utgivare: Bågspännaren Asplind Consulting

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Juridik Kvalitetssäkring Lagstiftning om underhållning och media Management och företagsledning Marknadsrätt Särskilda rättsområden
Kartlägger hur tillsynen av alla varor som erbjuds på den svenska marknaden, så kallad marknadskontroll, är reglerad. Man har också analyserat om myndigheternas befogenheter och sanktionsmöjligheter är lämpliga för myndigheternas uppdrag, bland annat i ljuset av den ökande e-handeln. I betänkandet konstateras att vissa…
Köp här

Isbn: 9789138246665

Utgivningsår: 20170914

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789171628695

Utgivningsår: 20160715

Utgivare: SIS Förlag

Mediatyp: BB

av: John Steinberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
På sitt eget personliga och lättillgängliga sätt berättar John Steinberg om teorier utifrån en filosofi om att söka styrkor. Du får inspiration för ditt sätt att utföra ditt ledarskap bland eleverna och blir mer uppmuntrande gentemot föräldrarna. John ger också många konkreta samtalsmodeller där du får tips på hur du…
Köp här

Isbn: 9789188822529

Utgivningsår: 20080901

Utgivare: Steinbergs Utbildning

Mediatyp: BC

av: Veronica Boxberg Karlsson, Carola Rönnqvist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Under våra år på ledande befattningar inom servicebranschen så har vi insett att nyckeln till ett framgångsrikt och lönsamt företag är att alla medarbetare vill ge suverän service. Men ack så svårt det kan vara att nå dit! De kritiska framgångsfaktorer vi anser krävs i alla företag som vill bli framgångsrika är: 1, En…
Köp här

Isbn: 9789197822213

Utgivningsår: 20150513

Utgivare: Better Business Books

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789113049847

Utgivningsår: 20130606

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Kjell Borking, Mats Danielson, Love Ekenberg, Jim Idefeldt, Aron Larsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Mängder av felaktiga beslut beror på att man inte har funderat tillräckligt. Det här kan förefalla ganska självklart. Men förbluffande ofta så fattas även mycket avgörande beslut utan särskilt stora föregående analyser. Javisst. Det finns ofta lite bakgrundsdata någonstans som ligger och skvalpar. Men det görs inte…
Köp här

Isbn: 9789197845038

Utgivningsår: 20100215

Utgivare: Sine Metu Productions

Mediatyp: BC

av: Anna Lundén

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk utrustning och medicinska tekniker
Under tusentals utbildningstimmar inom industrin har Anna Lundén fått en bra uppfattning om vilka kunskaper som efterfrågas, både för anställda i den Medicintekniska branschen och för personer i angränsande branscher, som leverantörer, entreprenörer och konsulter. Anna har samlat allt i en bok:• Grundläggande kunskaper…
Köp här

Isbn: 9789198317466

Utgivningsår: 20160220

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av: Greg S. Reid, Sharon L. Lechter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
I Tre steg från guldet har Sharon L. Lechter och Greg S. Reid skrivit en spännande berättelse som ger ett starkt budskap inte minst i tider av ekonomisk motgång: Ge aldrig upp! Du kan vara bara tre steg från guldet – Den största framgången i ditt liv . Denna boken inspirerar dig inte bara i att tro på dig själv…
Köp här

Isbn: 9789197889001

Utgivningsår: 20100601

Utgivare: Spectacular Events Sweden

Mediatyp: BB

av: Anna Lundén

Kategorier: Chemical, biotechnology & pharmaceutical industries Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Kvalitetssäkring Management och företagsledning Tillverkningsindustri
Votre guide des systèmes qualité pour les dispositifs médicaux• Les connaissances essentielles en matière de qualité pour l’industrie des dispositifs médicaux, dans un style clair et facile à lire.• Des tableaux résumant les similitudes et les différences entre la norme ISO 13485 et le référentiel US 21 CFR 820 (QSR).•…
Köp här

Isbn: 9789198317404

Utgivningsår: 20160302

Utgivare: Kunskapshuset Förlag

Mediatyp: BC

av: Lars Nilsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Kvalitetssäkring Management och företagsledning
Ständiga förbättringar ska genomsyra alla verksamhet Både kvalitetssystemet ISO 9000 och miljöledningssystemet ISO 14000 kräver att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar Kvalitetspriset “Utmärkelsen Svensk kvalitet” talar om ständiga förbättringar som en grundläggande värdering, med förklaringen:…
Köp här

Isbn: 9789163053764

Utgivningsår: 20110617

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC