Bläddra

Grekisk Mytologi i Vardagslivet

Kategorier: Filosofi och religion Forngrekisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Grekisk Mytologi i Vardagslivet

Kategorier: Filosofi och religion Forngrekisk religion och mytologi Forntida religioner och mytologier Religion och tro Språk och lingvistik Språk: historia och allmänt Språk: referensverk och allmänt
Köp här
Ibland dyker det upp uttryck som kanske känns främmande för att de inte används så ofta, som att någon persons svaga punkt är dennes akilleshäl är något som många känner till. Men varifrån kommer det uttrycket och en del andra uttryck, kanske mindre kända, som ibland dyker upp. Här får vi på ett pedagogisk sätt reda på bakgrunden till dem och när de används. Boken sammanfattar tolv berättelser ur den grekiska mytologin relaterade till just de uttryck vi ibland använder oss av. Berättelserna är vackert illustrerade av akvareller.
Den andra delen av boken, inspirerad av berättelserna, reflekterar över likheterna i våra olika världskulturer samt några filosofiska principer bakom dessa uttryck.