Bläddra

Hyreslagen : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden

Hyreslagen : en kommentar

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna tionde upplaga har innehållet uppdaterats med de nya regler i 55 § om hyressättning som trädde i kraft den 1 januari 2011 och med de ändringar som gjorts i anledning av införande av en ny lag om uthyrning av egen bostad samt förlängning av den s.k. presumtionstiden för hyror i nyproduktion. Vidare beaktas ett hundratal nya avgöranden i hyrestvister, fram till hösten 2012. I vissa avseenden har tidigare resonemang förtydligats och utvecklats, exempelvis beträffande omfattningen av hyresvärdens skadeståndsskyldighet enligt 11 §. Kommentaren har ajourförts även med annan lagstiftning som har betydelse för tillämpning av hyreslagen, t.ex. den nya plan- och bygglagen och den nya delgivningslagen. I kommentarform behandlas hyreslagens 73 paragrafer. mot bakgrund av bland annat en rikhaltig rättspraxis.