Bläddra

av:Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Bostadshyresavtal är avtal som avser upplåtelser av hus eller delar av hus som helt eller till en inte oväsentlig del ska användas som bostäder. Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning som lättillgängligt beskriver olika situationer som hyresgäster och hyresvärdar ställs inför samt vilka regler som…

Isbn: 9789139116035

Utgivningsår:20180222

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I Hyreslagarna kommenteras hyreslagen m.fl. lagar paragrafvis och i denna 12:e upplaga har lagändringar t.o.m. april 2020 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall t.o.m. april 2020 redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar avseende både lokal- och…

Isbn: 9789139022985

Utgivningsår:20200611

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Charlotte Andersson, Emil Andersson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? I vilka fall tillåts ett lägenhetsbyte när hyresgästen genom bytet får en väsentligt förbättrad boendestandard? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en…

Isbn: 9789139024903

Utgivningsår:20211112

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Rune Thomsson, Leif Holmqvist

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen. Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som i arbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövning av hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande…

Isbn: 9789139116189

Utgivningsår:20191122

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Charlotte Andersson, Emil Andersson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Referat från samtliga av landets tolv hyresnämnder förklaras. Det gäller lägenhetsbyten (hyresrätt) samt andrahandsuthyrning (hyresrätt och bostadsrätt). Här beskrivs när bifall ges eller samtycke vägras. Det är första gången sedan 1986 som en översikt görs. Den presenterar en mer enhetlig rättstillämpning än tidigare…

Isbn: 9789139107040

Utgivningsår:20040601

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Charlotte Andersson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten? Var går gränsen mellan inneboende och hyresgäst? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning? Dessa och många frågor därtill förklaras i denna handbok,…

Isbn: 9789139109495

Utgivningsår:20081010

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Lokalhyra avser upplåtelser av hus eller delar av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelser av mark för byggnader i kommersiell verksamhet. För båda dessa kommersiella upplåtelseformer gäller ett indirekt…

Isbn: 9789139025252

Utgivningsår:20221117

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar paragrafvis lagen om uthyrning av egen bostad. Lagen, som i boken kallas UEB-lagen, ger i viss utsträckning hyresvärd och hyresgäst större frihet att avtala om sitt hyresförhållande än vad den vanliga hyreslagen tillåter. UEB-lagen gäller uthyrningar som sker utanför näringsverksamhet, framför…

Isbn: 9789139113201

Utgivningsår:20130424

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Erika P. Björkdahl

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I Hyra av bostad och lokal behandlas avtalstyperna bostadshyra och lokalhyra. Boken ger en sammanhängande framställning över det hyresrättsliga området. Framställningen tar sin huvudsakliga utgångspunkt i jordabalkens tolfte kapitel (hyreslagen). Boken innehåller både en grundläggande presentation av regelverket och på…

Isbn: 9789176789766

Utgivningsår:20180226

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:Haymanot Baheru

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Den svenska bostadshyresmarknaden har varit underkastad omfattande prisreglering sedan år 1942. I denna doktorsavhandling i civilrätt kartläggs den rättsutveckling som successivt och effektivt omreglerat en krislagstiftning med offentligrättslig prägel till ett civilrättsligt prisregleringssystem av permanent karaktär…

Isbn: 9789172238077

Utgivningsår:20200512

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:Mona Olshed

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Ett stabilt och tryggt boende är många gånger en förutsättning för att arbete, familjeliv och andra delar av livet ska fungera. Därför är boendefrågor centrala i det sociala arbetet. Socialarbetare möter till exempel personer som hotas av vräkning eller som inte lyckas ta sig in på bostadsmarknaden på grund av…

Isbn: 9789151106694

Utgivningsår:20210622

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Bengt Billquist, Lars Olsson, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Kommentaren behandlar hyresförhandlingslagens kollektiva förhandlingssystem och kommenterar lagen paragraf för paragraf. Hyreslagen kompletteras av hyresförhandlingslagens bestämmelser om kollektiva förhandlingar och överenskommelser. Hyresförhandlingslagen är grundpelaren i regleringen av det kollektiva…

Isbn: 9789139018735

Utgivningsår:20191127

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789173337007

Utgivningsår:20150520

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten, men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas. Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats…

Isbn: 9789139023418

Utgivningsår:20220207

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Charlotte Andersson, Emil Andersson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
När får en hyresgäst hyra ut sin lokal eller bostad i andra hand? Vad är praxis när det gäller svarta pengar vid lägenhetsbyten? När kan en bostadsrättsförening vägra samtycke till en andrahandsuthyrning? Denna tredje upplaga av Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning innehåller en ny, omfattande analys av nuvarande…

Isbn: 9789139114062

Utgivningsår:20150511

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Utredningen innehåller följande kapital: Ingripande mot misskött förvaltning, Hyresgästinflytande vid renovering och ombyggnation, Privatpersoners uthyrning av bostäder Kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter, Förfarandet vid uppsägning av lokalhyresavtal Substitution Varje kapitel har sina egna…

Isbn: 9789138245996

Utgivningsår:20170426

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Förslag som ska motverka handel med hyreskontrakt och uttag av oskäliga andrahandshyror samt hindra otillåten andrahandsuthyrning. De flesta otillåtna köp av hyresrätter genomförs med stöd av bytesreglerna i hyreslagen. För att motverka detta föreslår utredaren att bytesreglerna ska ändras. Bland annat ska det krävas…

Isbn: 9789138246955

Utgivningsår:20171108

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av:Anders Victorin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar och till praktiserande jurister med intresse av hyresfrågor. Genom en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om besittningsskydd och skadestånd avser boken även att vara praktisk. Nyare företeelser som…

Isbn: 9789139203414

Utgivningsår:20030101

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Justitiedepartementet

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Ett hyresavtal kan upphöra om en lägenhet blir förstörd. Det här gäller till exempel vid brand. Hyresgästens har en utsatt ställning eftersom den är beroende av hur hyresvärden agerar. I dag tas det inte hänsyn till att omständigheterna kan skifta eller att olika lösningar kan vara motiverade. För att åstadkomma ett…

Isbn: 9789138248089

Utgivningsår:20180531

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Bertil Bengtsson, Richard Hager, Anders Victorin

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna bok lämnar författarna en redogörelse för i första hand hyresrätten,men även reglerna om arrende, tomträtt och bostadsrätt behandlas.Boken bygger ursprungligen på Bertil Bengtssons tidigare arbete Nyttjanderätt till fast egendom men har omdisponerats bl.a. så att avsnittet om hyra har utvidgats. Denna nionde…

Isbn: 9789139208563

Utgivningsår:20181018

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Tore Ljungkvist

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Enligt huvudregeln i bruksvärdesystemet ska hyran vid en tvist fastställas till skäligt belopp. Tore Ljungkvist redogör i sin studie Skälig hyra för hur bruksvärdesystemet vuxit fram och hur det idag tillämpas. Han ger också sin syn på hur systemet bör reformeras. Hyresregleringen och andra prisregleringar innebär…

Isbn: 9789172236134

Utgivningsår:20150519

Utgivare: Stockholm Centre for Commercial Law

Mediatyp: BC

av:Nils Larsson, Stieg Synnergen, Christina Wahlström

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
En praktisk handbok som beskriver alla de situationer som hyresvärdar och hyresgäster ställs inför, inte minst i tvister. Boken är disponerad efter de huvudområden som parterna arbetar med och syftet är att de med hjälp av boken med dess rikhaltiga exempel ska kunna hantera de flesta av frågorna. Den redovisar vad…

Isbn: 9789139109464

Utgivningsår:20080514

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Isbn: 9789176105337

Utgivningsår:20160722

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Nils Larsson, Stieg Synnergren

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Lokalhyra avser upplåtelse av hus eller del av hus för i första hand affärsverksamhet. Anläggningsarrende avser upplåtelse av mark för byggnad i kommersiell verksamhet. För båda dessa upplåtelseformer gäller ett indirekt besittningsskydd vilket gjort det lämpligt att behandla dessa tillsammans. Kommersiella hyres- och…

Isbn: 9789139111610

Utgivningsår:20110128

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Isbn: 9789176105160

Utgivningsår:20140117

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BB

av:Leif Holmqvist, Rune Thomsson, Elisabeth Ahlinder

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.

Isbn: 9789139025733

Utgivningsår:20220505

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ulf Skorup, Tomas Underskog

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyreslagen m.fl. lagar kommenteras paragrafvis. Boken riktar sig till dem med eller utan juridisk utbildning som kommer i kontakt med hyresfrågor. I denna elfte upplaga har lagändringar t.o.m. juni 2018 beaktats. Refererade domar och andra rättsfall redovisas och det gäller bl.a. även inte publicerade hovrättsdomar…

Isbn: 9789176106761

Utgivningsår:20180817

Utgivare: Karnov Group

Mediatyp: BC

av:Leif Holmqvist, Rune Thomsson

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
I denna tionde upplaga har innehållet uppdaterats med de nya regler i 55 § om hyressättning som trädde i kraft den 1 januari 2011 och med de ändringar som gjorts i anledning av införande av en ny lag om uthyrning av egen bostad samt förlängning av den s.k. presumtionstiden för hyror i nyproduktion. Vidare beaktas ett…

Isbn: 9789139112624

Utgivningsår:20130305

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av:Bengt Ask, Dennis Dicksen

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Hyresmanualen är ett uppskattat verktyg bland jurister och andra som hanterar hyresavtal och hyresrättsliga frågor. I och med denna, den åttonde, upplagan ges manualen ut i bokform för att ytterligare underlätta användningen och läsningen. Den fungerar som uppslagsverk för att snabbt ge en uppfattning om de olika…

Isbn: 9789186325138

Utgivningsår:20160915

Utgivare: Limhamnsgruppen

Mediatyp: BC

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Ta efter den tyska hyresmarknaden: Fri hyressättning! Den svenska hyresmarknaden karakteriseras av att det saknas utbud av hyresbostäder i områden där efterfrågan är stor, dvs. i storstadsområdena. Samtidigt finns ett utbudsöverskott tillsammans med förhållandevis höga hyresnivåer i andra regioner.Föreslår därför att…

Isbn: 9789138238561

Utgivningsår:20130102

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Anders Victorin, Assur Badur, Jonny Flodin, Richard Hager

Kategorier: Egendomslagstiftning Fastighetsrätt Hyreslagstiftning Juridik Särskilda rättsområden
Kommersiell hyresrätt behandlar de viktigaste frågorna om lokalhyra. Boken vänder sig till hyresgäster och hyresvärdar samt till praktiserande jurister som har intresse av hyresfrågor. Den avser att vara praktisk också i den meningen att den ger en fyllig diskussion av besvärliga frågor, t.ex. reglerna om…

Isbn: 9789139115472

Utgivningsår:20170228

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC