Bläddra

Identitet och differens

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Identitet och differens

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Volymen innehåller två texter, Identitetssatsen och Metafysikens onto-teo-logiska uppbyggnad. I den förra presenteras centrala teman i Hei-deggers sena filosofi. I den senare ställer Heidegger sitt eget filosofiska program mot Hegels filosofi och försöker ge en bestämning av metafysikens väsen.