Bläddra

av: Medusa Loveheart

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro
This book is written by The last warlock and is a wonderful journey in our evolution. A brand new ism is revealed, Dao Buddhism with all that it means and a breathtaking look upon this world today. It reveals the truth about the human being and brings you a better faith in tomorrow. There is groundbreaking metaphysics …
Köp här

Isbn: 9789174638219

Utgivningsår: 20190702

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Handlar om livets mening, belyser människans utveckling, inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv och hur vi formar vårt öde. Livet och evolutionen påvisas som ett ändamålsenligt, evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både…
Köp här

Isbn: 9788788652383

Utgivningsår: 20090701

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175808031

Utgivningsår: 20160628

Utgivare: Artos & Norma Bokförlag

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Iflg. det materialistiske livssyn er livet blot et tilfældigt fysisk fænomen og evolutionen ses som et resultat af rene tilfældigheder i samspil med blinde naturlove. Denne bog præsenterer et Nyt Virkelighedssyn, iflg. hvilket livet er evigt, universet levende og uendeligt, og evolutionen styret af en altomfattende…
Köp här

Isbn: 9788788652048

Utgivningsår: 19840101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Presæntation af BIND 2 følger efter den almene tekst om X-Verket neden. Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden…
Köp här

Isbn: 9788788652086

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Presæntation af BIND 3 følger efter den almene tekst om X-Verket neden. Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden…
Köp här

Isbn: 9788788652093

Utgivningsår: 19880101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Markus Gabriel

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi Populärfilosofi
Världen finns inte. Men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns – men att världen också är…
Köp här

Isbn: 9789113060231

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Presæntation af BIND 4 følger efter den almene tekst om X-Verket neden. Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden…
Köp här

Isbn: 9788788652109

Utgivningsår: 19890101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Bogen i 2 bind (totalt 590 sider) indgår i “New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS”, og giver en dybtgående og koncentreret præsentation af ontologien i det Kosmiske Verdensbillede. Belyser vor egen og alt levendes Eksistens og Udødelighed. Bygger broer til naturvidenskaben og giver svar på uløste spørgsmål; eksempelvis…
Köp här

Isbn: 9788741811444

Utgivningsår: 19820101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Presæntation af BIND 1 følger efter den almene tekst om X-Verket neden. Bogen indgår i "New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS" – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet,…
Köp här

Isbn: 9788788652260

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Alex Riel

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Bogen giver en bred orientering og introduktion til både den nyeste Naturvidenskab og det kosmiske Paradigme og bygger mht. sidstnævnte væsentligt på Martinus Kosmologi og Per Bruus-Jensens arbejde, der præsenterer fundamentet i det nye verdensbillede og virkelighedskoncept. Mange videnskabsmænd taler om "the…
Köp här

Isbn: 9788770560733

Utgivningsår: 20090101

Utgivare: Forlag1.dk

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Fokuserer på centrale ontolgiske dele i det Kosmiska Verdensbillede. Beskriver “X-Strukturen” – Livets og Virkelighedens basale natur. Redegør for objektiv resp. subjektiv virkelighed, og giver en løsning af “The Hard Problem of Consciousness” (the mystery of Perception) og “The Hard Problem of Reality” (the nature…
Köp här

Isbn: 9788788652284

Utgivningsår: 19980101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Et nyt verdensbillede! I vor tid, præget af utallige globale kriser, giver denne bog ægte håb for fremtiden. Beskriver ifølge Martinus Kosmologi og med udgangspunkt i religion og myter hvorledes "det onde" kulminerer, samt at menneskeheden er ved et afgørende vendepunkt. Vi tager nu de første skridt på…
Köp här

Isbn: 9788788652116

Utgivningsår: 19870101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Per Bruus-Jensen skildrer den unikke undervisning, han fik af den store danske intuitionsbegavelse Martinus, og belyser samarbejdet og kontakten i hverdagen. Bogen er en fin introduktion til Martinus Kosmologi og det Kosmiske Paradigme, der bl.a. fremstiller verdensaltet som levende og uendeligt, og fremhæver, at…
Köp här

Isbn: 9788788652291

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Handler om livets mening; belyser menneskets udvikling – inkl. hvordan vi overlever døden og udvikles fra liv til liv samt hvorledes vi former vor skæbne. Livet og evolutionen påvises som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret af en altomfattende bevidsthed. En helt Ny Virkelighedsforståelse, der bygger bro til…
Köp här

Isbn: 9788788652208

Utgivningsår: 19900101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Bogen indgår i “New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS” – formidlende en ny virkelighedsforståelse ud fra den intuitive erkendelse i Martinus Kosmologi, med fokus på menneskets og videnskabens store spørgsmål vedrørende Livet, Bevidstheden og Virkeligheden.Mennesket og den skjulte Gud giver en intellektualiseret fremstilling…
Köp här

Isbn: 9788788652307

Utgivningsår: 20021001

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Kort og letlæst introduktion til den store danske intuitionsfilosof og mystiker Martinus samt hans Kosmiske Verdensbillede. Formidler en helt Ny Virkelighedsforståelse; kompletterer og møder naturvidenskaben og giver logiske svar på mange af tilværelsens uløste gåder om livet, ”døden”, bevidstheden og virkeligheden.…
Köp här

Isbn: 9788788652246

Utgivningsår: 19940101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Belyser begreben fysisk, parafysisk, materiell og immateriell. Rejsen…
Köp här

Isbn: 9788788652390

Utgivningsår: 20100301

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Boken ingår i ”New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS” – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store…
Köp här

Isbn: 9788788652345

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BB

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Naturvidenskabens teorier om at livet spontant er opstået ud af materien og at evolutionen er tilfældig, står i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsfilosofen Martinus' beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret…
Köp här

Isbn: 9788788652420

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC