Bläddra

av: Traugott Schiebe

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Artefakter och byggnader i konsten Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Konst Konst: teman och motiv Språk och lingvistik
Bokens syfte är att undersöka abstrakta kulturobjekt i allmänhet och språk i synnerhet för att ta reda på vad för slags ting de egentligen är eller åtminstone vad för slags ting vi normalt uppfattar dem som. Den argumenterar för att vi vid sidan om ting med strukturell identitet i stor utsträckning har att göra med…
Köp här

Isbn: 9789180204330

Utgivningsår: 20211215

Utgivare: Traugott Schiebe

Mediatyp: BC

av: Arthur Schopenhauer

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi
Världen som vilja och föreställning är Arthur Schopenhauers stora, filosofiska livsverk. Hans filosofi erbjuder en världsåskådning, ett sätt att betrakta tillvaron i dess helhet, utifrån en metafysisk grund. Hos honom kombineras västerländsk filosofi med österländsk mysticism. Världen är, för Schopenhauer, vilja och…
Köp här

Isbn: 9789173272568

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
I nära dialog med Immanuel Kant, Johann Gottlieb Fichte och Friedrich Schelling utvecklade Benjamin Höijer kring sekelskiftet 1800 ett filosofiskt system som i samtiden väckte stor uppmärksamhet i inte bara Sverige utan också Tyskland. Hans huvudverk, “Avhandling om den filosofiska konstruktionen”,…
Köp här

Isbn: 9789189109469

Utgivningsår: 20210216

Utgivare: Södertörns högskola

Mediatyp: BC

av: Medusa Loveheart

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro
This book is written by The last warlock and is a wonderful journey in our evolution. A brand new ism is revealed, Dao Buddhism with all that it means and a breathtaking look upon this world today. It reveals the truth about the human being and brings you a better faith in tomorrow. There is groundbreaking metaphysics …
Köp här

Isbn: 9789174638219

Utgivningsår: 20190702

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Informationsteknik Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap Virtuell verklighet
EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBER Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior har de nu formulerat en metafysik för den digitala tidsåldern. Det här är boken som vågar…
Köp här

Isbn: 9789175471792

Utgivningsår: 20140901

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BB

av: Alexander Bard, Jan Söderqvist

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Informationsteknik Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Systemvetenskap Virtuell verklighet
EN NY REVOLUTIONERADE FRAMTIDSVISION FRÅN FÖRFATTARNA SOM FÖRUTSPÅDDE IT-BUBBLAN OCH 11 SEPTEMBER Cyberfilosoferna och framtidsforskarna Alexander Bard och Jan Söderqvist är tillbaka. Efter Futuricatrilogins träffsäkra profetior har de nu formulerat en metafysik för den digitala tidsåldern. Det här är boken som vågar…
Köp här

Isbn: 9789189087101

Utgivningsår: 20200415

Utgivare: Bookmark Förlag

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Fra en materialistisk virkelighedsopfattelse, hvor tilfældigheder råder, til en virkelighedsforståelse, hvor verdensaltet påvises som levende, uendeligt og evigt. En spændende rejse gennem det fysisk materielle til en bagvedliggende immateriel basis. Belyser begreben fysisk, parafysisk, materiell og immateriell. Rejsen…
Köp här

Isbn: 9788788652390

Utgivningsår: 20100301

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi
Naturvidenskabens teorier om at livet spontant er opstået ud af materien og at evolutionen er tilfældig, står i direkte kontrast til mystikeren og intuitionsfilosofen Martinus' beskrivelse af fænomenet LIV. En helt ny virkelighedsforståelse hvor evolutionen fremstilles som et hensigtsmæssigt evighedsprojekt, styret…
Köp här

Isbn: 9788788652420

Utgivningsår: 20120601

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC

av: Mattias Nilsson Sjöberg

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Samhälle och samhällsvetenskap
Föreliggande doktorsavhandling utgör en pedagogisk-filosofisk studie av diagnosen ADHD som uppfostran. Avhandlingen består av fyra internationellt publicerade artiklar samt en substantiell kappa. Det övergripande syftet är att lägga fram ett pedagogiskt argument för varför en förändring kan förefalla nödvändig om målet…
Köp här

Isbn: 9789178771196

Utgivningsår: 20220221

Utgivare: Malmö universitet

Mediatyp: BC

av: Christian Stokbro

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter
Poetik är en modig essä som tar avstamp från den hyllade vågen av dansk poesi som uppmärksammats Sverige. Via Heidegger, Marx och Žižek formulerar Christian Stokbro Karlsen en kritik mot tanken om poesi som en kommersiell vara med författaren som dess tomma varumärke. Väl medveten om att kritik i sig inte är en väg…
Köp här

Isbn: 9789177730507

Utgivningsår: 20170331

Utgivare: Sapeur Förlag

Mediatyp: BC

av: Markus Gabriel

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: kunskapsteori Filosofi: metafysik och ontologi Populärfilosofi
Världen finns inte. Men det betyder inte att det inte finns något alls. Med mod att provocera, och förtjust användning av snillrika tankelekar och språklig underfundighet, visar filosofiprofessorn och tänkaren Markus Gabriel att det visserligen inte finns något som inte finns – men att världen också är…
Köp här

Isbn: 9789113060231

Utgivningsår: 20150121

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9780140193374

Utgivningsår: 19911005

Utgivare: Penguin Random House

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Boken ingår i ”New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS” – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi, med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet, Medvetandet och Verkligheten. Per Bruus-Jensen skildrar den unika undervisning han fick av den store…
Köp här

Isbn: 9788788652345

Utgivningsår: 20080101

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BB

av: Martin Heidegger

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
I Vad är metafysik? kretsar Martin Heideggers tänkande kring intet, något som människan blir varse i ångesten. I denna erfarenhet förlorar det varande sin självklarhet, det ter sig plötsligt främmande, och därmed friläggs den ursprungliga öppenheten för det varande som sådant. Det som Heidegger kallar filosofins…
Köp här

Isbn: 9789173272872

Utgivningsår: 20210218

Utgivare: h:ström - Text & Kultur AB

Mediatyp: BC

av: Per Bruus-Jensen

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofi: metafysik och ontologi
Handlar om livets mening, belyser människans utveckling, inkl. hur vi överlever döden och utvecklas från liv till liv och hur vi formar vårt öde. Livet och evolutionen påvisas som ett ändamålsenligt, evighetsprojekt styrt av ett alltomfattande medvetande. En helt Ny Verklighetsförståelse som bygger broar till både…
Köp här

Isbn: 9788788652383

Utgivningsår: 20090701

Utgivare: Nordisk Impuls

Mediatyp: BC