Bläddra

Immaterialrätt och skydd av samhällsideal

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Immaterialrätt och skydd av samhällsideal

Kategorier: Immaterialrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
I denna bok behandlas dels bestämmelsen i upphovsrättslagen som anger att litterära och konstnärliga verk, efter upphovsmannens död, inte får återges offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intresse (klassikerskyddet), dels bestämmelserna i varumärkesrätten, mönsterrätten och patenträtten som från skydd undantar alster eller dess yrkesmässiga utnyttjande som strider mot allmän ordning och goda seder (moralundantagen). Det gemensamma för dessa bestämmelser är att det inte är enskilda intressen som ligger bakom, utan ett kollektivt intresse – samhällsintresse. Klassikerskyddets och moralundantagens avsedda och verkliga funktioner utreds och problematiseras. Undersökningen analyserar även varför det inte finns ett moralundantag i upphovsrätten och om det finns en möjlighet för en domstol att ogilla eller avvisa en talan med stöd av att det upphovsrättsliga alstret strider mot allmän ordning eller goda seder.Ulrika Wennersten är verksam som forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds Universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.