Bläddra

Inkluderande språk : Att välja sina ord

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt

Inkluderande språk : Att välja sina ord

Kategorier: Språk och lingvistik Språk: referensverk och allmänt
Köp här

Hur vi benämner andra människor spelar roll i ett demokratiskt samhälle. Men hur vi använder språket så att alla inkluderas och ingen diskrimineras är långt ifrån enkelt och självklart. Ofta behövs texter som riktar sig till stora, brokiga målgrupper där alla ska inkluderas. Då kan Inkluderande språk – att välja sina ord vara till hjälp för den som funderar över hur språket kan bli funktionellt och begripligt för så många som möjligt, utan att vara diskriminerande.

I denna bok ges inga enkla och raka svar, inga listor på rätt och fel. Istället ges bakgrund, argument och vägledning för att kunna sätta in språkliga diskussioner i ett sammanhang. Ambitionen är att ge verktyg för att kunna resonera och kanske komma fram till vad som passar att skriva i den egna kontexten och för de tänkta mottagarna – att kunna göra medvetna val.

Inkluderande språk vänder sig till skribenter, journalister, kommunikatörer, språkvårdare, lärare, studenter och alla andra som behöver kunna använda ett språk som är inkluderande, neutralt och respektfullt men inte krångligt och svårt. Boken kan även användas som kurslitteratur på universitet och högskolor och som fördjupningsläsning på arbetsplatser med intresse för den här typen av språkfrågor.

”Det mest inkluderande av allt, menar jag, är att skriva så att mottagaren förstår. Ett inkluderande språk måste vara lätt att använda, lätt att lära och lätt att förstå. Ett inkluderande språk måste vara begripligt, därför att i obegripligheten bor den största risken för exkludering. Ett krångligt språk är inte inkluderande.”
Ur kapitel 1

Sagt om boken:

”På det stora hela är det en mycket intressant bok som ger en djupgående och mångfacetterad beskrivning av inkluderande språk. Det är en bok som leder till reflektion och diskussion snarare än en handbok, och vissa delar – särskilt avsnitten om normer och om inramning och hur detta kan förklara vikten av inkluderande språk – är geniala.” Helhetsbetyg: 5.
Betty Andersson, BTJ-häftet nr 11, 2024