Bläddra
Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Språket har många sociala sidor. Varje samtal, yttrande och ord har en social innebörd som i sin tur får sociala konsekvenser. Vårt språk har också betydelse för hur vi definierar oss själva och vår omgivning.Läs merInom sociolingvistiken studerar man olika språkliga varieteter som vi människor skapar, t.ex. dialekter,…
Köp här

Isbn: 9789147106097

Utgivningsår: 20130815

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144032627

Utgivningsår: 20040303

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av: Gisela Håkansson, Catrin Norrby

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vårt språk påverkas av en mängd olika faktorer: var i landet vi vuxit upp, vilken socialgrupp vi tillhör, hur gamla vi är, vilket kön vi har etc. De flesta människor varierar också sitt språk efter situation och samtalspartner. Det här är en introduktion till det spännande området sociolingvistik, ibland även kallat…
Köp här

Isbn: 9789144106908

Utgivningsår: 20150408

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BB

av: Sofia Malmgård, Morena Azbel Schmidt

Kategorier: Språk och lingvistik Språkpsykologi Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik Tvåspråkighet och flerspråkighet
Ny upplaga av Sveriges språkflora!     Det talas många språk i Sverige i dag, men de flesta av oss vet nästan inget om merparten av dem. Kan man se skillnad på arabiska och persiska? Åt vilket håll skrivs somaliska? Var talar man (ny)arameiska? Talas samma teckenspråk överallt i världen?     I boken…
Köp här

Isbn: 9789188419255

Utgivningsår: 20210727

Utgivare: Morfem

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Djupare insikter i sociolingvistik – studier av hur språk och samhälle hänger samman – nås bäst genom att utföra egna undersökningar, inte genom att enbart läsa om andras studier. I den här boken visar ett antal forskare hur de rent praktiskt gör sociolingvistik, d.v.s. vilka metoder de använder för att samla in och…
Köp här

Isbn: 9789144095660

Utgivningsår: 20150710

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176087862

Utgivningsår: 19990901

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB

av: Sanna Mohr, Sannie Wedberg

Kategorier: Pedagogik Pedagogisk metodik Pedagogisk psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vad du säger och hur du säger saker har betydelse både för dig själv och för andra. Det finns en stark koppling mellan ett hårt språkbruk och känslan av otrygghet i olika grupper. Genom kunskap och engagemang kan du få barn och unga att själva vara med att sätta tonen och gränserna i sina sociala rum. Boken har samma…
Köp här

Isbn: 9789198200065

Utgivningsår: 20170123

Utgivare: Alltid förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Milles,

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Den språkliga jämställdheten mellan könen är relativt god i Sverige, internationellt sett. Ändå förekommer åtskilligt språkligt könsförtryck i attityder, i val av ord och uttryckssätt, i samtalsvanor och framställningsperspektiv. Perspektiv och föreställningar vi burit med oss i århundraden ligger inbakade i grammatik…
Köp här

Isbn: 9789188423030

Utgivningsår: 20160825

Utgivare: NE Nationalencyklopedin AB

Mediatyp: BC

av: Karin Milles,

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Språket kan användas för att förtrycka och ge utlopp för könsfördomar. Men det kan också vara ett redskap för jämställdhet. Ska vi skriva Bästa kund! eller Bäste kund!, skådespelare och skådespelerskor eller kvinnliga och manliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i våra texter? Hur ser vi till att…
Köp här

Isbn: 9789172275676

Utgivningsår: 20080430

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Milles

Kategorier: Genusvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Språket kan användas för att förtrycka och ge utlopp för könsfördomar. Men det kan också vara ett redskap för jämställdhet. Ska vi skriva Bästa kund! eller Bäste kund!, skådespelare och skådespelerskor eller kvinnliga och manliga skådespelare? Hur får vi män och kvinnor lika synliga i våra texter? Hur ser vi till att…
Köp här

Isbn: 9789113051710

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: NE Nationalencyklopedin

Mediatyp: BC

av: Barbro Lundin

Kategorier: Bollsport Fotboll Fotbollssport Sport, idrott och friluftsliv Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
I den här boken visar författaren hur språket i fotbollen skiftar från klichéartade formuleringar till mer originella metaforiska uttryck och hur språket try eras med litterära och kulturella anspelningar. Ledigt språk och mer formellt språk om vartannat. Fotbollsspråket är typiskt för sportspråket och innehåller många…
Köp här

Isbn: 9789173317788

Utgivningsår: 20160928

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

av: Scott Adams

Kategorier: Kognitiv psykologi Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Hur lyckades Donald Trump övertyga så många väljare att rösta fram honom till USA:s näste president? Medan en hel värld skakade på huvudet kunde författaren och hypnotisören Scott Adams leverera ett nyktert svar: Trump använde sig av kraftfulla övertalningsknep som väldigt få kunde värja sig mot, samma knep som gjorde…
Köp här

Isbn: 9789163615603

Utgivningsår: 20180331

Utgivare: Pagina

Mediatyp: BB

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Humanvetenskaperna talar om den ”den språkliga vändningen”. Kunskapen om världen är, i det ljuset, en symbolisk konstruktion, inte ett ”faktum”. Här riktas uppmärksamheten mot hur föreställningarna om ”skolledning” konstrueras i språket; i de ständigt pågående förhandlingarna mellan skolchefer, rektorer, lärare och…
Köp här

Isbn: 9789144003139

Utgivningsår: 20060316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176491836

Utgivningsår: 20151119

Utgivare: Stockholms universitet

Mediatyp: BC

av: Peter H. Johnston

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Att vara lärare handlar inte bara om att på bästa sätt förmedla kunskaper om det ena eller andra. Det hand­lar också om att skapa en inlärningsmiljö som är tillräckligt stimu­lerande och trygg för att eleverna ska kunna utvecklas intellektuellt och känslomässigt och bli kapabla att formulera sig självständigt och…
Köp här

Isbn: 9789171733719

Utgivningsår: 20120511

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Stina Hållsten

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Vad skriver ingenjörer när de arbetar? I vilka sammanhang skriver de, och varför? Hur förhåller sig deras jobbskrivande till det som de lärde sig på sin tekniska utbildning? I den här avhandlingen undersöks arbetets skrivande och texter för tre nyutexaminerade civilingenjörer. Dessutom studeras den skrivträning de fick…
Köp här

Isbn: 9789185445899

Utgivningsår: 20150902

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172036413

Utgivningsår: 20041001

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Stian Hårstad, Brit Mæhlum, Rikke van Ommeren

Kategorier: Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik
Hvorfor slutter noen å bruke dialekten sin selv om Norge er kjent for å være et «dialektparadis»? Hvorfor blir «knoting» ofte oppfattet som negativt? Hvorfor vinner bokmål terreng i forhold til nynorsk når skriftformene er offisielt likestilte? Hvorfor blir noen stavemåter sett ned på selv om de har vært tillatt i mer…
Köp här

Isbn: 9788202687359

Utgivningsår: 20210312

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC

av: Karianne Skovholt, Anne Marie Dalby Landmark, Rein Ove Sikveland, Marit Skarbø Solem

Kategorier: Interpersonal communication & skills Kommunikationsvetenskap Psykologi Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi Språk och lingvistik Språksociologi Språkvetenskap / lingvistik Tvärvetenskap
Dette er den første boka som i sin helhet presenterer etnometodologisk samtaleanalyse, eller CA (Conversation Analysis), på norsk. Forfatterne viser hvordan metoden kan brukes til å forske på og forbedre samtaler i arbeidslivet, særlig i skolen og i helse- og omsorgstjenesten. Boka gir en praktisk innføring i hvordan…
Köp här

Isbn: 9788202689711

Utgivningsår: 20210317

Utgivare: Cappelen Damm

Mediatyp: BC