Bläddra

Inkomstskatt : en lagkommentar

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här

Inkomstskatt : en lagkommentar

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Köp här
Inkomstskatt innehåller en djup kommentar till de lagar som i huvudsak reglerar skatten på inkomst, nämligen inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta och lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. Dessutom ingår i produkten lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen samt lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, båda med vissa kommentarer. Författare till kommentarerna är Arne Baekkevold, f.d. regeringsråd och numera skattekonsult hos Linklaters Advokatbyrå; Mahmut Baran, advokat hos Bird & Bird Advokatbyrå; Leif Eriksson, delägare och skattejurist i Qwerin, Eriksson & Partners AB; Carl Gustav Fernlund, kammarrättspresident; Peter Kindlund, regeringsråd; Lars Jonsson, skattejurist; Hases Per Sjöblom, förvaltningsrättslagman samt Niclas Virin, f.d. bankdirektör.