Bläddra

av: Asbjörn Eriksson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskatt­nings­rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret – men inte helt uttömmande – förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel…
Köp här

Isbn: 9789144128450

Utgivningsår: 20190212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och…
Köp här

Isbn: 9789177370925

Utgivningsår: 20191217

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus, Mari Andersson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad…
Köp här

Isbn: 9789139022374

Utgivningsår: 20200331

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Patrik Emblad

Kategorier: Civilrätt: allmänt Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Förhållandet mellan skatte- och civilrätt har diskuterats i stor utsträckning i de inkomstskatterättsliga rättskällorna. Frågan om vad det civilrättsliga skulle vara har emellertid inte närmare utvecklats eller problematiserats. Att civilrättsliga begrepp och rättigheter utgör något som skatterätten har att förhålla…
Köp här

Isbn: 9789187869228

Utgivningsår: 20201021

Utgivare: Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga…
Köp här

Isbn: 9789139021636

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad…
Köp här

Isbn: 9789139023944

Utgivningsår: 20210420

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna sjuttonde upplaga kommenteras alla ändringari inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2016. Bland nyheterna kan nämnas följande. – Representationsavdraget – Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder – Tidpunkten för värdeöverföring vid koncernbidrag – Ändrade…
Köp här

Isbn: 9789139019886

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Ulf Tivéus, Anita Saldén Enérus, Mattias Dahlberg

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Den enda heltäckande kommentaren till inkomstskattelagen. Kommenterar inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad…
Köp här

Isbn: 9789139025634

Utgivningsår: 20220426

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna sextonde upplaga kommenteras alla ändringari inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2015. Bland nyheterna kan nämnas följande. – Anpassning till EU-rätten av investeraravdraget – Anpassning till EU-rätten av självständig näringsverksamhetsom bedrivs inom EES – Skattefri ideell…
Köp här

Isbn: 9789139019251

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och…
Köp här

Isbn: 9789177371885

Utgivningsår: 20220801

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Adriana Krzymowska

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inom inkomstslaget kapital beskattas två typer av inkomster: de löpande inkomsterna (så som räntor, utdelningar m.m.) och kapitalvinster. Lagstiftaren har utgått från att värdeförändringar ska tas upp till beskattning när de ger ökad skatteförmåga, vilket har ansetts ske vid avyttring. Endast sådana överlåtelser eller…
Köp här

Isbn: 9789172237148

Utgivningsår: 20180210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Arne Baekkevold, Mahmut Baran, Leif Eriksson, Carl Gustav Fernlund, Lars Jonsson, Peter Kindlund, Hases Per Sjöblom, Niclas Virin

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt innehåller en djup kommentar till de lagar som i huvudsak reglerar skatten på inkomst, nämligen inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för…
Köp här

Isbn: 9789176102985

Utgivningsår: 20100604

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BB

av: Katia Cejie

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Denna bok utgör den första i en rad av publikationer inom projektet Inkomstskatteroch socialavgifter i gränsöverskridande situationer. Det övergripandesyftet med projektet är att från ett rättsvetenskapligt perspektiv analyserafrågan om och i så fall hur diskrepanser…
Köp här

Isbn: 9789139022756

Utgivningsår: 20200527

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC