Bläddra

av: Asbjörn Eriksson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Praktisk beskattningsrätt är en grundläggande lärobok i beskatt­nings­rätt med tyngdpunkten lagd på företagsbeskattning och beskattning av kapitalinkomster. Ambitionen har varit att enkelt och konkret – men inte helt uttömmande – förklara de ofta komplicerade reglerna inom beskattningsrätt. Ett stort antal exempel…
Köp här

Isbn: 9789144128450

Utgivningsår: 20190212

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga…
Köp här

Isbn: 9789139021636

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
En plattare skatt kan öka drivkrafterna att arbeta. Att sänka marginalskatterna för höginkomsttagare skulle stimulera till mer arbete och samtidigt kunna öka skatteintäkterna. Det framhålls i den nya ESO-rapporten ”Skillnad på marginalen”. Under de senaste tjugo åren har regeländringar inom skatteområdet lett till att…
Köp här

Isbn: 9789138249161

Utgivningsår: 20190425

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Mattias Dahlberg, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Primära rättskällor Rättspraxis (prejudikat) Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Detta är en heltäckande kommentar som redogör för inkomstskattelagen utförligt, paragraf för paragraf. Förarbeten och rättsfall redovisas under särskilda rubriker, liksom hänvisningar till annan litteratur. Kommentaren är både analyserande och inriktad på att ge svar på de frågor som möter skattejuristen i det dagliga…
Köp här

Isbn: 9789139021599

Utgivningsår: 20190329

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mari Andersson, Anita Saldén Enérus, Ulf Tivéus

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna sjuttonde upplaga kommenteras alla ändringari inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2016. Bland nyheterna kan nämnas följande. – Representationsavdraget – Avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder – Tidpunkten för värdeöverföring vid koncernbidrag – Ändrade…
Köp här

Isbn: 9789139019886

Utgivningsår: 20170321

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Robert Påhlsson, David Kleist, Pernilla Rendahl, Bo Svensson

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Skatterätten är nödvändig för finansiering av välfärden. Beskattningen används också i växande omfattning som politiskt styrmedel. Ämnet måste studeras på ett sätt som ger hållbara kunskaper, dvs. en förmåga att snabbt uppdatera sig i takt med täta lagändringar. Denna lärobok lägger tonvikten på systemuppbyggnad, och…
Köp här

Isbn: 9789177370925

Utgivningsår: 20191217

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
I denna sextonde upplaga kommenteras alla ändringari inkomstskattelagen som beslutats av riksdagen under 2015. Bland nyheterna kan nämnas följande. – Anpassning till EU-rätten av investeraravdraget – Anpassning till EU-rätten av självständig näringsverksamhetsom bedrivs inom EES – Skattefri ideell…
Köp här

Isbn: 9789139019251

Utgivningsår: 20160318

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Roger Persson Österman, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Supplementet kompletterar Inkomstskatt, Inkomstskatt del 1 och Inkomstskatt del 2. I detta supplement redovisas de viktigaste nyheterna i lagstiftning och rättspraxis på inkomstbeskattningens område under 2017. Om inte annat anges har nyheterna i lagstiftningen trätt i kraft senast den 1 januari 2018. Ny rättspraxis…
Köp här

Isbn: 9789144124766

Utgivningsår: 20180111

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Adriana Krzymowska

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inom inkomstslaget kapital beskattas två typer av inkomster: de löpande inkomsterna (så som räntor, utdelningar m.m.) och kapitalvinster. Lagstiftaren har utgått från att värdeförändringar ska tas upp till beskattning när de ger ökad skatteförmåga, vilket har ansetts ske vid avyttring. Endast sådana överlåtelser eller…
Köp här

Isbn: 9789172237148

Utgivningsår: 20180210

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BB

av: Arne Baekkevold, Mahmut Baran, Leif Eriksson, Carl Gustav Fernlund, Lars Jonsson, Peter Kindlund, Hases Per Sjöblom, Niclas Virin

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt innehåller en djup kommentar till de lagar som i huvudsak reglerar skatten på inkomst, nämligen inkomstskattelagen (1999:1229), kupongskattelagen (1970:624), lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för…
Köp här

Isbn: 9789176102985

Utgivningsår: 20100604

Utgivare: Thomson Reuters Professional

Mediatyp: BB

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 1…
Köp här

Isbn: 9789144128634

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Sven-Olof Lodin, Gustaf Lindencrona, Peter Melz, Christer Silfverberg, Teresa Simon-Almendal, Roger Persson Österman

Kategorier: Inkomstskatt Juridik Särskilda rättsområden Skatter och avgifter
Inkomstskatt är en lärobok i skatterätt som behandlar inkomst­­bes­kattningen av privatpersoner och företag. I boken beskrivs strukturen och principerna för inkomstbeskattningen vid genomgången av rättsregler och rättspraxis. Effekterna av reglerna illustreras genom konkreta och belysande exempel. Inkomstskatt Del 2…
Köp här

Isbn: 9789144128627

Utgivningsår: 20190116

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC