Bläddra

Invandrare som resurs 1540-1820 : bland-Européer och handelsfamiljer i Europa och Sverige

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Europas historia Företagsekonomi och management Historia Historia och arkeologi Internationella affärer Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här

Invandrare som resurs 1540-1820 : bland-Européer och handelsfamiljer i Europa och Sverige

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk historia Europas historia Företagsekonomi och management Historia Historia och arkeologi Internationella affärer Migration, immigration och emigration Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Köp här
En invandrarfamilj i 1600-talets Sverige, med europeiska rötter, får bilda den röda tråden i boken Invandrare som resurs. Vi får följa Nicolaus och hans familj från 1500-talets Sydtyskland till 1600–1700-talets Sverige, både i bok och på DVD-skiva. Vi tar del i deras vardag och möten med andra människor i olika geografiska, sociala och ekonomiska miljöer. Familjebakgrund, geografiska kontaktnät och internationella förbindelser har spelat en central roll i samhället under tidigmodern tid, liksom kompetens, lojalitet, förtroende och kapital. Frågan om att lyckas eller inte lyckas som invandrare i samhället, oavsett yrkesinriktning, handlar främst om hur och i vilken graf individen, familjen, hemmet/huset/företaget genom sin kompetens och lojalitet kan skapa förtroende för sig och sin verksamhet. Tillgång till geografiska kontaktnät och internationella förbindelser, kapital och krediter bygger på förtroende. Invandrare med bland-europeisk familje- och handelsbakgrund visar sig inte minst utgöra en ekonomisk, social och kutlurell resurs i det dåtida Sverige.