Bläddra

Jaget vaknar och förvandlar världen

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teosofi och antroposofi
Köp här

Jaget vaknar och förvandlar världen

Kategorier: Alternativa trossystem Eklektiska och esoteriska religioner och trossystem Filosofi och religion Pedagogik Pedagogik: teori, filosofi Religion och tro Samhälle och samhällsvetenskap Teosofi och antroposofi
Köp här
I en tid då tron på kontroller, prov och nationell utvärdering breder ut sig, menar författaren till Jaget vaknar och förvandlar världen att skolan behöver frigöras och läggas i lärarnas, föräldrarnas och elevernas händer. Det är först då som skolan kan bli sant demokratisk. Det enskilda barnets bästa måste stå i centrum. En förnyad skola har en samhällsomvandlande kraft. Men först måste förnyande tankar väckas i samhället. Genom jag-utveckling kan vi övervinna alla former av kollektivism, fundamentalism som nu vållar så mycket våld och intolerans. I boken bjuds läsaren på en bildningsresa genom jag-filosofins historia i Europa och Norden. Författaren undersöker personlighetstankarna i antroposofin. Vi möter svenska pedagogiska pionjärer som Hans Larsson, Carl Malmsten, Emilia Fogelklou. Och givetvis betydelsefulla tänkare som Goethe, Geijer, Grundtvig, Ellen Key och inte minst Rudolf Steiner. Hans Möller, bosatt i Stockholm, har tidigare arbetat som folkhögskollärare i Svalöv, gymnasielärare i Stockholm och är utbildad Waldorflärare vid seminariet vid Michael Hall i Sussex, England. Han var medgrundare till Ellen Key-skolan i Spånga, är frilansskribent och har utgivit bl.a. en introduktion till Waldorfpedagogiken samt en bok, På väg att bli människa.