Bläddra

Johnsonlinjen och Latinamerika

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Johnsonlinjen och Latinamerika

Kategorier: Historia Historia och arkeologi
Köp här

Fo r ma nga stockholmare var Johnsonlinjen la nge ett begrepp och en central punkt i tillvaron. En av dem som fascinerades av ba tarnas fo rflyttningar o ver haven redan som ung a r fo rfattaren och journalisten Nathan Shachar.

Ho sten 1904, da affa rsmannen Axel Johnson beslo t att uppra tta linjetrafik mellan Sverige och Latinamerika, var handeln med fra mmande kontinenter minimal. Bristen pa regelbundna transporter var ett sva rt handikapp fo r de svenska exportna ringarna, sa rskilt fo r den hastigt expanderande tekniska industrin som hade mycket nytt att erbjuda. Brasilien och Argentina badade i pengar som de tja nat pa att sa lja ko tt, vete och kaffe till Europas va xande storsta der. Axel Johnsons vision gick ut pa att knyta samman Sverige med de nya marknaderna i tredje va rlden.

Denna bok ger levande glimtar fra n Johnsonlinjens nittioa riga verksam­ het i Latinamerika; fra n livet till sjo ss, livet i hamn och fra n ma nga av de fantastiska a ventyr som utspelades pa ba tarna och i de exotiska la nder da r linjen var den svenska ekonomins fo rla ngda arm. Det a r ett bildrikt prakt­ verk som bygger pa Nathans Shachars ma nga a r av efterforskningar i bland annat Nordstjernans arkiv, samt intervjuer med ett stort antal Johnsonare om deras minnen av livet till sjo ss. Johnsonlinjen och Latinamerika a r kulturhistoria, ekonomisk historia och social historia, sammanfla tade i en underha llande bera ttelse om en svunnen tid.