Bläddra

Kardiovaskulär medicin, bok med eLabb

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad

Kardiovaskulär medicin, bok med eLabb

Kategorier: Hjärt- och kärlsjukdomar Klinisk medicin och internmedicin Medicin och omvårdnad
Köp här
Kardiovaskulär medicin är den första heltäckande svenska kursboken inom området. Boken ger en helhetssyn på och samlad kunskap om ämnet och beskriver övergripande patofysiologi, kliniska aspekter och diagnostiska metoder. De olika kardiovaskulära sjukdomarna beskrivs i boken med patientfall och ett rikt bildmaterial, och författarna presenterar vidare kliniska aspekter, diagnostik, behandling och förebyggande insatser.

Läs mer
Boken är avsedd att vara en praktisk hjälp för verksamma läkare och en kurs- och faktabok för läkare under utbildning samt för medicinstudenter och andra vårdstuderande som behöver kunskaper inom området.
Som författare medverkar ett stort antal experter inom de olika delområdena.

Om författarna
Huvudredaktörerna Ulf Dahlström, Fredrik Nyström och Lena Jonasson är verksamma vid Linköpings universitetssjukhus.